Göteborgs universitet
Bild
none
Foto: Pixabay
Länkstig

Seminarieprogram

Under terminen arrangerar institutionen flera seminarieserier som främst vänder sig till forskare och doktorander men intresserade är välkomna att delta.

Programmet uppdateras löpande och här hittar du de tillfällen som är inplanerade just nu. Se även institutionens kalendarium för information om fler öppna föreläsningar och evenemang som vänder sig till allmänheten.

Zoom-länk mejlas ut separat i de fall seminariet hålls via zoom.

Ämnesseminariet i arkeologi

Tid: Onsdagar, klockan 13.00–15.00. OBS! Ingen akademisk kvart.

 

Antikens kultur och samhällsliv

Tid: Måndagar, klockan 15.00–17.00. Alla seminarier hålls på engelska.

Kontakt: Mejla Helene Whittaker  eller Yannick de Raaff om du har frågor, är masterstudent som vill delta eller vill ha en Zoom link.

Forskarseminariet

Forskarseminariet är ett ämnesgemensamt seminarium för arkeologi, antikens kultur och samhällsliv samt historia. Seminarierna arrangeras av Institutionen för historiska studier, oftast kl. 13.15-15.00.
Maila Lars Hermanson (Lars.Hermanson@history.gu.se) vid frågor kring programmet.

Tid: Måndagar, klockan 13.15–15.00

 

Kontakt: Mejla Lars Hermanson om du har frågor. 

Historiska seminariet Våren 2024

Tid: Tisdagar. Samtliga seminarier kl. 15.15–17 i sal J 442. 

 

 • Tisdag 30/1  Wojtek Jezierski, Presentation av VR-projektet: Ambiguities of Hospitality: Intercultural Integration and Conflict in Host-Guest Relations on the European Borderlands, c. 1000-1350                 
 • Tisdag 13/2 Adam Grimshaw, Anglo-Swedish Commercial Connections and Diplomatic Relations in the Seventeenth Century.

 • Tisdag 27/2 Olof Blomqvist, I want to stay - local community and prisoners of war at the dawn of the eighteenth century

 • Tisdag 12/3 Stefan Aguirre Quiroga, text i anslutning till avhandlingsarbetet.

 • Tisdag 26/3 Arne Jarrick, Lagarna och de mänskliga behoven.

 • Tisdag 9/4 Håkan Blomqvist, Socialism på jiddisch: Judiska Arbeter Bund i Sverige.

 • Tisdag 23/4 Info kommer!   

 • Tisdag 7/5  Rakel Gunnemark, text i anslutning till avhandlingsarbetet.  

 • Tisdag 21/5 Martin Wottle, Förmögna och oförmögna. Rätten, ätten och makten inom det svenska förmyndarsystemet. 

 • Tisdag 4/6 Pierre Strandberg, text i anslutning till avhandlingsarbetet.

  Kontakt: mejla Christer Ahlberger eller Göran Malmstedt om du har frågor. 

 

Medeltidskommittén

Program våren 2024

Torsdag 25 januari, Klockan 15.15- 17.00

Christian Scandinavia, from Medieval Magic to Modern Philology.
Pete Sandberg är postdoktor vid Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet. Han disputerade vid University College London i 2018 på avhandlingen Repetition in Old Norse Eddic Poetry: Poetic Style, Voice, and Desire.
Medeltidskommittén vid Göteborgs universitet bjuder in till vårens första seminarium. Öppet för allmänheten!. Sal J309, Humanisten, Renströmsgatan 6.

Mer info om Medeltidskommittén på vår webb.

Kontakt: Mejla Auður Magnúsdóttir om du har frågor. 

Slutseminarium

Tidigmoderna seminariet

Tidigmoderna seminariet är ett mångvetenskapligt och fakultetsgemensamt forum för forskare som på olika sätt studerar perioden från renässans till upplysning, men välkomnar alla som är intresserade av den tid som har kommit att kallas den tidigmoderna (cirka 1400–1800).

Tidigmoderna seminariet administreras från institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, men verksamheten finansieras även av institutionen för historiska studier, och institutionen för språk och litteraturer.