Göteborgs universitet
Bild
Konstnärliga fakultetens nya hus sett från Götaplatsn, skiss av Tham & Videgård.
Konstnärliga fakultetens nya hus sett från Götaplatsn, skiss av Tham & Videgård.
Foto: Tham & Videgård
Länkstig

Konstnärliga fakultetens nya hus

Göteborgs universitet planerar för en ny byggnad i Näckrosområdet. Ett hus där Konstnärliga fakultetens alla ämnen kan samlas, i lokaler som ger förutsättningar för utbildning och forskning i världsklass, ett hus som stöder vår vision om interdisciplinära möten och perspektiv, en plats mitt i staden där människor kan mötas, uppleva konst och utbyta kunskap och som lockar såväl studenter som medarbetare från hela världen.

En framtida byggnad för Konstnärliga fakulteten ingår i den utvecklingsplan för universitetsområde Näckrosen som Göteborgs universitet och Akademiska Hus tog fram under 2017.  Det är en långsiktig vision för att skapa ett centrum för konst och humaniora i mötesplats för akademi och samhälle, strategiskt placerad nära några av stadens stora kulturinstitutioner och kollektivtrafiknoden Korsvägen.

Det är fortfarande flera steg kvar i processen innan ett slutligt beslut att genomföra bygget fattas.

Fakta

Planerat att stå färdigt 2027

Lokalarea preliminärt 28 000 kvadratmeter

En uppgång från Västlänkens station Korsvägen ligger i huset

Programarkitekt Nyréns och husarkitekt Tham & Videgård

Fastighetsägare Akademiska Hus

Ersättningslokaler under byggtiden

Under tiden som den nya byggnaden förverkligas kommer hela Högskolan för scen och musik att behöva flytta ut tillfälligt till andra lokaler. Läs mer om dem under "Ersättningslokaler under byggarbete".