Göteborgs universitet
Länkstig

Regler för forskning på djur

För att arbeta med ryggradsdjur eller bläckfiskar i forskningssyfte inom EU krävs ett djurförsöksetiskt tillstånd och specifik utbildning. Det etiska tillståndet utfärdas av Jordbruksverket och utbildningen ansöks till genom Göteborgs Universitet.

Ansökan

Vid Kristineberg Center forskas det på hur levande djur och växter påverkas av en förändrad havsmiljö. Det innebär bland annat att vi håller djur för studier, som tex för att mäta deras beteende eller fysiologi under olika kontrollerade miljöförhållanden.

När ryggradsdjur och bläckfiskar ingår i forskning vid Kristineberg så handläggs först en ansökan i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd, där möten hålls ungefär en gång i månaden (dock inte i juli). För att få tillstånd att använda ryggradsdjur (vanligen fisk) och cephalopoder (bläckfiskar) inom forskning vid Kristineberg, behöver en ansökan skrivas till nämnden och denna måste bli godkänd innan arbetet startar. En ansökan om tillstånd för ditt försök kostar 15 000 SEK.

Normalt är arbetet att skriva en ansökan även tidskrävande, och beroende på hur avancerat försöket är kan det ta dig över en veckas heltidsarbete, utöver möten med föreståndare och veterinär för konsultation. Inför konsultationen måste ansökan också kontrolleras, och normalt behöver föreståndare och ansvarig veterinär planera in detta i sina scheman. Om ansökan inte godkänns av nämnden kommer denna bordläggas till nämndens nästa möte, en månad senare. Det är inte ovanligt, och måste beaktas i din planering.

Planera därför att skicka in din ansökan i god tid före starten på ditt tilltänkta experiment, och lämna utrymme i din tidsplan för att den kan bli bordlagd. Vi rekommenderar att du kontaktar Kristinebergs försöksdjursföreståndare och lämnar intresse för ditt planerade försök minst 5 månader innan ankomst till stationen. 

Ansökan skrivs genom Jordbruksverkets e-tjänst. Eftersom försöksledaren måste bli knuten till stationens verksamhet behöver ansökan göras i dialog med försöksdjursföreståndaren.

För mer information om regelverk och ansökningsförfarande, kontakta vår Försökdjursföreståndare, kontaktuppgifter finns högst upp på sidan.