Göteborgs universitet
Länkstig

Organisation

Kristineberg Center drivs och utvecklas gemensamt av Chalmers, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH och RISE Research Institutes of Sweden. Göteborgs universitet är värd för centret, och värdinstitution är Institutionen för marina vetenskaper.

Stämma

Centrets parter utövar sitt inflytande över verksamheten genom stämman.

Varje part har en representant i stämman:

 • Ordförande, Göran Hilmersson, Göteborgs universitet
 • Annika Stenson Trigell, KTH
 • Jonas Ringsberg, Chalmers
 • Karin Sjöberg, IVL
 • Pernilla Walkenström, RISE

Följande representanter har närvaro- och yttranderätt men ingen rösträtt:

 • Michael Johansson, Lysekils kommun
 • Linda Bohlin Trajkovski, Innovatum Science Park

Styrelse

Styrelsens uppgift är att leda verksamheten och ansvara för utveckling, drift och förvaltning av centret. 

Styrelsen består av följande ledamöter:

 • Ordförande, Katarina Gårdfeldt, Polarforskningssekretariatet
 • Åsa Arrhenius, Göteborgs universitet

 • Stefan Hulth, Göteborgs universitet

 • David Nilsson, KTH

 • Mikael Olshammar, IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Olivier Rod, RISE Research Institutes of Sweden

 • Ingrid Undeland, Chalmers.