Göteborgs universitet
Bild
Rum med avancerade mikroskop och datorer
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Labb och instrument

 • Mikrobiologilabb utrustad för arbete med organismer i riskklass 2.
 • Radiaklabb med vätskescintillatinsräknare.
 • Partikelräknare.
 • Automatisk alkalinitetstitrator (vid intresse kontakta Sam Dupont).
 • Ljusmikroskop och stereomikroskop till kursbruk.
 • UV-VIS spektrofotometer och plattläsare.
 • Avancerade mikroskop med kameror, (inverterat fluorescensmikroskop med mikromanipulator, motoriserade ljus- och stereomikroskop med och utan fluorescens).
 • Svepelektronmikroskop (SEM) bl.a med Raman-detektor (vid intresse kontakta Martin Hassellöv). 
 • FTIR-mikroskop (vid intresse kontakta Martin Hassellöv).
 • ICP-MS
 • Portabel CTD.
 • Turnerfluorometer.
 • Närsaltsanalysator Quaatro.
 • Renrum och labb för arbete med spårmetaller
 • Kurslabb för undervisning och labbarbete.

Labbansvarig

Lars Ljungqvist
Forskningsingenjör
031-786 95 06
lars.ljungqvist@gu.se

Termokonstansrum och intagshallar

På Kristineberg finns möjlighet att arbeta i så kallade termokonstansrum: rum där luft- och/eller vattentemperaturen kan manipuleras.

Vi har sex termokonstansrum där man kan reglera både vatten- och lufttemperatur, med ytor 15-37 m2. En del av dessa har fast ljusarmatur för reglering av dygnsrytm. Ytterligare två termokonstansrum finns, där endast luften kan regleras.

Det finns två intagshallar på Kristineberg där fältprover kan hanteras och förvaras i djup- eller ytvatten.

Kontakt

Rickard Tarler
Teknisk assistent
031-786 95 07
rickard.tarler@gu.se

Havsvattensystem

Genomströmmande filtrerat havsvatten är en av våra viktigaste faciliteter. Vi har djupvatten, med relativt hög och stabil salinitet, och ytvatten, där både salinitet och temperatur varierar. Tack vare vattenreservoar och larm till fastighetsskötare är havsvattensystemen relativt driftssäkra.

Djupvattnet tas in från 32 meters djup. Det pumpas upp i laboratoriebyggnaden till vattenreservoaren på tredje våningen. Vattnet rinner igenom fyra seriekopplade tankar, där sediment och större partiklar sjunker till botten. Från den sista tanken rinner vattnet ner i byggnaden och ut i laboratorierna. I termokonstansrummen sitter silfilter i kranarna, i övriga labb är vattnet ofiltrerat.

Ytvattenintaget ligger på 7 meters djup och är vanligtvis tillgängligt i laboratoriet året runt. Vattnet pumpas upp till vattenreservoaren på tredje våningen i laboratoriebyggnaden. Här går det genom uppsamlingstankar och rinner sedan ner i byggnaden och ut i laboratorierna.

För både djup- och ytvatten som går in i byggnaden på Kristineberg mäts salinitet och temperatur kontinuerligt. Det kan ses på webbsidan för Vatten- och väderdata.

Sammanställda diagram för mätresultat 2007-2013 och 2016-2018 kan ses här

Kontakt

Benny Fredriksson
Fastighetsskötare
072-217 75 59
benny.fredriksson@akademiskahus.se

Våglaboratorium

Vågmesokosmlaboratoriet på Kristineberg gör det möjligt att testa hur olika typer av vågor påverkar växter och djur. Forskaren Eduardo Infantes berättar hur det fungerar i videon nedan.

Video (2:33)
Så funkar mesokosmlabbet

Kontakt

Eduardo Infantes
Forskare
0766-22 95 67
eduardo.infantes@bioenv.gu.se

Forskning på djur

Vi kan bistå er före er ankomst och under er vistelse med insamling av vissa arter och annat material, särskilt i vattnen runt Kristineberg. Vi har redskap och van personal för insamling med de flesta metoder. På Kristineberg kan vi sedan levandeförvara tills ni sätter upp experimentet eller har er kurs. Vi kan också hjälpa till med uppställning av era experiment. Kostnad beror på omfattning av arbetet. 

Etiskt tillstånd krävs

När det kommer till hållande och studier av ryggradsdjur, så som fisk, så kräver dessa etiska tillstånd som måste sökas av den ansvarige forskaren i god tid innan arbetet. Vid ansökan av ett etiskt tillstånd ingår kostnadsfri konsultation av vår veterinär och försöksdjursföreståndare.

Läs mer om ansökan av etiskt tillstånd

Ormstjärna i akavarium
Foto: Bengt Lundve

Kontakt

Leon Green
Försöksdjursföreståndare
070-476 14 80 
leon.green@bioenv.gu.se

Fältutrustning

På Kristineberg finns följande utrustning för användning från land, grunt vatten eller våra småbåtar:

 • 1 handtrål med trålbord
 • 1 landvad (särskild lagstiftning gäller vid fångst av fisk)
 • 1 snurpvad
 • 6 vattenkikare
 • ca 25 vadarbyxor
 • ca 20 skafthåvar av olika slag
 • 1 st 0,5 mfallfälla
 • 1 st 1 mfallfälla

Verkstad och service

Vi har en fullt utrustad verkstad anpassad för arbete med motorer, trä, metall och plast. Vår personal hjälper dig med nytillverkning, reparationer och service. Mindre uppgifter utför vi utan extra kostnad. För större projekt, kontakta våra tekniker för en kostnadsuppskattning. Notera att endast våra verkstadstekniker har tillåtelse att arbeta i huvudverkstaden.

Forskarverkstad

För forskare och anställda finns det även en särskild forskarverkstad med en grundläggande uppsättning verktyg och arbetsbänkar tillgänglig. Där kan du själv utföra enklare arbeten.

Kontakt

Magnus Karlén
Tekniker
031-786 95 68
magnus.karlen@gu.se