Göteborgs universitet
Bild
Fartyget Oscar von Sydow vid kaj på Kristineberg
Forskningsfartyget Oscar von Sydow
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Fartyg

Det finns två forskningsfartyg som används vid Kristineberg samt ett antal småbåtar.

R/V Oscar von Sydow

Forskningsfartyget Oscar von Sydow är 12 meter långt och utrustat för marin forskning och utbildning under dagsturer i kustnära vatten. Besättningen är väl förtrogen med handhavande av vetenskaplig utrustning och med lokala förhållanden. Under provtagning kan Oscar von Sydow ta 15 personer ombord.

R/V Alice

Bild
R/V Alice

Forskningsfartyget Alice är 12 meter långt och utrustat för fysikalisk, kemisk och biologisk provtagning under dagsturer i kustvatten. Besättningen är väl förtrogen med handhavande av vetenskaplig utrustning och med lokala förhållanden. Under provtagning kan Alice ta 8 personer ombord.

Utrustning

Fartygen har tillgång till ett stort utbud av provtagningsutrustning både för öppet vatten och sediment, inkluderat planktonnät, skrapor, CTD, rosettprovtagare, ”multiple corer”, sedimentlod, boxcorer, ”scanfish” med mera.

Vi har också fältutrustning som används på grunt vatten och från land, liksom från småbåt.

Småbåtar

Ett flertal mindre båtar med aktersnurror finns vid Kristineberg