Göteborgs universitet
Bild
Fartyget Oscar von Sydow vid kaj på Kristineberg
Forskningsfartyget Oscar von Sydow
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Fartyg

Det finns två forskningsfartyg som används vid Kristineberg samt ett antal småbåtar.

R/V Oscar von Sydow

Forskningsfartyget Oscar von Sydow är 12 meter långt och utrustat för marin forskning och utbildning under dagsturer i kustnära vatten. Besättningen är väl förtrogen med handhavande av vetenskaplig utrustning och med lokala förhållanden. Under provtagning kan Oscar von Sydow ta 15 personer ombord.

Fartygsdata
Byggt av: A/S Fjellstrand Aluminium Yachts, Norge, 1976
Ägare: Göteborgs universitet, sedan 2008
Namn efter: Oscar von Sydow (1873-1936), landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934.

Fartyget bekostades 1976 tack vare ett anslag från ”Mary von Sydows, född Wijk, Donationsfond”. Mary von Sydow var gift med Oscar von Sydow.

Dimensioner
Längd: 12,0 m
Bredd: 3,6 m
Max. djupgående: 1,8 m
Fribord på arbetsdäck: 0,57 m
Huvudmotor: Volvo Penta D6 137 hk
Elverk (hjälpmotor): Volvo Penta, 220 V AC (12kVA)

Prestanda
Hastighet: 9,0 knop
Operationsområde: Fartområde D (högst 6 NM från skyddad plats) och Fartområde E (sjölä)
Tid till sjöss: 1 dag

Navigation
Navigationsprogram: Transas Navisailor 3000 ECS-i
Ekolod: Suzuki colorsounder ES-670

Kapacitet och arbetsutrymme
Bruttotonnage: 14 BRT
Bränsle: 1,0 m3
Fri arbetsyta på däck: 11 m2

Besättning och passagerare
Besättning: 2
Studerande/forskare inkl lärare: 15 inom fartområde D och E, färre om skrymmande/tung utrustning används; 20 vid ren transport inom fartområde E
Certifikat: Passagerarfartygscertifikat inom fartområde D och E.

Vetenskaplig utrustning
Däcksutrustning för lyft: fast galge, bom och dävert
Vinschar: hydraulisk 1 ton trålvinsch med 400 m wire; hydraulisk vinsch för CTD, vattenhämtare etc, med 130 m wire

Kontakt
Telefon: 031-786 95 15
Anropssignal VHF: SFC4766

Fartygsskiss
Klicka här för att visa fartygsskiss för R/V Oscar von Sydow

R/V Alice

Bild
R/V Alice

Forskningsfartyget Alice är 12 meter långt och utrustat för fysikalisk, kemisk och biologisk provtagning under dagsturer i kustvatten. Besättningen är väl förtrogen med handhavande av vetenskaplig utrustning och med lokala förhållanden. Under provtagning kan Alice ta 8 personer ombord.

Fartygsdata
Byggt av: Strömstads Plåt & Marin AB, 2000
Ägare: Göteborgs universitet, sedan 2000
Namn efter: Alice Wallenberg, född Nickelsen (1858-1956), som tillsammans med sin man och bankmannen Knut Wallenberg skapade Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Denna bekostade fartyget genom ett anslag till forskaren Anders Stigebrandt.

Dimensioner
Längd: 12 m
Bredd: 4 m
Max. djupgående: 1,5 m
Fribord på arbetsdäck: 0,7 m
Huvudmotor: Cummins 6 CTA 450 hk

Prestanda
Hastighet: 8 knop
Operationsområde: Fartområde D (högst 6 NM från skyddad plats)
Tid till sjöss: 12 timmar

Navigation
Navigationsprogram: Transas Navisailor 4000 ECS-i
Ekolod: Simrad G0XSE

Kapacitet och arbetsutrymme
Bruttotonnage (ev deplacement): 3,9 BRT
Bränsle: 1,0 m3
Fri arbetsyta på däck: 6 m2

Besättning och passagerare
Besättning: 2
Studerande/forskare inkl lärare: 8 inom fartområde D
Certifikat: Passagerarfartygscertifikat inom fartområde D.

Vetenskaplig utrustning
Kran: HIAB 013T. Maxlyft 998 kg. Max räckvidd 4,2 meter, 275 kg.
Däcksutrustning för lyft: rörlig A-ram för maxlyft på 400 kg.
Vinsch: hydraulisk trålvinsch med 100 m wire
Instrument ombord: CTD (Sea-Bird 19 plus V2 200 kHz). Rosettvattenhämtare (SBE 55 ECO, 6 flaskor). ADCP (RDI Ocean Surveyor;600kHz).

Kontakt
Telefon: 031-786 95 04
Anropssignal VHF: SFC6960

Utrustning

Fartygen har tillgång till ett stort utbud av provtagningsutrustning både för öppet vatten och sediment, inkluderat planktonnät, skrapor, CTD, rosettprovtagare, ”multiple corer”, sedimentlod, boxcorer, ”scanfish” med mera.

Vi har också fältutrustning som används på grunt vatten och från land, liksom från småbåt.

Småbåtar

Ett flertal mindre båtar med aktersnurror finns vid Kristineberg