Länkstig

Magnus Fredriksson

Redaktör

Nordicom
Besöksadress
Seminariegatan 1 B
41313 Göteborg
Postadress
Box 713
40530 Göteborg

Professor

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation JMG
Besöksadress
Seminariegatan 1 B
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Om Magnus Fredriksson

Jag disputerade 2008 med avhandlingen "Företagens Ansvar/Marknadens Retorik. En analys av företags strategiska kommunikationsarbete"

Då som nu fokuserar min forskning på organisationers kommunikation och betydelsen av professionella, organisatoriska och samhälleliga normer, värderingar och idéer. Jag har bland annat studerat vad det är för principer som styr myndigheters kommunikationsarbete, hur företag kommunicerar sitt sociala ansvarstagande, hur myndigheter och andra offentliga förvaltningar kommunicerar i samband med kriser, hur företag och myndigheter anpassar sin verksamhet till medier.

Aktuella projekt

"Professioner i pandemins skugga¬ organisering och styrning av arbete inom offentlig sektor i tider av osäkerhet och oro." Projekt om styrning, organisering och ledning av offentlig verksamhet i samband med Covid pandemin. Projektet finansieras av AFA Försäkring,

Avslutade projekt

"Från lilla riksvapnet till varumärke: en analys av hur svenska myndigheters profileringsarbete har förändrats från början av 1970-talet fram till idag", finansierat av Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning

"Mediatization of, in and between organizations - prevalence, dynamics and consequences in private, public and civic sectors", finansierat av Wallanderstiftelserna

"Accountable Governance" Projekt som studerade betydelsen av upplevd ansvarighet bland generaldirektör och andra nyckelpersoner i myndigheter från sju länder. Projektet finansierades av det nederländska vetenskapsrådet.

"Ledningsformer och myndigheters medialisering: översättningar och konsekvenser" Projekt om medialiseringens betydelse för verksamheter vis svenska myndigheter, finansierat av Vetenskapsrådet

”Med löpsedel som uppdrag”, Forskningsprojekt om medialiseringens betydelse för svenska myndigheter som finansierades av Wallanderstiftelsen.

”Transboundary crisis communication” Forskningsprojekt om förutsättningarna för kommunikation i samband med gränsöverskridande kriser som finansierades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

”Media, Managers and Communication Consultants”, Projekt om näringslivets medialisering som finansierades av Wallanderstiftelsen.

"Företags ansvar. Marknadens retorik"

Samverkan

Jag medverkade i samverkansprojektet PAUS (Personrörlighet för Akademin med Utbildningsfokus och Studentmedverkan) som finansieras av Vinnova. Projektet syftar till att stärka samverkan mellan akademi och omgivande samhället. I projektet samarbetade jag med Göteborgsregionen.

Jag har medverkat i två statliga utredningar och jag har medverkat som ämnesexpert i utredningar hos Expertgruppen för biståndsanalys, Expergruppen för studier i offentlig ekonomi samt Riksrevisionen. Jag har också utfört utredningsuppdrag för Galaxen Bygg, Kommunförbundet Dalsland, Myndigheten för vårdanalys, Peab-skolan, Socialstyrelsen, Sparbanksakademin, Uppsala kommun, Världskulturmuseet, Västra Götalandsregionen med flera.

Jag håller i utbildningar och föreläser ofta i sammanhang utanför universitetet exempel på uppdragsgivare är Arbetsförmedlingen, Havs- och vattenmyndigheten, Högskoleverket, Konstitutionsutskottet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, Sparbanksakademin, Statskontoret, Stockholms stad, Sveriges kommunikatörer, Världskulturmuseet, Åklagarmyndigheten med flera.