Göteborgs universitet
Länkstig

Regler för labb och utrustning

Här hittar du allt du behöver veta för att arbeta säkert och effektivt i våra labb. Från grundläggande säkerhetsregler till hur du använder vårt kemikaliehanteringssystem och genomför riskbedömningar.

Innan du påbörjar arbete

Innan du börjar arbete i våra labb behöver du få en genomgång av säkerhet, utrymning, avfallshantering och allmänna förhållningsregler. Du kan boka din genomgång i receptionen. 

Du behöver också skriva under en kvittens som bekräftar att du har läst och förbinder dig att följa våra säkerhetsregler.

Här kan du ladda ner reglerna, som efter underskrift lämnas till labbansvarig. 

Vid arbete i våra labb

I våra laboratorier delar vi på många resurser och utrymmen, såsom diskrum, vågrum, autoklav, frystork och vissa mikroskopstationer. Det är därför viktigt att alla tar ett gemensamt ansvar för ordning och rättvis användning av dessa.

Vissa laboratorier och utrustningar tillhör centrets fasta forskare och får endast användas efter särskild överenskommelse. Om du är osäker på vilka dessa är, kontakta labbansvarig.

Det mesta du kan behöva i form av instrument och utrustning finns att låna i våra förråd. Specialmaterial som flytande kväve, kolsyreis eller gas kan beställas.

Om du är osäker på hur något fungerar, var du hittar specifika saker, eller om något går sönder, vänd dig direkt till labbansvarig.

Specifika labbregler

Radioaktiva ämnen

Införsel och hantering av radioaktiva ämnen vid Kristineberg regleras separat i dokumentet nedan. Om du planerar att arbeta med radioaktiva ämnen skall du i ett tidigt skede konsultera strålskyddsansvarig, Lars Ljungqvist. 

Lokala regler för radiakarbete (pdf)
 

Mikrobiologi & GMM

Arbete med mikrobiologiska agens regleras genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:1 och 2000:5, vilka kortfattat sammanfattats i det länkade dokumentet nedan. Innan du påbörjar labbarbete eller för in mikrobiologiska agens till centret måste en riskbedömning göras. Om du är osäker på hur det går till, vänd dig till vår labbansvarig Lars Ljungqvist eller vår rådgivande person, Maria Asplund.

Mikrobilogilabbregler (pdf)
 

Riskbedömning

För att kunna erbjuda alla en säker arbetsmiljö är det viktigt att allt arbete med märkningspliktiga kemikalier riskbedöms i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vi rekommenderar i första hand att använda riskbedömningsmodulen i KLARA, för vilken du behöver ett KLARA-konto. Om det inte är möjligt kan man använda sig av en annan mall, det viktigaste är att riskbedömningen tar hänsyn till de kriterier som listas i dokumentet nedan. 

Riskbedömningsguide (pdf, på engelska)
 

Kemikaliehanteringssystemet KLARA

Vid Kristineberg använder vi kemikaliehanteringssystemet KLARA för enkel och säker åtkomst till säkehetsdatablad, klassificeringsinformation, skyddsangivelser och etiketter. KLARA är tillgängligt endast via vårt fasta nätverk eller via Göteborgs universitets VPN.