Bild
Människor håller skyltar vid demonstration
Foto: Ian Taylor
Länkstig

Ny professor vill förstå hur digital teknik bidrar till samhällsförändring

Lisen Selander är ny professor i informatik. Hennes forskning undersöker den digitala teknikens roll för hur vi organiserar och mobiliserar oss inom bland annat frivilligorganisationer och på så vis skapar förändring i samhället.

Bild
lisen selander
Lisen Selander är nybliven professor i informatik.
Foto: Johan Wingborg

– Det är viktigt att förstå digitaliseringen och dess konsekvenser för vårt sätt att påverka sådant vi tycker är politiskt eller socialt fel i samhället, säger Lisen Selander.

För att bättre förstå nutidens samhällsengagemang har hon bland annat samarbetat med Amnesty International och undersökt digitalt beslutsfattande och hur aktivism genom klick på datorn eller telefonen går till.

– Jag gjorde en studie baserad på digitala vädjanden som Amnesty skickade ut, för att förstå vad som får människor att skriva under upprop på nätet. De insikterna har jag tagit med mig till ett forskningsprojekt jag är verksam i nu som heter TechnAct. Det är ett tvärvetenskapligt forskningsnätverk där vi är forskare från olika bakgrunder som studerar digitala plattformar, genus och sociala rörelser, säger hon.

Disputerade vid Lunds universitet

Lisen Selander disputerade 2008 vid Lunds universitet, institutet för ekonomisk forskning. Året därpå flyttade hon till Göteborg och började arbeta på Viktoriainstitutet (nuvarande RISE). Sedan 2012 har hon varit verksam som lärare och forskare vid institutionen för tillämpad IT, IT-fakulteten.

Förutom TechnAct är hon också delaktig i flera andra forskningsprojekt, bland annat ett som rör kritiska aspekter av algoritmiskt beslutsfattande samt ett projekt som handlar om organisering av frivilligorganisationer. 

"Paper of the year"

Två gånger har Lisen Selander de senaste åren beviljats forskningsmedel från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse och nuvarande projektet, TechnAct, finansieras av Vetenskapsrådet.

Hon har även tilldelats utmärkelsen ”paper of the year” – årets bästa forskning – av den inom informatikområdet mycket betydelsefulla tidskriften MIS Quarterly för sin forskningsartikel Digital Action Repertoires and Transforming a Social Movement Organization

– Utnämningen till professor är en fin bekräftelse av mitt arbete. Jag har arbetat intensivt över en lång tid, befordran är, på sätt och vis, ett erkännande av det arbetet, säger hon.