Göteborgs universitet
Bild
Doktorshattar
Länkstig

Hedersdoktorer vid IT-fakulteten

Med utnämningen till hedersdoktor vill vi specifikt uppmärksamma och belöna en utomstående person som i sitt arbete på ett särskilt sätt har bidragit till den forskning och utbildning som bedrivs vid någon av IT-fakultetens två institutioner.