Länkstig

Rehabiliteringsmedicin

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Rehabiliteringsmedicin är en medicinsk-humanistisk disciplin, vars främsta syfte är att bygga en bro tillbaka till ett meningsfullt liv. Vi forskar främst kring problemområden inom neurorehabilitering; stroke, traumatisk hjärnskada, ryggmärgsskador, sena effekter av polio, hjärtstillestånd och cerebral pares.

Vår forskning

Tvärvetenskaplig forskning med ett personcentrerat perspektiv är den dominerande metodiken i gruppen. De olika problemområden som utforskas av gruppen är främst inom neurorehabilitering såsom stroke, traumatisk hjärnskada, ryggmärgsskador, sena effekter av polio,  cerebral pares.

De flesta av medlemmarna är också anställda inom regionen och arbetar både med forskning och hälso- och sjukvård.

Forskningslinjer som vi driver:

 • Longitudinella studier och tvärsnittsstudier
 • Fysisk aktivitet
 • Användande av teknik för utvärdering och träning
 • Kognition och dess konsekvenser för personen
 • Integrering i samhället, funktionshinderstudier 
 • Registerstudier och kvalitativa studier

Vad är rehabiliteringsmedicin?

Rehabiliteringsmedicin är en medicinsk-humanistisk disciplin, vars främsta syfte är att bygga en bro tillbaka till ett meningsfullt liv. Rehabiliteringsmedicinska insatser har relevans vid alla kroppsliga skador och sjukdomar som leder till långvarig, för individen betydelsefull nedsättning av aktivitetsförmåga. Stora behov hos befolkningen finns inom neuro- och smärtområdet, det vill säga vid skador och sjukdomar i nervsystemet och vid långvariga smärttillstånd.

Ett biopsykosocialt synsätt är rådande och därmed en helhetssyn på människan som patient - och på hennes närstående och sociala nätverk. Insatserna blir därmed personcentrerade och individualiserade.

Rehabiliteringsmedicinsk metodik kännetecknas av integration av flera professionella kompetenser inom ramen för teamarbete kring den drabbade individen och dennes anhöriga med samordnade medicinska, psykologiska och sociala åtgärder. Ämnet har därför beröringspunkter med flera andra medicinska och med beteendevetenskapliga områden. Inom rehabiliteringsmedicin definieras människan som en handlande individ, där viljemässiga handlingarna är underställda de mål hon har. Om hen når dessa mål är livet meningsfullt.

Gruppmedlemmar

Forskargruppsledare

Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor, läkare

Biträdande gruppledare

Åsa Lundgren Nilsson, docent, med. dr, arbetsterapeut

Margit Alt Murphy, docent, med. dr, fysioterapeut
 

Gunnar Grimby, professor emeritus, läkare

 • Tamar Abzhandadze, med dr, arbetsterapeut
 • Ann Björkdahl, docent, arbetsterapeut          
 • Elisabeth Brodin, med.dr, sjukgymnast
 • Dongni Buvarp (Johansson), med.dr, läkare
 • Gunnel Carlsson, med.dr, arbetsterapeut
 • Anna Danielsson, docent, fysioterapeut
 • Anna Dencker, docent, barnmorska
 • Marie Engwall, med.dr, sjuksköterska    
 • Arve Opheim, med.dr, fysioterapeut
 • Annie Palstam, docent, fysioterapeut           
 • Carina U Persson, docent, fysioterapeut
 • Hanna C Persson, med.dr, docent, fysioterapeut                                         
 • Lena Rafsten, med.dr, fysioterapeut
 • Helena Selander, docent, arbetsterapeut
 • Karin Törnbom, med.dr, socionom
 • Emma Westerlind, med.dr, läkare

 

 • Guna Berzina, med.dr, läkare
 • Elisabeth Ekstrand, med.dr, fysioterapeut
 • David Darehed, med.dr, läkare
 • Tiina Rekand, professor, läkare
 • Sofi Andersson, fysioterapeut
 • Ulrica Jonsson, läkare
 • Charlotta Josefsson, läkare
 • Emma Kjörk, arbetsterapeut
 • David Krabbe, neuropsykolog
 • Alexandra Larsson, fysioterapeut
 • Lamprini Lili, läkare
 • Maria Munoz, fysioterapeut
 • Åsa Nordin, fysioterapeut
 • Malin Nylén, fysioterapeut, läkarstuderande
 • Malin Reinholdsson, fysioterapeut
 • Adam Viktorisson, läkare
 • Elisabeth Åkerlund, neuropsykolog
 • Pegah Salmantabar

 • Amanda Soomägi

Hitta till oss

Per Dubbsgatan 14, 3 tr
Göteborg

Hållplats: Sahlgrenska huvudentré

Karta - Google map (öppnas i nytt fönster)

Rött tegelhus