Göteborgs universitet
Bild
green apple, circuit
Foto: DarthArt - iStockphoto
Länkstig

Vad är digital innovation?

Ordet innovation härstammar från latinets innovare och betyder att förnya. Enligt Wikipedia är en innovation ”något originellt och principiellt nytt av betydelse – inom vilket område som helst – som vinner insteg i ett samhälle". Vad är det då man syftar på när man pratar om digital innovation?