Göteborgs universitet
Bild
none
Foto: Pixabay
Länkstig

Seminarieprogram

Under terminen arrangerar institutionen flera seminarieserier som främst vänder sig till forskare och doktorander men intresserade är välkomna att delta.

Programmet uppdateras löpande och här hittar du de tillfällen som är inplanerade just nu. Se även institutionens kalendarium för information om fler öppna föreläsningar och evenemang som vänder sig till allmänheten.

Zoom-länk mejlas ut separat i de fall seminariet hålls via zoom.

Ämnesseminariet i arkeologi

Tid: Onsdagar, klockan 13.00–15.00. OBS! Ingen akademisk kvart.

 • Onsdag 28/9, OBS tid 15.15-17.15 Mesolithic and Early Megalithic Archaeology in Western Europe ( J236 och zoom ) 

  Chair: Bettina Schulz Paulsson. 
  Rita Peyrotero Stjerna (NEOSEA): Death in the Mesolithic.
  Audrey Blanchard (Archeodunum, France) & Jean-Noël Guyodo (Université de Nantes/NEOSEA): So hard just to investigate some rubbles: New investigations of megalithic stone architecture in Brittany.
  The seminar is followed by a postseminar at Restaurang Tullen, Utlandagatan 14.

Onsdag 12/10 tid 13.15–15.00 (hybrid: J303 och zoom)

Leticia Cortés (Universidad de Buenos Aires/CONICET, Argentina): Archaeological research in the southern Calchaquíes Valleys of Northwestern Argentina, Formative (Neolithic) Period (1000 BC–1000 AD): copper metallurgy and funerary contexts

 

 • Onsdag 19/10 tid 13.15–16.00 (zoom) 

Growing Together: New Approaches to Studying the Relationships between People and Plants Chair: Julie Shipp
Nuria Romero Vidal (Universidade de Santiago de Compostela): The journey of Nudsugana: a multidisciplinary study of wooden carvings from Gunayala (Panama) at the Världskulturmuseet in Göteborg
Concetta Burgarella (Evolutionary Biology Centre, Uppsala University): DNA signatures of human–plant relationship and what we can learn from them about human and plant recent history. Dolores Piperno (Smithsonian National Museum of Natural History, Washington, DC, and Smithsonian Tropical Research Institute, Panama): The past (and future?) of teosinte and maize in changing global environments: developmental plasticity and maize evolution

 • Torsdag 3/11 (O.B.S notera ändring av dag!), 13.15–15.00 (J415)

The department’s PhD students in archaeology (including in Classical studies if they so wish) present and discuss their projects with this year’s Felix Neubergh Lecture laureate Margarita Díaz-Andreu (Universitat de Barcelona).

 • Fredag 4/11 15.00–17.00 (J222) The Felix Neubergh Lecture

Professor Margarita Díaz-Andreu (Universitat de Barcelona) Mer info om föreläsningen:Hearing the past: The archaeoacoustics of rock art landscapes. ​​​​​​​

 • OBS! Ingen akademisk kvart. Seminarierna startar utsatt tid. Seminarierna är via zoom, men mot slutet av terminen hålls några på institutionen. Observera också att det är två längre seminarier med flera deltagare.
  Fler seminarier kommer komma till med gästforskare. Schemat uppdateras.

Kontakt: mejla Christian Isendahl eller Cinthya Lana (cinthya.lana@gu.se) om du har frågor. 

Antikens kultur och samhällsliv

Tid: Måndagar, klockan 15.00–17.00. Alla seminarier hålls på engelska.

 • Måndag 5/9, tid 15.00-17.00 (Sal:C256) Yannick de Raaff (Göteborgs Universitet): PhD-seminar, Early Mycenaean settlement architecture: differentiation and monumentality. Hybrid.
 • Måndag 12/9, tid 15.00-17.00 (Sal: J635) All members of AKS staff: Ongoing research seminar: 5 minute presentations. Hybrid.
 • Måndag 26/09, tid 15.00-17.00 (Sal: C254) Ditte Kvist Johnson (Göteborgs Universitet): PhD-seminar, What do statues want? Hybrid.
 • Måndag 03/10, tid 15.00-17.00 (Zoom) Jörg Mull (Independent scholar): The ’Economics’ of the Late Bronze Age.
 • Måndag 17/10, tid 15.00-17.00 (Sal C256) Johan Åhlfeldt (Göteborgs Universitet): Digital Atlas of the Roman Empire. Hybrid.
 • Måndag 21/11, tid 15.00-17.00 (Sal C254) Johan Ling (Göteborgs Universitet): Long distance exchange in the light of sourcing ancient metals. Hybrid O.B.S INSTÄLLT nytt datum kommer.
 • Måndag 28/11, tid 15.00-17.00 (Sal J303 Hybrid.) Erika Weiberg (Uppsala Universitet): Vulnerability to Climate Change in Bronze Age Greece.

 • Måndag 12/12, tid 15.00-17.00 (Sal J303 Hybrid) Henrik Gerding (Lunds Universitet): Rational design in Hellenistic architecture – Musings on ancient lifting devices.
 • Måndag 16/01, tid 15.00-17.00 (Sal C256 Hybrid) Ann-Louise Schallin (Stockholms Universitet): New Work at Asine.
 • Måndag 23/01, tid 15.00-17.00 (Sal C256) Arja Karivieri (Stockholms Universitet): titeln ej klar.

Kontakt: Mejla Helene Whittaker  eller Yannick de Raaff om du har frågor, är masterstudent som vill delta eller vill ha en Zoom link.

Forskarseminariet

Forskarseminariet är ett ämnesgemensamt seminarium för arkeologi, antikens kultur och samhällsliv samt historia. Seminarierna arrangeras av Institutionen för historiska studier, oftast kl. 13.15-15.00.
Maila Lars Hermanson (Lars.Hermanson@history.gu.se) vid frågor kring programmet.

Tid: Måndagar, klockan 13.15–15.00

 • Måndagen 26 september, Institutionens nyantagna doktorander presenterar sina avhandlingsprojekt. Ordf. Christian Isendahl. Lokal: J309
 • Måndagen 3 oktober, Mittseminarium: Benjamin Husvik: En ny europeiserad politisk ordning för kungliga kvinnor i Norge: institutionaliseringen av en exklusiv drottningroll respektive kvinnlig tronföljd, 1163–1302. Kommentator: Thomas Lindkvist.
  Ordförande. Auður Magnúsðóttir Lokal: J439
 • Måndagen 7 november (prel.!) Experiences from International Postdoctoral Research. Ordf. Helene Whittaker. Zoom seminar.
 • Måndagen 5 december, Att samförfatta vetenskapliga texter. Möjligheter och problem. Ordf. Lars Hermanson. Lokal: C362

Kontakt: Mejla Lars Hermanson om du har frågor. 

Historiska seminariet 

Tid: Tisdagar, klockan 15.15–17.00

 • Tisdag 6/9 Stefan Aguirre Quiroga, ”Erövringens glömska. Nutida Chile och Salpeterkrigets historiska minne”. Ordf. Kenneth Nyberg, sal C 364.

 • Tisdag 20/9 Hanna Filipova, “The Russian Empire in the context of a “cargo cult”: the personality of Peter I and propaganda”, sal C 364.

 • Tisdag 4/10 Erik Hallberg och Lars Nyström, "Svälten och statskuppen 1772", sal C 364.

 • Tisdag 18/10 Karl-Magnus Johansson presenterar Riksarkivets Transkribusprojekt, sal J 412.

 • Tisdag 1/11 Susanna Alakoski, ”Bomullsänglar och andra sömmerskor”.  Författaren Susanna Alakoski föreläser om textilindustrin och brukssamhällets framväxt. Om korsbefruktningen skönlitteratur och akademiskt skrivande, sal Lilla Hörsalen C 350.

 • Tisdag 15/11 Anne Berg och Johanna Ringarp, ” Integreringens förutsättningar: En historisk analys av integreringsparadigmets framväxt i Sverige ca 1950–2000”, sal J 412.

 • Tisdag 29/11 Jens Carlesson Magalhães, text i anslutning till avhandlingsarbetet, sal J 303.

 • Tisdag 13/12 Johannes Daun presenterar projektet ”När man sydde kläder på fabrik: svensk konfektionsindustri 1900–1980”, sal J 303.

 • Tisdag 10/1  Andrej Slavik, “En prydlig örtagård, en förtjusande vinterträdgård: historier kring Göteborgs första botaniska trädgård, ca 1861–1882, sal J 303.

  Kontakt: mejla Christer Ahlberger eller Göran Malmstedt om du har frågor. 

 

Medeltidskommittén

Program hösten 2022 kommer snart!

Mer info om Medeltidskommittén på vår webb.

Kontakt: Mejla Auður Magnúsdóttir om du har frågor. 

Slutseminarium

 • Onsdag 4 maj 13.00-16.00 Sal J444
  Titel: Abraham Brahe och de tjänstvilliga vännernas samhälle. Adelskultur och förvaltning 1590-1630.
  Johanna Thorelli Opponent: Mats Hallenberg, Stockholms universitet.

Tidigmoderna seminariet

Tidigmoderna seminariet är ett mångvetenskapligt och fakultetsgemensamt forum för forskare som på olika sätt studerar perioden från renässans till upplysning, men välkomnar alla som är intresserade av den tid som har kommit att kallas den tidigmoderna (cirka 1400–1800).

Tidigmoderna seminariet administreras från institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, men verksamheten finansieras även av institutionen för historiska studier, och institutionen för språk och litteraturer.