Länkstig

Maarit Jaakkola

Föreståndare, biträdande

Nordicom
Besöksadress
Seminariegatan 1 b
41313 Göteborg
Postadress
Box 713
40530 Göteborg

Om Maarit Jaakkola

Maarit Jaakkola är doktor i samhällsvetenskap (journalistik) och verksam som biträdande föreståndare, forskare och redaktör på Nordicom vid Göteborgs universitet. Hon är även docent i journalistik vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet och vid fakulteten för informationsteknologi och kommunikationsvetenskap (ITC) vid Tammerfors universitet.

Jaakkolas forskning befinner sig i skärningspunkten mellan journalistik, kultur och lärande. I sina forskningsansatser söker hon sig gärna mot komparativitet, i synnerhet mellan de nordiska länderna.

Se vidare:

Bakgrund

Maarit Jaakkola disputerade 2015 vid Tammerfors universitet med avhandlingen om kulturjournalistik, The Contested Autonomy of Arts and Journalism: Change and Continuity in the Dual Professionalism of Cultural Journalism. Jaakkola har en licentiats- och magisterexamen i samhällsvetenskap samt en filosofie magisterexamen. Hon har även journalistutbildning och lärarutbildning med svensk lärarlegitimation samt en examen i undervisningsförvaltning (rektorsutbildning).

Tidigare arbetade Jaakkola i mer än tio år som universitetslärare i journalistik vid Tammerfors universitet i Finland. Hon har även arbetat som journalist bland annat för dagstidningen Helsingin Sanomat och Finska Notisbyrån STT samt som medielärare och programansvarig på finländska gymnasieskolor med inriktning medier och kommunikation. Hon har också professionell erfarenhet som kommunikatör och fortbildare inom kultur- och undervisningssektorn.

Forskningsintresse

Maarit Jaakkolas forskning är inriktad mot olika aspekter av specialiserad journalistik, professionalism och professionella kulturer, kulturförmedling samt digitala medier. Hennes nyaste bok Reviewing Culture Online: Post-Institutional Cultural Critique across Platforms (Palgrave Macmillan, 2022) handlar om recensioner i sociala medier, i synnerhet "prosumtion" (produktion + konsumtion) och kulturellt engagemang online. Övriga forskningsområden Jaakkola är intresserad av är offentlig, informell och/eller öppen pedagogik samt mediepedagogik och disciplinär pedagogik inom medie- och kommunikationsområdet. Hennes forskning förankrar sig i samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap och kulturstudier.

Jaakkolas pågående forskning ägnas åt följande ämnen:

 • journalistiskt innehåll och specialiserad professionell journalistik; kulturjournalistikens och kritikens digitala former
 • kulturpubliker; kulturkritikens amatörkulturer och icke-institutionaliserade former av innehållsproduktion på internet (särskilt recensioner och recensionsverksamhet)
 • journalistutbildningens signaturpedagogik och de nordiska journalistutbildningarna
 • frågor kring medier och lärande: policyarbete kring medie- och informationskunnighet (MIK) i Norden, medieproduktionens pedagogik, genrepedagogik, medier, flerspråkighet och språkinlärning

Kommande publiceringar

Jaakkola, M. (2022). Child-centred Qualitative Interview. In: Kotilainen, S. et al. (eds.) Online Handbook on Mixed Methods: Studying Children and Youth in Digital Environments. Children Online: Research and Evidence (CO:RE).

Jaakkola, M. (ed.) (2022). Reporting Artificial Intelligence: A Handbook for Journalism Educators. Auckland/Paris: WJEC-UNESCO.

Jaakkola, M., & Mykkänen, M. (2022). Public Service Television as Education: Factual Programmes and the Media and Information Literacy (MIL) Policy Discourse. VIEW: Journal of European Television History & Culture.

Jaakkola, M., Durán-Becerra, T., & Onyancha, O.B. (eds.) (2023). Media and Information Literacy for the Public Good. MILID Yearbook 2023. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO.

Lappalainen, S., Jaakkola, M., Korhonen, M. (eds.) (2023). Määrällistämisen ja mittaamisen kulttuurit. [Cultures of Quantification and Measurement.] A special issue for the journal Kulttuurintutkimus.

Annan verksamhet

Maarit Jaakkola arbetar som biträdande föreståndare på Nordicom med särskilt ansvar för forskarsamverkan, vetenskapskommunikation samt medie- och informationskunnighet (MIK) i Norden. Hon är även chefredaktör och ansvarig utgivare för den digitala plattformen NordMedia Network och redaktör för bokrecensioner i den internationella vetenskapliga tidskriften Nordicom Review. Tidigare var hon chefredaktör för den nordiska akademiska tidskriften Nordicom-Information som upphörde 2018.

Jaakkola är för närvarande även chefredaktör för den referentgranskade vetenskapliga tidskriften Kulttuurintutkimus i Finland och associate editor för tidskriften Journal of Creative Communications av Sage, samt medlem i redaktionsrådet för de internationella tidskrifterna Information & Media (I&M) och Contributions to the Humanities.

Jaakkola har varit referentgranskare bland annat för de vetenskapliga tidskrifterna Central European Journal of Communication, Communication, Culture & Critique, Current Psychology, Higher Education Pedagogies, International Journal of Cultural Studies, Journal of Marketing Management, Journal of Science Communication, Journalism, Journalism and Media, Journalism Practice, Journalism Studies, Kasvatus, Media and Communication, Media & viestintä, Music & Science, New Media & Society, The National Biography in Finland, Networking Knowledge, Nordicom Review, Poetics, Recherches en Communication, Social Sciences, Television and New Media, samt för bokförlagen Routledge och Sage och ett antal konferenser.

Jaakkola medverkar bland annat i följande projekt, nätverk och grupper:

Projekt

 • Children Online: Research and Evidence (CO:RE), nationell koordinator i Sverige (2020–2021)
 • Journalistic Roles, Values and Qualifications in the 21st Century: How Journalism Educators across the Globe View the Future of a Profession in Transition, koordinator för de nordiska länderna (2020–2021)
 • Hållbar hembygd via ökad medie- och informationskunnighet: en pedagogisk modell för generationsgemensam filmproduktion om lokala natur- och kulturarvs framtid i Västra Götaland och Europa vid Centrum för samverkande visuell forskning (GPS400) vid Göteborgs universitet (2022–2024)
 • Projektet SpråkPlay – Media and Informal Language Learning av föreningen Språkkraft, styrelsemedlem (2022)
 • Social Media Resilience Toolkit (SMaRT-EU), medlem i projektrådet (2020–2021)
 • Lärare och handledare i det treåriga bilaterala utbildningsprogrammet för svenska och finländska journalister på kulturcentret Hanaholmen, med temat faktagranskning (2018), EU-valet (2019) och miljöjournalistik (2022)
 • The European Union Erasmus+ Strategic Partnership Project Media and Information Literacy and Innovative Teaching Methods Laboratory (MIL+LAB), medlem i styrgruppen (2017–2020)

Nätverk och grupper

 • Medlem i NordMedia-konferensens planeringskommitté (2020–2021, 2021–2023) och ordförande för research division Media literacy and media education (2021–)
 • Akademiskt forum för forskning om medie- och informationskunnighet inom MIK-nätverket vid Statens medieråd, grundare och koordinator (2020–)
 • MILID University Network (Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue University Network), UNESCO-UNAOC-UNITWIN, UNESCOs universitetsnätverk, medordförande (2021–2022)
 • EU Kids Online Network, medlem och svensk koordinator (2020–)
 • VIMIK-forskargruppen (visuell medie- och informationskunnighet) på Centrum för samverkande visuell forskning (GPS400) vid Göteborgs universitet, medlem (2021–)
 • Forskargruppen Barnkulturforskning (BiG) vid Göteborgs universitet, medlem (2021–)
 • Möten med MIK-nätverket (MMM), medlem (2021–)
 • Lokal journalistik för alla-nätverket vid Lindholmen Science Park, koordinerat av Södertörns högskola, medlem (2020–)
 • Bloggen MIKologi – om medier i teori och praktik på Lärtorget vid Göteborgs stad (2022–)
 • Nordiska samarbetskommittén för journalistutbildning, ordförande (2019–2022)
 • World Journalism Education Council (WJEC), representant för nordiska journalistutbildningar (2019–)
 • The Media & Learning Association, styrelsemedlem (2018–)
 • UNESCO's Media and Information Literacy Expansion (MILx) Research and Development Consortium, forskarmedlem (2018–)
 • Svenska Filminstitutet, Rådet för filmpedagogiska frågor, ordinarie medlem (2017–)
 • Medlem i styrgruppen för språkcentrum finska vid Institutet för språk och folkminnen (Isof)
 • Medgrundare och koordinator av Sverigefinska forskningsnätverket
 • Medgrundare av nätverket Media and Informal Language Learning (MILL)
 • Gruppen för pliktrelaterad och strategisk insamling inom Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling, koordinerad av Kungliga biblioteket, ordinarie medlem (2017–2020)