Göteborgs universitet
Bild
Data science
Länkstig

Data science har seglat upp som forskningsparadigm

Området ”data science” handlar om hur man behandlar, analyserar och utvinner kunskap från mycket stora datamängder, det man brukar kalla ”big data”. Området växer lika explosionsartat som datamängderna i sig och IT-fakulteten har sedan några år tillbaka ett masterprogram inom data science. En av de största utmaningarna är den tvärvetenskapliga kompetens som behövs för att få ut mesta möjliga av datamängderna.