Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nora Theorin

Doktorand

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
JMG
Besöksadress
Seminariegatan 1 B
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Om Nora Theorin

Jag är sedan januari 2017 anställd som doktorand på JMG. Våren 2015 skrev jag masteruppsats på statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Tidigare studier innefattar även medie- och kommunikationsvetenskap samt juridik.

Efter masterstudierna arbetade jag som biträdande forskare åt Emma Bäck, Dr. på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Forskningen som jag var involverad i var inriktad på politisk psykologi och jag var undersökningsansvarig för de experimentella delarna av projekten "Extrem aktivism? Psykologiska förklaringar till protestbeteende" och "Radikaliseringens politiska psykologi".

Forskningsintressen

Jag har ett speciellt stort intresse för forskning som främst fokuserar på analyser på mikronivå - såsom medieeffekter på medborgarnivå, politisk psykologi och politisk opinion. Jag har även ett mycket stort intresse för forskning kring vad som formar attityder till invandring och mekanismer bakom stöd för invandringskritiska partier.

Pågående forskning

Min avhandlingsprojekt fokuserar på hur medier påverkar allmänhetens attityder till migration i Europa. Doktorandanställningen ingick år 2017-2019 i forskningsprojektet "Role of European Mobility and its Impacts in Narratives, Debates and EU Reforms". Projektet var ett samarbete mellan flera europeiska universitet och finansierades av EU:s forskningsprogram Horizon 2020. Under projektet genomfördes en panelundersökning och ett survey-experiment i sju europeiska länder, och den datan använder jag mig av i min avhandling.