Göteborgs universitet
Länkstig

Säkerhet och övervakning

I en komplex och osäker värld blir vårt behov av säkerhet allt större, samtidigt som säkerheten på grund av just komplexiteten blir allt svårare att upprätthålla. Digital teknologi ses idag ofta som en förutsättning för att skapa ökad säkerhet – och systemen måste också vara absolut säkra i sig. Övervakning är en intressant faktor för att öka säkerheten, samtidigt som mycket vi gör blir spårbart och blottlagt – är det bra? Mycket av vår dagliga övervakning ställer vi ändå upp på frivilligt, då vi lämnar avtryck i olika digitala sammanhang. Men hur går det egentligen med integriteten..?