Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Maarit Jaakkola

Föreståndare, biträdande

Nordicom
Besöksadress
Seminariegatan 1 b
41313 Göteborg
Postadress
Box 713
40530 Göteborg

Om Maarit Jaakkola

Maarit Jaakkola är doktor i samhällsvetenskap (journalistik) och verksam som biträdande föreståndare, forskare och redaktör på Nordicom vid Göteborgs universitet. Hon är även docent i journalistik vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet.

Jaakkolas forskning befinner sig i skärningspunkten mellan journalistik, kultur och lärande. I sina forskningsansatser söker hon sig gärna mot komparativitet, i synnerhet mellan de nordiska länderna.

Se vidare:

Bakgrund

Maarit Jaakkola disputerade 2015 vid Tammerfors universitet med avhandlingen om kulturjournalistik, The Contested Autonomy of Arts and Journalism: Change and Continuity in the Dual Professionalism of Cultural Journalism. Jaakkola har en licentiats- och magisterexamen i samhällsvetenskap samt en filosofie magisterexamen. Hon har även journalist- och lärarutbildning samt en examen i undervisningsförvaltning.

Tidigare arbetade Jaakkola i mer än tio år som universitetslärare i journalistik vid Tammerfors universitet i Finland. Hon har även arbetat som journalist bland annat för dagstidningen Helsingin Sanomat och Finska Notisbyrån STT samt som medielärare och programansvarig på finländska gymnasieskolor med inriktning medier och kommunikation. Hon har också professionell erfarenhet som kommunikatör och fortbildare inom kultur- och undervisningssektorn.

Forskningsintresse

Maarit Jaakkolas forskning är inriktad mot olika aspekter av specialiserad journalistik, professionalism och professionella kulturer, kulturförmedling samt digitala medier. Hennes nyaste bok Reviewing Culture Online: Post-Institutional Cultural Critique across Platforms (Palgrave Macmillan, 2022) handlar om recensioner i sociala medier, i synnerhet "prosumtion" (produktion + konsumtion) och kulturellt engagemang online. Övriga forskningsområden Jaakkola är intresserad av är offentlig, informell och/eller öppen pedagogik samt mediepedagogik och disciplinär pedagogik inom medie- och kommunikationsområdet. Hennes forskning förankrar sig i samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap och kulturstudier.

Jaakkolas pågående forskning ägnas åt följande ämnen:

 • journalistiskt innehåll och specialiserad professionell journalistik; kulturjournalistikens och kritikens digitala former
 • kulturpubliker; kulturkritikens amatörkulturer och icke-institutionaliserade former av innehållsproduktion på internet (särskilt recensioner och recensionsverksamhet)
 • journalistutbildningens signaturpedagogik och de nordiska journalistutbildningarna
 • frågor kring medier och lärande; policyarbetet kring medie- och informationskunnighet (MIK) i Norden, medieproduktionens pedagogik, genrepedagogik

Kommande publiceringar

Grizzle, A., Jaakkola, M. & Durán Becerra, T. (eds.) (2021, in press). MIL Cities and MIL Citizens: Informed, Engaged, Empowered by Media and Information Literacy (MIL). UNESCO MILID Yearbook 2021. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO.

Jaakkola, M. (2021, accepted). Content Analysis of Cultural Coverage. In: Oehmer, F., Kessler, S. H., Humprecht, E., Sommer, K. & Castro Herrero, L. (Eds.), Handbook of Standardised Content Analysis. Wiesbaden: Springer VS.

Jaakkola, M., Sternö, L. & Fryk, E. (2021, accepted). Domesticating Space: Empowering Media Production Pedagogy for Youth with Developing Agency. Journal of Media Literacy Education.

Jaakkola, M. (ed.) (2022, forthcoming). Reporting Artificial Intelligence: A Handbook for Journalism Educators. Auckland/Paris: WJEC-UNESCO.

Annan verksamhet

Maarit Jaakkola arbetar som biträdande föreståndare på Nordicom med särskilt ansvar för forskarsamverkan, extern kommunikation samt medie- och informationskunnighet (MIK) i Norden. Hon är även chefsredaktör och ansvarig utgivare på den digitala plattformen NordMedia Network och redaktör för bokrecensioner i den internationella vetenskapliga tidskriften Nordicom Review. Tidigare var hon chefsredaktör för den nordiska akademiska tidskriften Nordicom-Information som upphörde 2018.

Jaakkola har varit referentgranskare bland annat för de vetenskapliga tidskrifterna Central European Journal of Communication, Communication, Culture & Critique, Current Psychology, Higher Education Pedagogies, International Journal of Cultural Studies, Journal of Marketing Management, Journal of Science Communication, Journalism, Journalism and Media, Journalism Practice, Journalism Studies, Kasvatus, Media and Communication, Media & viestintä, Music & Science, New Media & Society, The National Biography in Finland, Networking Knowledge, Nordicom Review, Recherches en Communication, Social Sciences, Television and New Media, samt för bokförlagen Routledge och Sage och ett antal konferenser.

Jaakkola medverkar bland annat i följande grupper:

 • Projektet CO:RE – Children Online: Research and Evidence, nationell koordinator i Sverige (2020–2021)
 • Medlem i NordMedia-konferensens planeringskommitté (2020–2021, 2021–2023) och ordförande för research division Media literacy and media education (2021–)
 • Akademiskt forum för forskning om medie- och informationskunnighet inom MIK-nätverket vid Statens medieråd, grundare och koordinator (2020–)
 • Journalistic Roles, Values and Qualifications in the 21st century: How Journalism Educators across the Globe View the Future of a Profession in Transition, koordinator för de nordiska länderna (2020–2021)
 • MILID University Network (Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue University Network), UNESCO-UNAOC-UNITWIN, UNESCOs universitetsnätverk, medordförande (2021)
 • VIMIK-forskargruppen (visuell medie- och informationskunnighet) på Centrum för samverkande visuell forskning (GPS400) vid Göteborgs universitet, medlem (2021–)
 • Forskargruppen Barnkulturforskning (BiG) vid Göteborgs universitet, medlem (2021–)
 • Möten med MIK-nätverket (MMM), medlem (2021–)
 • Lokal journalistik för alla-nätverket vid Lindholmen Science Park, koordinerat av Södertörns högskola, medlem (2020–)
 • Social Media Resilience Toolkit – SMaRT-EU, medlem i projektrådet (2020–2021)
 • Nordiska samarbetskommittén för journalistutbildning, ordförande (2019–2022)
 • World Journalism Education Council (WJEC), representant för nordiska journalistutbildningar (2019–)
 • Medlem i redaktionsrådet för den vetenskapliga referentgranskade tidskriften Kulttuurintutkimus (Kulturstudier) (2019–)
 • The Media & Learning Association, styrelsemedlem (2018–)
 • UNESCO's Media and Information Literacy Expansion (MILx) Research and Development Consortium, forskarmedlem (2018–)
 • Svenska Filminstitutet, Rådet för filmpedagogiska frågor, ordinarie medlem (2017–)
 • The European Union Erasmus+ Strategic Partnership Project Media and Information Literacy and Innovative Teaching Methods Laboratory (MIL+LAB), medlem i styrgruppen (2017–2020)
 • Gruppen för pliktrelaterad och strategisk insamling inom Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling, koordinerad av Kungliga biblioteket, ordinarie medlem (2017–2020)