Länkstig

Nicklas Håkansson

Universitetslektor

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation JMG
Telefon
Besöksadress
Seminariegatan 1B
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Om Nicklas Håkansson

Nicklas Håkansson är docent och universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid JMG. Han har doktorsexamen i statsvetenskap från Göteborgs universitet.

Bakgrund

Examina

 • FD i statsvetenskap 2000
 • FL i statsvetenskap 1996
 • FK (statsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, idéhistoria)1993, samtliga vid Göteborgs universitet.

Anställningar

 • Göteborgs universitet, medie- och kommunikationsvetenskap: universitetslektor 2011-
 • Högskolan i Halmstad, statsvetenskap: universitetslektor 2003-2011
 • Högskolan Väst: medie- och kommunikationsvetenskap, universitetslektor 2001-2003, universitetsadjunkt 2000-2001
 • Göteborgs universitet, statsvetenskap: doktorand 1996-1999
 • Göteborgs universitet, Centrum för studier av offentlig sektor (CEFOS): forskare 1999-2003
 • Gästforskare: Dept of Politics and Economics, Nottingham Trent University 1997-1998; Institutt for samfunnsforskning ISF, Oslo 2002

Forskningsområden

Mina forskningsintressen återfinns inom fältet politisk kommunikation, särskilt politiskt språk/retorik och politisk propaganda.

Forskningsinriktningen kan karaktäriseras som liggande i skärningspunkten mellan statsvetenskapliga frågeställningar om förutsättningar för demokratisk offentlighet och opinionsbildning å ena sidan och medie- och kommunikationsvetenskapliga om journalistik och medieförändringar å den andra. Teoretiskt berör jag såväl demokratiteorier som teorier om opinionsbildning och mediernas betydelse i det offentliga samtalet.

Nyckelord: Politisk kommunikation, opinionsbildning, politisk retorik och propaganda, valrörelser, journalistik och politik.

Pågående forskning

Det politiska ansvarsutkrävandets medialisering - svenska mediers gestaltning av miljö- och industrikriser under fyra decennier (Projektledare: Bengt Johansson). Anslagsgivare: Vetenskapsrådet.

Hundra års valaffischer: Medborgarsyn och kommunikationsstrategier i en seglivad kampanjkanal (Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning.) Övriga deltagare är Bengt Johansson och Orla Vigsø.

Avslutade forskningsprojekt

Political Communication Cultures in Western Europe (European Science Foundation (ESF)/Eurocores/Vetenskapsrådet 2008-10). Projektledare prof Barbara Pfetsch, Freie Universität Berlin. Huvudforskare Sverige: Nicklas Håkansson. www.communication-cultures.de

Att hålla ord: partiers löftesgivande och löftesuppfyllande (Vetenskapsrådet 2008-11). Övriga deltagare: prof Henrik Oscarsson, Göteborgs universitet (projektledare) samt FD Elin Naurin, Göteborgs universitet.

Undervisning

Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV):

 • Kandidatprogram + fristående kurser: opinionsbildning, offentlighet, politisk kommunikation

Programansvarig för det internationella masterprogrammet i politisk kommunikation (POLCOM):

 • Political Communication 30hp, Citizens, Politicians and the Media, 15hp

Handledning och examination av uppsatser i MKV och journalistik:

 • Kandidat, magister, master

Handledning på forskarutbildningen i journalistik, medier och kommunikation

Bilder

Fler bilder, även högupplösta, finns i universitets bilddatabas. Sök på personens namn eller på JMG.