Länkstig

Ny professor vill förstå teknikens roll för vårt vetande

Thomas Hillman är ny professor i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap. Hans forskning undersöker hur digitalisering och artificiell intelligens påverkar vår syn på kunskap och vetande.

Bild
Thomas Hillman
Thomas Hillman

Thomas Hillman är i grunden industri- och interaktionsdesigner och disputerade i pedagogik vid universitetet i Ottawa 2011. Han kom sedan som postdoktor till utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet där han blev docent.

Sedan ett par år tillbaka arbetar han vid IT-fakulteten, institutionen för tillämpad IT, som forskare och lärare där han undersöker den pågående omstruktureringen av teknik och digitala verktyg för lärande och vetande i olika sammanhang.

Thomas Hillman driver och medverkar för tillfället i sammanlagt fyra olika forskningsprojekt som finansieras av bland annat Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond.

– I ett projekt undersöker jag hur människor utvecklar expertis i mycket stora online samhällen. I ett annat internationellt samarbete tittar vi på förhållandet mellan data i skolor och jämlikhet. Jag medverkar också i ett tvärvetenskapligt projekt där vi undersöker hur radiologer lär sig att lita på artificiell intelligens i sitt arbete, säger han.

Utifrån kan forskningen ses som vitt skilda områden men de har enligt Thomas Hillman den gemensamma nämnaren att de behandlar olika aspekter av hur kunskap förändras på grund av digitalisering och artificiell intelligens.

Vilken betydelse kan dina resultat få för samhället?
– Resultaten är relevanta för att förstå hur vi bäst kan utforma och använda digital teknik när vi lär oss nya saker och använder kunskap, säger han.

Mer specifikt är Thomas Hillmans arbete och forskningsresultat användbara för exempelvis skolor, arbetsplatser och museer för att förstå hur de som institutioner delar och skapar kunskap samt hur digital teknologi används i undervisning, vid museibesök samt i egendrivet lärande i sociala medier.

Vad betyder det att bli befordrad till professor?
– Det är en stor ära. Att vara professor har varit ett mål länge och det är en produkt av mycket arbete, men det är också en återspegling av de fantastiska möjligheter och samarbeten jag har haft turen att ha.