Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Post-Stroke Checklist

Post-Stroke Checklistan (PSC) är framtagen för att hjälpa vårdgivare att identifiera problem efter stroke, vilka är möjliga för åtgärd eller remittering.

PSC är en enkel och lättanvänd checklista. Det är tänkt att man går igenom den tillsammans med patienten och vid behov med hjälp av närstående/vårdare. PSC erbjuder ett standardiserat arbetssätt för identifiering av långvariga problem hos personer med stroke och utgör en vägledning för adekvat remittering och vidare behandling.

Checklistor

Publikationer

Evaluation of Post Stroke Checklist: a pilot study in the United Kingdom and Singapore.
Ward AB, Chen C, Norrving B, Gillard P, Walker MF, Blackburn S, Holloway L and Brainin M.
World Stroke Organization, Vol 9, October 2014, 76-84. 

Development of Poststroke Checklist to Standardize Follow-up Care for Stroke Survivors.
Philip I, Brainin M, Walker MF, Ward AB, Gillard P, Shields AL and Norrving B.
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, Vol. 22, No. 7 (October), 2013: pp e173-e180.