Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Maarit Jaakkola

Föreståndare, biträdande

Nordicom
Besöksadress
Seminariegatan 1 b
41313 Göteborg
Postadress
Box 713
40530 Göteborg

Om Maarit Jaakkola

Maarit Jaakkola är doktor i samhällsvetenskap (journalistik) och verksam som biträdande föreståndare, forskare och redaktör på Nordicom vid Göteborgs universitet. Hon är även docent i journalistik vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet.

Jaakkolas forskning befinner sig i skärningspunkten mellan journalistik, kultur och lärande. I sina forskningsansatser söker hon sig gärna mot komparativitet, i synnerhet mellan de nordiska länderna.

Se vidare:

Bakgrund

Maarit Jaakkola disputerade 2015 vid Tammerfors universitet med avhandlingen om kulturjournalistik, The contested autonomy of arts and journalism: Change and continuity in the dual professionalism of cultural journalism. Jaakkola har en licentiats- och magisterexamen i samhällsvetenskap samt en filosofie magisterexamen. Hon har även journalist- och lärarutbildning samt en examen i undervisningsförvaltning.

Tidigare har Jaakkola arbetat som journalist bland annat för dagstidningen Helsingin Sanomat och Finska Notisbyrån STT samt som medielärare och programansvarig på finländska gymnasieskolor med inriktning medier och kommunikation. Hon har också professionell erfarenhet som kommunikatör och fortbildare inom kultur- och undervisningssektorn.

Forskningsintresse

Maarit Jaakkolas forskning är inriktad mot olika aspekter av specialiserad journalistik, professionalism och professionella kulturer, kulturförmedling samt digitala medier. Övriga forskningsområden Jaakkola är intresserad av är bland annat offentlig, informell och/eller öppen pedagogik samt mediepedagogik och disciplinär pedagogik inom medie- och kommunikationsområdet. Hennes forskning förankrar sig i samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap och kulturstudier.

Jaakkolas nyaste forskning ägnas åt följande ämnen:

 • journalistiska innehåll och specialiserad professionell journalistik; kulturjournalistikens och kritikens digitala former
 • kulturpubliker; kulturkritikens amatörkulturer och icke-institutionaliserade recensioner på internet (vernacular reviewing)
 • journalistutbildningens signaturpedagogik och de nordiska journalistutbildningarna
 • frågor kring medier och lärande; medie- och informationskunnighet (MIK) i Norden

Kommande publiceringar

Jaakkola, M. (2020). Young Voices, New Qualities? Child Reviewers as Vernacular Reviewers of Cultural Products. In N.N. Kristensen, U. From & H.K. Haastrup (Eds.), Rethinking Cultural Critique: New Voices in the Digital Age. New York: Palgrave Macmillan.

Jaakkola, M. (2020). Reimagining the Review: Transmedia Possibilities of Reviewing in Daily Newspapers in Finland and Beyond. In M. Jurado & B. Peña Acuña (Eds.), Periodismo cultural en el siglo XXI (vol. 2): Tendencias transmedia y perfiles profesionales. Madrid: Editorial Universitas.

Annan verksamhet

Maarit Jaakkola arbetar som biträdande föreståndare på Nordicom med särskilt ansvar för forskarsamverkan, extern kommunikation samt medie- och informationskunnighet i Norden. Hon är även chefsredaktör och ansvarig utgivare på den digitala plattformen NordMedia Network och redaktör för bokrecensioner i den internationella vetenskapliga tidskriften Nordicom Review. Tidigare var hon chefsredaktör för den nordiska akademiska tidskriften Nordicom-Information som upphörde 2018.

Jaakkola medverkar bland annat i följande grupper:

 • EU Kids Online, nationell koordinator i Sverige (2020–)
 • Akademiskt forum för forskning om medie- och informationskunnighet inom MIK-nätverket vid Statens medieråd, koordinator (2020–)
 • Lokal journalistik för alla-nätverket vid Lindholmen Science Park, koordinerat av Södertörns högskola (2020–)
 • Nordiska samarbetskommittén för journalistutbildning, ordförande (2019–)
 • The World Journalism Education Council, representant för nordiska journalistutbildningar (2019–)
 • Medlem i redaktionsrådet för den vetenskapliga referentgranskade tidskriften Kulttuurintutkimus (Kulturstudier) (2019–)
 • The Media & Learning Association, styrelsemedlem (2018–)
 • UNESCO's Media and Information Literacy Expansion (MILx) Research and Development Consortium, forskarmedlem (2018–)
 • Svenska Filminstitutet, Rådet för filmpedagogiska frågor, ordinarie medlem (2017–)
 • The European Union Erasmus+ Strategic Partnership Project Media and Information Literacy and Innovative Teaching Methods Laboratory (MIL+LAB), medlem i styrgruppen (2017–2020)
 • Gruppen för pliktrelaterad och strategisk insamling inom Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling, koordinerad av Kungliga biblioteket, ordinarie medlem (2017–2020)

Jaakkola arbetar även som universitetslärare i journalistik vid Tammerfors universitet i Finland.