Göteborgs universitet

Post-Stroke Checklist

Post-Stroke Checklistan (PSC) är ett standardiserat och validerat verktyg för strukturerad uppföljning efter stroke.

Post-Stroke Checklistan (PSC) är framtagen för att hjälpa vårdgivare att identifiera hälsoproblem efter stroke. Det är tänkt att man går igenom den i dialog med patienten och vid behov med hjälp av anhörig/vårdare. Checklistan ger vägledning för fortsatta åtgärder och hänvisning till rätt instans i vårdkedjan.

Checklistan utvecklades av en internationell multi-disciplinär expertgrupp enligt en noggrann procedur vilken finns beskriven i originalartikeln ”Development of Poststroke Checklist to Standardize Follow-up Care for Stroke Survivors”. Användning av PSC rekommenderas i socialstyrelsens riktlinjer för god strokevård och internationellt inom World Stroke Organization.

Checklistor

Originalpublikationer

Evaluation of Post Stroke Checklist: a pilot study in the United Kingdom and Singapore.
Ward AB, Chen C, Norrving B, Gillard P, Walker MF, Blackburn S, Holloway L and Brainin M.
World Stroke Organization, Vol 9, October 2014, 76-84. 

Development of Poststroke Checklist to Standardize Follow-up Care for Stroke Survivors.
Philip I, Brainin M, Walker MF, Ward AB, Gillard P, Shields AL and Norrving B.
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, Vol. 22, No. 7 (October), 2013: pp e173-e180. 

Svenska publikationer

Experiences using the Post-Stroke Checklist in Sweden with a focus on feasibility and relevance: a mixed-method design
E. Kjörk, G. Carlsson, KS Sunnerhagen, Å. Lundgren-Nilsson.
BMJ Open 2019 doi: doi:10.1136/bmjopen-2018-028218

Experiences, needs, and preferences for follow-up after stroke perceived by people with stroke and healthcare professionals: A focus group study
E. Kjörk, G. Carlsson, Å. Lundgren-Nilsson and K. Stibrant Sunnerhagen.
PLoS ONE 2019:14(10):e0223338.