Länkstig

Maarit Jaakkola

Föreståndare, biträdande

Nordicom
Besöksadress
Seminariegatan 1 b
41313 Göteborg
Postadress
Box 713
40530 Göteborg

Om Maarit Jaakkola

Maarit Jaakkola är doktor i samhällsvetenskap (journalistik) och verksam som biträdande föreståndare, forskare och redaktör på Nordicom vid Göteborgs universitet. Hon är även docent i journalistik vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet och vid fakulteten för informationsteknologi och kommunikationsvetenskap (ITC) vid Tammerfors universitet.

Jaakkolas forskning befinner sig i skärningspunkten mellan journalistik, kultur och lärande. I sina forskningsansatser söker hon sig gärna mot komparativitet, i synnerhet mellan de nordiska länderna.

Se vidare:

Bakgrund

Maarit Jaakkola disputerade 2015 vid Tammerfors universitet med avhandlingen om kulturjournalistik, The Contested Autonomy of Arts and Journalism: Change and Continuity in the Dual Professionalism of Cultural Journalism. Jaakkola har en licentiats- och magisterexamen i samhällsvetenskap samt en filosofie magisterexamen. Hon har även journalistutbildning och lärarutbildning (med svensk lärarlegitimation) samt en examen i undervisningsförvaltning (rektorsutbildning).

Tidigare arbetade Jaakkola i drygt tolv år som universitetslärare i journalistik vid Tammerfors universitet i Finland. Hon har även arbetat som journalist bland annat för dagstidningen Helsingin Sanomat och Finska Notisbyrån STT samt som medielärare och programansvarig på finländska gymnasieskolor med inriktning medier och kommunikation. Hon har också professionell erfarenhet som kommunikatör och utbildare inom kultur- och undervisningssektorn.

Forskningsintresse

Maarit Jaakkolas forskning är inriktad mot olika aspekter av specialiserad journalistik, professionalism och professionella kulturer, kulturförmedling samt digitala medier. Hennes nyaste bok Reviewing Culture Online: Post-Institutional Cultural Critique across Platforms (Palgrave Macmillan, 2022) handlar om recensioner i sociala medier, i synnerhet "prosumtion" (produktion + konsumtion) och kulturellt engagemang online. Övriga forskningsområden Jaakkola är intresserad av är offentlig, informell och/eller öppen pedagogik samt mediepedagogik och disciplinär pedagogik inom medie- och kommunikationsområdet. Hennes forskning förankrar sig i samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap och kulturstudier.

Jaakkolas pågående forskning ägnas åt följande ämnen:

 • journalistiskt innehåll och specialiserad professionell journalistik; kulturjournalistikens och kritikens digitala former
 • kulturpubliker; kulturkritikens amatörkulturer och icke-institutionaliserade former av innehållsproduktion på internet (särskilt recensioner och recensionsverksamhet)
 • journalistutbildningens signaturpedagogik och de nordiska journalistutbildningarna
 • frågor kring medier och lärande: policyarbete kring medie- och informationskunnighet (MIK) i Norden, medieproduktionens pedagogik, genrepedagogik, medier, flerspråkighet och språkinlärning

Kommande publiceringar

Jaakkola, M. (ed.) (2022). Reporting Artificial Intelligence: A Handbook for Journalism Educators. UNESCO.

Frig, M.-M., & Jaakkola, M. (2023). Between Conspicuous and Conscious Consumption: The Sustainability Paradox in the Intermediary Promotional Work of an Online Lifestyle Site. Journal of Consumer Culture.

Jaakkola, M. (2023). What is Media and Information Literacy (MIL) Research? A Systematic Literature Review of Research at Swedish Universities in 2021. In: Jaakkola, M., Durán-Becerra, T., & Onyancha, O.B. (eds.) Media and Information Literacy for the Public Good. MILID Yearbook 2023. UNESCO and Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO.

Lappalainen, S., Jaakkola, M., & Korhonen, M. (eds.) (2023). Määrällistämisen ja mittaamisen kulttuurit. [Cultures of Quantification and Measurement.] A special issue for the journal Kulttuurintutkimus.

Gurdal, S., Jaakkola, M., & Andersson, L. (eds.) (2024). The Digital Life of Young People in the Nordics. A special issue for the journal Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning 2/2024.

Annan verksamhet

Maarit Jaakkola arbetar som biträdande föreståndare på Nordicom med särskilt ansvar för forskarsamverkan, vetenskapskommunikation samt medie- och informationskunnighet (MIK) i Norden. Hon är även chefredaktör och ansvarig utgivare för den digitala plattformen NordMedia Network och redaktör för bokrecensioner i den internationella vetenskapliga tidskriften Nordicom Review. Tidigare var hon chefredaktör för den flerspråkiga nordiska akademiska tidskriften Nordicom-Information som upphörde 2018.

Jaakkola är för närvarande även chefredaktör för den referentgranskade vetenskapliga tidskriften Kulttuurintutkimus – Kulturstudier i Finland och associate editor för tidskriften Journal of Creative Communications av Sage, samt medlem i redaktionsrådet för de internationella tidskrifterna Journal of Media Literacy Education (JMLE), Information & Media (I&M), The Arts in Society Journal Collection, Kairos: Media & Communications Review och Contributions to the Humanities.

Jaakkola har varit referentgranskare bland annat för de vetenskapliga tidskrifterna Central European Journal of Communication, Communication, Culture & Critique, Current Psychology, Environmental Communication, Higher Education Pedagogies, International Journal of Cultural Studies, Journal of Computer-Mediated Communication, Journal of Marketing Management, Journal of Science Communication, Journalism, Journalism and Media, Journalism Practice, Journalism Studies, Kasvatus, Media and Communication, Media & viestintä, Music & Science, New Media & Society, The National Biography in Finland, Networking Knowledge, Nordicom Review, Poetics, Recherches en Communication, Social Sciences, Television and New Media, samt för bokförlagen Routledge och Sage och ett antal konferenser.

Jaakkola medverkar bland annat i följande projekt, nätverk och grupper:

Projekt

 • Hållbar hembygd via ökad medie- och informationskunnighet: en pedagogisk modell för generationsgemensam filmproduktion om lokala natur- och kulturarvs framtid i Västra Götaland och Europa vid Centrum för samverkande visuell forskning (GPS400) vid Göteborgs universitet, medverkande (2022–2024)
 • Gender-Based Health Inequalities among Migrant Women During COVID-19 and Public Health Responses in the Nordic Countries av Universitetet I Akureyri och Riga Stradins University, medverkande (2022–2023)
 • SpråkPlay – Media and Informal Language Learning av föreningen Språkkraft, styrelsemedlem (2022)
 • Kritiikki näkyy – Kritiken syns – Shine on, critique! av Finlands kritikerförbund SARV, forskningsledare i delprojektet Närkritik (2021–2022)
 • Children Online: Research and Evidence (CO:RE), nationell koordinator i Sverige (2020–2021)
 • Journalistic Roles, Values and Qualifications in the 21st Century: How Journalism Educators across the Globe View the Future of a Profession in Transition, koordinator för de nordiska länderna, samordnat av Universitetet i Windesheim (2020–2021)
 • Social Media Resilience Toolkit (SMaRT-EU), medlem i projektrådet (2020–2021)
 • Det treåriga bilaterala utbildningsprogrammet för svenska och finländska journalister på kulturcentret Hanaholmen, med temat faktagranskning (2018), EU-valet (2019), miljöjournalistik (2022) och energijournalistik (2023), lärare och handledare
 • The European Union Erasmus+ Strategic Partnership Project Media and Information Literacy and Innovative Teaching Methods Laboratory (MIL+LAB), medlem i styrgruppen (2017–2020)

Nätverk och grupper

 • Medlem i NordMedia-konferensens planeringskommitté (2020–2021, 2021–2023) och ordförande för research division Media literacy and media education (2021–)
 • Akademiskt forum för forskning om medie- och informationskunnighet inom MIK-nätverket vid Statens medieråd, grundare och koordinator (2020–)
 • MILID University Network (Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue University Network), UNESCO-UNAOC-UNITWIN, UNESCOs universitetsnätverk, medordförande (2021–2022)
 • Medlem i den internationella arrangörskommittén för UNESCOs globala temavecka för medie- och informationskunnighet (the Global Media and Information Literacy Week) 2022
 • Nätverket EU Kids Online Network, medlem och svensk koordinator (2020–)
 • Forskargruppen VIMIK (visuell medie- och informationskunnighet) på Centrum för samverkande visuell forskning (GPS400) vid Göteborgs universitet, medlem (2021–)
 • Forskargruppen Barnkulturforskning (BiG) vid Göteborgs universitet, medlem (2021–)
 • Nätverket NatMin för studier av de nationella minoriteternas språk och kultur i Sverige, koordinerat av Högskolan Dalarna, medlem (2022–)
 • Samverkansgruppen Möten med MIK (MMM) koordinerad av Västra Götalandsregionen, medlem (2021–)
 • Nätverket Lokal journalistik för alla vid Lindholmen Science Park, koordinerat av Södertörns högskola, medlem (2020–)
 • Bloggen MIKologi – om medier i teori och praktik på Lärtorget vid Göteborgs stad (2022–)
 • Nordiska samarbetskommittén för journalistutbildning, ordförande (2019–2022), medlem (2013–)
 • World Journalism Education Council (WJEC), representant för nordiska journalistutbildningar (2019–)
 • UNESCO's Media and Information Literacy Expansion (MILx) Research and Development Consortium, medlem (2018–2022)
 • Svenska Filminstitutet, Rådet för filmpedagogiska frågor, ordinarie medlem (2017–)
 • Statistikcentralen Finland, medlem i styrgruppen för massmediestatistik (2022–)
 • Demokratinätverk koordinerat av Hanaholmen, kulturcentret för Sverige och Finland, medlem (2021–)
 • Medlem i styrgruppen för språkcentrum finska vid Institutet för språk och folkminnen (Isof) (2022–2025)
 • Medgrundare och koordinator av Sverigefinska forskningsnätverket – Ruotsinsuomalainen tutkimusverkosto – Sweden-Finnish Research Network
 • Medgrundare av nätverket Media and Informal Language Learning (MILL)
 • ECREA Temporary Working Group (TWG) Journalism and Communication Education, vice-ordförande (2022)
 • The Media & Learning Association, styrelsemedlem (2018–2022)
 • Gruppen för pliktrelaterad och strategisk insamling inom Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling, koordinerad av Kungliga biblioteket, ordinarie medlem (2017–2020)