Länkstig

Oscar Westlund

Universitetslektor

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
JMG
Telefon
Besöksadress
Seminariegatan 1B
41313 Göteborg
Rumsnummer
242 Mediehuset
Postadress
Box 710
405 30 Göteborg

Om Oscar Westlund

Oscar Westlund är docent vid JMG (sedan februari 2013) samt Professor II vid Högskolan i Volda (sedan augusti 2017). 

Westlund doktorerade i januari 2012 med avhandlingen Cross-media News Work – Sensemaking of the Mobile Media (R)evolution

Från och med Januari 2018 är Westlund Editor-in-Chief för tidskriften Digital Journalism.

Via hans personliga hemsida www.oscarwestlund.com får du överblick om hans arbete

Bakgrund

Magister i Medie- och kommunikationsvetenskap magister i Vetenskapsteori, filosofie doktor i Journalistik och masskommunikation, samt docent i Journalistik, medier och kommunikation (och Professor II i journalistik och medier)

Sedan 2005 arbetar Westlund vid JMG, mestadels engagerad i forskning, men undervisar också på flera olika kurser i såväl journalistik som medie- och kommunikationsvetenskap.

Westlund har också erfarenhet från att arbeta vid andra lärosäten och myndigheter. Han har genomfört forskning med samt undervisat vid Chalmers Tekniska Högskola, varit gästforskare vid Reuters Institute for the Study of Journalism vid Oxfords Universitet (2011), varit postdoc (2012) samt associate professor (2013-2014) vid IT Universitetet i Köpenhamn, samt varit forskningsledare för Medieutredningen vid Regeringskansliet (2015-2016). Westlund arbetar för närvarande 20% som professor II vid Volda Högskola i Norge, för vilken han bl.a. undervisar på internationell master i media practices. 

Westlund har också varit rådgivare och inbjuden föreläsare hos flera myndigheter, samt företag inom exempelvis nyhets-, medier-, telekombranscher. År 2006 grundade han ett bolag och en mobilvänlig sajt som fokuserade på videobloggande och socialt nätverkande. Denna lades ner 2009 p.g.a. tuff konkurrens och andra åtaganden, men gav likväl viktiga erfarenheter. 

Forskningsintresse

Westlunds forskning fokuserar på medieproduktion och medieanvändning i ett föränderligt och digitalt medielandskap.Han har specialiserat sig på kvantitativa och kvalitativa studier av användningsbeteenden, medieorganisationer, produktionsprocesser, samt skiftningar i mediernas innehåll och funktioner. Han forskar kring samspelet mellan journalistik, internet och informations- och kommunikationsteknologier i allmänhet, och mötet mellan tidningsbranschen och mobil media i synnerhet.

Westlund har författat ett 100-tal vetenskapliga publikationer, mestadels på svenska och engelska, men också norska, spanska och portugisiska. Bland de internationella tidskrifter han publicerat sin forskning i under senare år finns bland annat: Digital Journalism, Information, Communication & Society, New Media & Society, Journalism Practice, Journalism Studies, Mobile, Media & Communication, Journal of Media Innovations, European Review, Northern Lights, International Journal on Media Management, Behaviour & Information Technology,  International Journal of Communication samt Canadian Journal of Communication.

Westlund har tidigare varit gästredaktör för temanummer i Information, Communication & Society (2012) och Mobile, Media & Communication (2015). För närvarande arbetar han som gästredaktör för temanummer i New Media & Society (2018/2019) samt Media & Communication (2018). Det förstnämnda görs med Ekström och Lewis, och det sistnämnda med endast Ekström

Undervisningsområden

Westlund är handledare för doktorand, satundervisar på flera kurser inom ramen för såväl journalistprogrammet som medie- och kommunikationsvetar- programmet. Hans undervisning fokuserar på journalistik, management och strategisk kommunikation i det nya mediesamhället, omvärlds- och målgruppsanalys liksom uppsatshandledning.

 

Pågående forskningsprojekt

Från 2017 till 2020 är Westlund projektledare för "Den digitala nyhetsproduktionens epistemologier", ett av Riksbankens Jubileumsfond finansierat projekt kring journalistsers kunskapsproduktionsprocesser. I projektet arbetar också Mats Ekström vid JMG samt Seth C. Lewis vid University of Oregon.

Westlund är också under 2016-2018 extern forskningspartner i två olika projekt kring digitala medier och journalistik, ett med sin hemvist vid Universidade de Santiago de Compostela (Spanien) och ett med hemvist vid Nanyang Technological University (Singapore).

Samverkan

Genom sina olika forskningsprojekt har Westlund samarbetat med flera olika aktörer i Sverige, såväl forskningsinstitut (till exempel SOM-institutet), som statliga institutioner (Statens Medieråd vid Kulturdepartementet), branschrelaterade (t.ex Tidningsutgivarna) och vid andra universitet som forskare (t.ex Chalmers Tekniska Högskola) och som föreläsare (t.ex MMTC vid Högskolan i Jönköping).

När det gäller internationella forskningspartners så har Westlund gjort uppdrag för såväl European Cooperation for Science and Technology (COST) i Bryssel (Belgien) som Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) i Sevilla (Spanien), för branschorganisationen World Association of Newspapers (WAN-IFRA) i Paris (Frankrike), samt haft uppdrag som gästforskare (Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford) och gästlärare (School of Journalism, Media and Communication, University of Central Lancashire). 

Bilder

Fler bilder, även högupplösta, finns i universitets bilddatabas. Sök på personens namn eller på JMG.