Göteborgs universitet
Bild
none
Foto: Pixabay
Länkstig

Programmet uppdateras löpande och här hittar du de tillfällen som är inplanerade just nu. Se även institutionens kalendarium för information om fler öppna föreläsningar och evenemang som vänder sig till allmänheten.

Zoom-länk mejlas ut separat i de fall seminariet hålls via zoom.

Ämnesseminariet i arkeologi

Tid: Onsdagar, klockan 13.00–15.00. OBS! Ingen akademisk kvart.

 • O.B.S Torsdag 3/3 Johannes Müller (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel och gästprofessor på vår institution): Boom and Bust: Agglomeration and Dispersal as a Demographic Pattern in Prehistory?  Digitalt via zoom.
 • Onsdag 9/3 Tid 13.00-16.00Prehistoric Archaeology of the Western Balkans. Digitalt via zoom. Chair: Jelena Bulatovic Medverkar: Ivana Dimitrijević (Institute of Archaeology, Belgrade, Serbia), Dragana Filipović (Institute for Prehistoric and Protohistoric Archaeology, Kiel University, Germany), Daria Ložnjak Dizdar (Institute of Archaeology, Zagreb, Croatia).
 • Onsdag 16/3 Tid 13.00-16.00 Slutseminarium! Martina Hjertman: Dynamics of Urban Marginality: Exploring Worldmaking and Othering in a Swedish Port Town through Newspaper Archaeology, 1749–1906. Skuggopponenter: Liisa Seppänen, Åbo/Turku universitet och Kenneth Nyberg.
 • Onsdag 30/3 Tid 13.00-15.00 (Sal J336) Staffan von Arbin presents and the paper Medieval Shipwrecks in the Former Norwegian Province of Bohuslän: Presentation and Analysis, which forms part of his PhD dissertation. Discussant: Julián Moyano di Carlo.
 • Onsdag 20/4 Tid 13.00-16.00 Archaeobotany Frontiers: New Stories from Ancient Seeds. Chair: Claudia Speciale. Vincent Bonhomme (Associated researcher at the Institut des Sciences de l’Évolution, Université de Montpellier and Research consultant at Athéna, Roquedur, France), Valentina Caracuta (French Research Center in Jerusalem, Israel), Jacob Mateos Morales (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Departamento de Ciencias Históricas, Spain), Jenny Hagenblad (Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Sweden).
 • Onsdag 18/4  (Sal: J415) Paulina Blaesild presents and discusses sections of her PhD-project Human-Environmental Interactions in Wetlands: Mesolithic Landscape Development Studies through Palynoloy, Stabel Isotope and SedDNA Analyses at Dagsmosse, Östergötland, Sweden. Discussant: Ditte Kvist Johnson.
 • Onsdag 27/4  (Zoom) Guest researcher Ariel Frank (Universidad Nacional de La Plata/CONICET, Argentina): Stories with fire at the end of the world: Archaeological research in southern Patagonia, Argentina.
 • Onsdag 11/5 (Zoom) Guest researcher Anne Gustafsson (Universidad Nacional de San Martín, Argentina & Umeå universitet): Entanglements between Swedish migration, ethnography and indigenous people: Researching and returning archives and visual heritage taken in early 20th century Gran Chaco, Argentina.
 • Onsdag 1/6 (Sal: J415) Julián Moyano di Carlo presents and discusses sections of his PhD-project A Multi-Scalar Approach to Bronze Age Carvers’ Activity through the Analysis of Rock Art in northern Bohuslän (ca 1700–550 BC). Discussant: Staffan von Arbin.
 • OBS! Ingen akademisk kvart. Seminarierna startar utsatt tid. Seminarierna är via zoom, men mot slutet av terminen hålls några på institutionen. Observera också att det är två längre seminarier med flera deltagare.
  Fler seminarier kommer komma till med gästforskare. Schemat uppdateras.

Kontakt: mejla Christian Isendahl eller Cinthya Lana (cinthya.lana@gu.se) om du har frågor. 

Antikens kultur och samhällsliv

Tid: Måndagar, klockan 15.00–17.00

 • Måndag 17/1  OBS. Uppskjutet. Nytt datum kommer! Fredrik Solemsli, avhandlingsarbetet.
 • Måndag 14/2 OBS. Uppskjutet. Nytt datum kommer! Helene Whittaker, Can we Identify Iconoclasm in the Greek Bronze Age? (article based on a contribution to a conference on Iconoclasm)
 • Datum kommer! Fredrik Solemsli, avhandlingsarbetet.
 • Datum kommer! Mari Malmer
 • Datum kommer! Yannicke de Raaf
 • Datum kommer! Ditte Kvist Johnson
 • Datum kommer! Presentation av ny forskning.

Kontakt: Mejla Helene Whittaker om du har frågor. 

Professorsföreläsning

Dulce et decorum – to die for the fatherland in ancient Greece and Rome. Professorsföreläsning med Ida Östenberg, Institutionen för historiska studier.

Onsdag 19 maj. Klockan 15.15- 16.30.  Sal C350 Humanisten

Mer info om eventet Dulce et decorum – to die for the fatherland in ancient Greece and Rome.

Forskarseminariet

Forskarseminariet är ett ämnesgemensamt seminarium för arkeologi, antikens kultur och samhällsliv samt historia. Seminarierna arrangeras av Institutionen för historiska studier, oftast kl. 13.15-15.00.
Maila Lars Hermanson (Lars.Hermanson@history.gu.se) vid frågor kring programmet.
På grund av Covid-restriktionerna kommer seminarierna i alla fall inledningsvis hållas digitalt. Zoomlänkar meddelas via mail innan seminarierna.

Tid: Måndagar, klockan 13.15–15.00

 • Måndag 10/ 1  Brainstorm kring idéer och projektsamverkan mellan ämnena på institutionen. Ordförande Ida Östenberg. zoom.
 • Måndag 7/ 2 Helene Whittaker, ledamot av VR:s ämnesråd tar upp frågor rörande bedömning av projektansökningar, VR:s arbetssätt och organisation. Ordförande Christian Isendahl.  
 • Måndag 21/ 3 Obs! Tid 13.15-16.00 Adriana Muñoz, Statens museer för Världskultur, From Oblivion to Conflict, the processes of cultural restitution. The Yaqui case at the National museums of World Culture, Sweden. Ordförande Helene Whittaker. 
 • Måndag 4/ 4 Uppföljning av höstterminens brainstorm kring idéer och projektsamverkan mellan ämnena på institutionen. Ordförande Ida Östenberg.
 • Måndag 2/ 5 Skrivprocessen, hantverket och avhandlingen. Hur identifiera och lösa problem på vägen? Ordförande Lars Hermanson.  
 • Måndag 16/5  Obs! Tid 13.15-16.00 Holger Weiss, professor i historia vid Åbo Akademi,
  "Cultural Heritage of Slavery in the Nordic Countries". Ordförande Lars Hermanson.
 • Måndag 30/ 5 Avhandlingens form: monografi eller sammanläggningsavhandling? Ordförande Lars Hermanson.  

Kontakt: Mejla Lars Hermanson om du har frågor. 

Waernska professuren

Föreläsningar med Holger Weiss,  gästprofessor på Institutionen för historiska studier under våren 2022.

Kontakt: Mejla Maria Sjöberg om du har frågor. 

Historiska seminariet 

Tid: Tisdagar, klockan 15.15–17.00

 • Tisdag 25/1  Mikael Sandberg och Max Range, ”MaxRange data och framväxten av regimtyper och politiska institutioner i världen sedan 1600-talet". Sal J 411/alternativt Zoom
 • Tisdag 8/2. Rebecka Dahlkvist, text i anslutning till avhandlingsarbetet. Sal J 411/alternativt Zoom
 • Tisdag 15/2 Silke Schwandt, Bielefeld, ”Digital history in a medieval context”, ingår i Forskarskolans serie av jubileumsföreläsningar, moderator Wojtek Jezierski. Anmälan sker i förväg på denna länk: https://lu-se.zoom.us/meeting/register/u5Etde-hpzkuHdMJE4zdJd0uzLReoQfiodBv
 • Tisdag 22/2. Wojtek Jezierski, Sari Nauman, Christina Reimann, Leif Runefelt. “Baltic Hospitality from the Middle Ages to the Twentieth Century: Receiving Migrants in Northeastern Europe”. Sal J 411/alternativt Zoom. https://gu-se.zoom.us/j/64224371668
 • Tisdag 8/3. OBS Tiden 13.15- 15.00 Sjamme van de Voort, "Ceci n'est pas une memory: from a case study of Cuban-American migrants in Miami towards a fuller theory of memory",
  sal J 406/alternativt Zoom
 • Tisdag 22/3. Hanne Sanders, “Forskarutbildningen då, nu och framöver”. Sal J 432
 • Tisdag 5/4. Benjamin Husvik, text i anslutning till avhandlingsarbetet. Sal J 412
 • Tisdag 19/4. Maths Isacson, "Arkivforskningen, arkiven och historieämnet". Sal J 411
 • Tisdag 3/5. Martin Dackling och Brita Plank, "Att konservera godsen vid släkten: Fideikommiss i Sverige under 400 år". Sal J 310
 • Tisdag 17/5. Jens Carlesson, text i anslutning till avhandlingsarbetet. Sal J 406
 • Tisdag 31/5. Roddy Nilsson. Sal J 412
 • Tisdag 14/6. Holger Weiss, Den svenska sjömansstrejken 1933, sal J 412

Kontakt: mejla Christer Ahlberger eller Göran Malmstedt om du har frågor. 

 

Medeltidskommittén

Mer info om Medeltidskommittén på vår webb.

Kontakt: Mejla Auður Magnúsdóttir om du har frågor. 

Slutseminarium

 • Onsdag 4 maj 13.00-16.00 Sal J444
  Titel: Abraham Brahe och de tjänstvilliga vännernas samhälle. Adelskultur och förvaltning 1590-1630.
  Johanna Thorelli Opponent: Mats Hallenberg, Stockholms universitet.

Tidigmoderna seminariet

Tidigmoderna seminariet är ett mångvetenskapligt och fakultetsgemensamt forum för forskare som på olika sätt studerar perioden från renässans till upplysning, men välkomnar alla som är intresserade av den tid som har kommit att kallas den tidigmoderna (cirka 1400–1800).

Tidigmoderna seminariet administreras från institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, men verksamheten finansieras även av institutionen för historiska studier, och institutionen för språk och litteraturer.