Bild
Konsortiet för GENDERACTIONplus på uppstartsmötet i Prag
Konsortiet för GENDERACTIONplus på uppstartsmötet i Prag
Foto: Milan Trieu
Länkstig

Nytt projekt inom Horisont Europa ska främja jämställdhet i forskning

I juni hölls ett uppstartsmöte för projektet GENDERACTIONplus, där Institutet för sociologi vid Academy of Sciences i Prag stod som värd. Konsortiet, som består av 26 organisationer verksamma i 21 europeiska länder, fokuserar på fem tematiska områden, i linje med den nya policyagendan för det europeiska forskningsområdet (ERA). Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet leder det arbetspaket som är inriktat på att eliminera genusbaserat våld i det europeiska forskningsområdet.

Det övergripande målet för GENDERACTIONplus är att bidra till att främja jämställdhet inom det europeiska forskningsområdet (European Research Area, ERA) genom kapacitetsuppbyggnad, policyutveckling, samt strategisk rådgivning. Projektet ska bidra till att stödja samordning och integrering av jämställdhetspolicys i det europeiska forskningsområdet. För att organisera detta skapas två arbetsgrupper: en bestående av företrädare för nationella myndigheter och en av företrädare för forskningsfinansierande organisationer.

— Det är viktigt att jämställdhet fortsätter att vara en av prioriteringarna i det nya europeiska forskningsområdet. Vi har sett stora framsteg på politisk nivå i EU som helhet och i vissa europeiska länder under de senaste åren, men vi vet också att vi kan bättre.  Genusbaserat våld och sexuella trakasserier fortsätter att vara ett stort problem, och vi behöver utveckla bättre verktyg för att hantera intersektionalitet och mångfald. En annan viktig fråga är uppföljning och utvärdering av jämställdhetsplanerna och deras effekter, eftersom de nu är ett kriterium för forskning inom Horisont Europa. Det här är ett utmärkt tillfälle att göra framsteg i alla dessa frågor, i ett stort och motiverat europeiskt konsortium", säger projektkoordinator Marcela Linkova.

De fem tematiska områden som projektet kommer att behandla är:

  1. Intersektionalitet och inkludering
  2. Genusbaserat våld och trakasserier
  3. Genus i forskning och innovation
  4. Uppföljning av jämställdhetsåtgärder på medlemsstatsnivå i det nya ERA, inklusive utveckling av indikatorer
  5. Ett system för uppföljning och utvärdering av genomförandet och effekterna av jämställdhetsplanerna (GEPs), som huvudsakligt instrument för att främja inkluderande institutionell förändring i nya ERA.

— Genusbaserat våld och trakasserier är en ständig utmaning för högre utbildning globalt. Inom GENDERACTIONplus kommer vi att fortsätta det pågående arbetet inom UniSAFE och inrikta oss på relevant policyutveckling i det europeiska forskningsområdet, särskilt när det gäller nationella kontexter i medlemsstaterna och i forskningsfinansierande organisationer. Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet leder det arbetspaket som är inriktat på att eliminera genusbaserat våld inom ERA. Vi kommer bidra till framsteg inom det europeiska forskningsområdet genom aktuell och forskningsbaserad kunskap och konkret policyutveckling. Vi kommer även föreslå riktade förebyggande åtgärder, säger Fredrik Bondestam, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning.

GENDERACTIONplus bygger på Horisont 2020-projektet GENDERACTION som genomfördes 2017-2021, arbetet i Standing Working Group on Gender in Research and Innovation (SWG GRI) och arbetet i FORGEN Community of Practice of RFOs (Research Funding Organisations) som utvecklats i projektet ACT som genomfördes 2018-2021.