Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Magnus Fredriksson

Universitetslektor

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
JMG
Telefon
Besöksadress
Seminariegatan 1B
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Om Magnus Fredriksson

Jag disputerade 2008 med avhandlingen "Företagens Ansvar/Marknadens Retorik. En analys av företags strategiska kommunikationsarbete"

Då som nu fokuserar min forskning på organisationers kommunikation och betydelsen av professionella, organisatoriska och samhälleliga normer, värderingar och idéer. Jag har bland annat studerat vad det är för principer som styr myndigheters kommunikationsarbete, hur företag kommunicerar sitt sociala ansvarstagande, hur myndigheter och andra offentliga förvaltningar kommunicerar i samband med kriser, hur företag och myndigheter anpassar sin verksamhet till medier.

Pågående forskning

Jag leder ett forskningsprojekt Från lilla riksvapnet till varumärke: en analys av hur svenska myndigheters profileringsarbete har förändrats från början av 1970-talet fram till idag.

Jag medverkar dessutom i projektet "Mediatization of, in and between organizations - prevalence, dynamics and consequences in private, public and civic sectors" som drivs av Josef Pallas vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet och Accountable Governance som drivs av Thomas Schillemans vid Utrecht University School of Governance.

Avslutade forskningsprojekt

"Ledningsformer och myndigheters medialisering: översättningar och konsekvenser" Projekt om medialiseringens betydelse för verksamheter vis svenska myndigheter, finansierat av Vetenskapsrådet

”Med löpsedel som uppdrag”, Forskningsprojekt om medialiseringens betydelse för svenska myndigheter som finansierades av Wallanderstiftelsen.

”Transboundary crisis communication” Forskningsprojekt om förutsättningarna för kommunikation i samband med gränsöverskridande kriser som finansierades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

”Media, Managers and Communication Consultants”, Forskningsprojekt om näringslivets medialisering som finansierades av Wallanderstiftelsen.

"Företags ansvar. Marknadens retorik"

Undervisningsområden

Jag undervisar huvudsakligen i kommunikationsteori och strategisk kommunikation.

Samverkan

Jag medverkar i samverkansprojektet PAUS (Personrörlighet för Akademin med Utbildningsfokus och Studentmedverkan) som finansieras av Vinnova. Projektet syftar till att stärka samverkan mellan akademi och omgivande samhället. I projektet samarbetar jag med Göteborgsregionen.

Jag har medverkat i två statliga utredningar och utfört utredningsuppdrag för bland annat Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Kommunförbundet Dalsland, Myndigheten för vårdanalys, Riksrevisionen, Socialstyrelsen, Sparbanksakademin, Världskulturmuseet, Västra Götalandsregionen med flera.

Jag håller i utbildningar och föreläser ofta i sammanhang utanför universitetet. Jag har bland annat arbetat på uppdrag av Högskoleverket, Sparbanksakademin, Stockholms stad, Världskulturmuseet, Åklagarmyndigheten med flera.