Länkstig

Nora Theorin

Forskare, biträdande

Statsvetenskapliga
institutionen
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Nora Theorin

Jag är sedan 2021 anställd som biträdande forskare vid statsvetenskapliga institutionen inom valforskningsprogrammet och forskningsprojektet "Kunskapsresistens: Orsaker, konsekvenser och motmedel".

Jag disputerade vid JMG i november 2021 med avhandlingen "Us Versus Them and the Role of the Media. The Influence of Media on Attitudes Toward Migration in Europe". Min doktorandanställning ingick i forskningsprojektet "Role of European Mobility and its Impacts in Narratives, Debates and EU Reforms". Projektet var ett samarbete mellan flera europeiska universitet och finansierades av EU:s forskningsprogram Horizon 2020. Under projektet genomfördes en panelundersökning och ett survey-experiment i sju europeiska länder, och jag använde mig av den datan i min avhandling.

Innan jag påbörjade forskarutbildningen arbetade jag som biträdande forskare vid psykologiska institutionen med inriktning på politisk psykologi. Vidare har jag en masterexamen i statsvetenskap från Göteborgs universitet.

Forskningsintressen

Jag har ett speciellt stort intresse för forskning som fokuserar på politisk opinion, medieeffekter och migration.