Göteborgs universitet
Bild
Konstnärliga fakultetens nya hus sett från Götaplatsen.
Konstnärliga fakultetens nya hus sett från Götaplatsen.
Foto: Tham & Videgård (skiss)
Länkstig

Konstnärliga fakultetens nya hus

Göteborgs universitet planerar för en ny byggnad i Näckrosenområdet alldeles vid Götaplatsen. Syftet med huset är att samla alla ämnen på Konstnärliga fakulteten där lokalerna ska ge förutsättningar för utbildning och forskning i världsklass. Huset ska stödja vår vision om interdisciplinära möten och perspektiv, vara en plats mitt i staden där människor kan mötas, uppleva konst och utbyta kunskap, och locka såväl studenter som medarbetare från hela världen.

En framtida byggnad för Konstnärliga fakulteten ingår i den utvecklingsplan för universitetsområde Näckrosen som Göteborgs universitet och Akademiska Hus tog fram under 2017.  Det är en långsiktig vision för att skapa ett centrum för konst och humaniora i mötesplats för akademi och samhälle, strategiskt placerad nära några av stadens stora kulturinstitutioner och kollektivtrafiknoden Korsvägen.

Arbetet med om- och tillbyggnaderna planeras starta i februari 2023. Det nya huset kommer att bestå av en ombyggd del av nuvarande Artisten, med inflyttning 2025, och två nybyggda delar som ska stå klara 2027.

Ersättningslokaler under byggtiden

Under tiden som den nya byggnaden förverkligas kommer hela Högskolan för scen och musik att behöva flytta ut tillfälligt till andra lokaler. Läs mer om dem under "Ersättningslokaler under byggarbete".

Fakta nya huset

  • Planerat stå färdigt 2027
  • Lokalarea preliminärt 28 000 kvadratmeter
  • En uppgång från Västlänkens station Korsvägen i huset
  • Programarkitekt Nyréns och husarkitekt Tham & Videgård
  • Fastighetsägare Akademiska Hus

Skisser över byggnader och omgivning

Foto: Tham & Videgård (skiss)
Foto: Tham & Videgård (skiss)
Foto: Tham & Videgård (skiss)
Foto: Tham & Videgård (skiss)
Foto: Tham & Videgård (skiss)
Foto: Tham & Videgård (skiss)