Göteborgs universitet
Länkstig

Nätverk och skrivare

Här hittar du all information du behöver för att smidigt ansluta till vårt Wi-Fi och använda våra skrivare, oavsett om du är student, forskare eller gäst.

Trådlöst nätverk (Wi-Fi)

På centret erbjuder vi tillgång till det säkra och universitetsgemensamma nätverket eduroam.  Nätverket är en del av ett globalt samarbete mellan universitet och högskolor. För att ansluta behöver du ett användarkonto från en medlemsorganisation, som till exempel ett universitet.

Tillfälliga gäster

Om du är en tillfällig gäst, vänligen kontakta vår reception för att få tillgång till Wi-Fi via ett tidsbegränsat gästkonto.

Okrypterat nätverk

För de som av tekniska skäl inte kan ansluta till eduroam finns det ett okrypterat nätverk kallat "Göteborgs universitet".

Logga in på eduroam

För hjälp med att logga in på eduroam, kontakta IT-supporten vid ditt hemuniversitet.

Utskrifter och skrivare

Om du har ett x-konto vid Göteborgs universitet kan du enkelt använda våra skrivare. Välj "GUprint-Mobility" vid utskrift. Du använder sedan ditt GU-kort eller inloggningsuppgifter på den skrivare du vill använda för utskriften.

För gäster som inte kommer från Göteborgs universitet

Om du inte är anknuten till Göteborgs universitet, kontakta receptionen för att få ett gästkonto som ger dig tillgång till våra skrivare.

Det finns även skrivare som kan anslutas till direkt till din laptop via USB, kontakta vår reception för mer information.