Göteborgs universitet
Bild
Mätning av bredd på ostron med elektroniskt skjutmått
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Infrastruktur och tjänster

På Kristineberg finns testmiljöer, fartyg, laboratorier, möteslokaler och inte minst Gullmarsfjordens rika marina miljöer som ger fantastiska förutsättningar för forskning, utbildning och innovation.