Göteborgs universitet
Bild
none
Foto: Pixabay
Länkstig

Seminarieprogram

Under terminen arrangerar institutionen flera seminarieserier som främst vänder sig till forskare och doktorander men intresserade är välkomna att delta.

Programmet uppdateras löpande och här hittar du de tillfällen som är inplanerade just nu. Se även institutionens kalendarium för information om fler öppna föreläsningar och evenemang som vänder sig till allmänheten.

Zoom-länk mejlas ut separat i de fall seminariet hålls via zoom.

Ämnesseminariet i arkeologi

Tid: Onsdagar, klockan 13.00–15.00. OBS! Ingen akademisk kvart.

Torsdag 9 mars  (hybrid: J415 ) O.B.S Torsdag!
Alice B. Kehoe  is Professor of Anthropology, emeritus, Marquette University, Milwaukee, : Curraghs: The Probable Early Seacraft of Northern Europe. Chair: Bettina Schulz Paulsson.

Maritime aspects of prehistoric Europe have been little explored until very recently. Lack of direct evidence discouraged archaeologists; maritime archaeology became a serious pursuit only when scuba diving equipment permitted adequate underwater work time. We then have had professional explorations not only of sunken ships but also of sunken land such as Doggerland. Still, there is a bias toward phenomena on land and retrieved objects, without discussion of that which was likely but not recovered archaeologically.

Onsdag 12 april kl: 13.15-15.00 13.15–15.00 ( Sal: J310)
Aaron Stutz is an archaeologist and osteologist, as well as coordinator for research and development at Bohusläns Museum, Uddevalla. : Revenge of the Carrying-Capacity Concept. Or, What is Population Pressure, Really? Chair: TBC.

April 19, 13.15–15.00 (Sal: C442)
Johan Ling presents an update on the RJ Program-funded research project Maritime Encounters: A Counterpoint to the Dominant Terrestrial Narrative of European Prehistory.

April 26, 13.15–15.00 (Sal: C452)
Round Table: From Past to Present: Revisiting Memories and Histories of Indigenous Peoples of Lower Oiapoque (between the Brazilian Amazon and French Guiana) from Nimuendajú’s Records. Chair: Lilian Rebellato

May 3, 13.15–15.00 (Sal: C454)
Kristina Bengtsson presents and discusses sections of her PhD-project Det vikingatida Kungahällas roll i nordisk riksbildning. Discussant: TBC. Chair: Tove Hjörungdal.

June 7, 13.15–15.00 (campus: C456) Please note that this has been postponed from May 17
Paulina Blaesild presents and discusses sections of her PhD-project Human–Environmental Interactions in Wetlands: Mesolithic Landscape Development Studies through Palynology, Stable Isotope and SedDNA Analyses at Dagsmosse, Östergötland, Sweden. Discussant: TBC. Chair: Christian Isendahl.

May 31, 13.15–15.00 (campus: C362)
Fredrik Dahlberg presents and discusses sections of his PhD-project Bayesian Statistical Modelling and the Bell Beaker Phenomenon: An Absolute Chronology with Emphasis on Mobility and Migration in the Third Millennium BC. Discussant: TBC. Chair: Bettina Schulz-Paulsson.

June 14, 13.15–15.00 (campus: C442)
Julie Shipp presents and discusses sections of her PhD-project Historical Ecology of Changalane, southern Mozambique, from the Middle Stone Age to Early Farming Communities. Discussant: TBC. Chair: Christian Isendahl.

Antikens kultur och samhällsliv

Tid: Måndagar, klockan 15.00–17.00. Alla seminarier hålls på engelska.

 • Måndag 16/01, tid 15.00-17.00 (Sal C256 Hybrid) Ann-Louise Schallin (Stockholms Universitet): New Work at Asine.
 • Måndag 23/1, tid 15.00-17.00 (Sal: C256, hybrid) Arja Karivieri (Göteborgs Universitet): The edict of Constantine (Cod. Theod. 16,8,3) and Jews in Ancient Ostia in the Fourth Century CE
 • Måndag 6/2, tid 15.00-17.00 (Sal: C256, hybrid) Ola Olsson (Göteborgs Universitet): Roman roads to prosperity.
 • Måndag 13/2, tid 15.00-17.00 (Sal: J635, hybrid) Ida Östenberg: diskussion om utkast till artikel; Spectators, ancestors and dead bodies. Viewing the Roman elite funeral.
 • Måndag 20/2, tid 15.00-17.00 (Sal: C256) Diskussion seminarie: Ancient Apocalypse: fraudulent and fringe archaeology. På plats, inte hybrid!
 • Måndag 06/03, tid 15.00-17.00 (Sal: C454) Johan Ling (Göteborgs Universitet): Long distance exchange in the light of sourcing ancient metals. Hybrid.
 • Måndag 27/03, tid 15.00-17.00 (Sal: C256, hybrid) Moa Ekbom (Göteborgs Universitet): Dido the builder in Antiquity
 • Måndag 24/04, tid 15.00-17.00 (Sal: C254, hybrid) Axel Frejman (Uppsala Universitet): Water at the sanctuary of Poseidon in Isthmia, where, how, and why?
 • Måndag 08/05, tid 15.00-17.00 (Sal: J635) Serena Sabatini (Göteborgs Universitet): Vulci and Italy before Rome, discussing three different yet intertwined projects
 • Info om datum och plats kommer! , tid 15.00-17.00 (Sal: TBA) Helene Whittaker (Göteborgs Universitet): From Bronze to Iron: the demise of Mycenaean religion

Kontakt: Mejla Helene Whittaker  eller Yannick de Raaff om du har frågor, är masterstudent som vill delta eller vill ha en Zoom link.

Forskarseminariet

Forskarseminariet är ett ämnesgemensamt seminarium för arkeologi, antikens kultur och samhällsliv samt historia. Seminarierna arrangeras av Institutionen för historiska studier, oftast kl. 13.15-15.00.
Maila Lars Hermanson (Lars.Hermanson@history.gu.se) vid frågor kring programmet.

Tid: Måndagar, klockan 13.15–15.00

 

Kontakt: Mejla Lars Hermanson om du har frågor. 

Historiska seminariet 

Tid: Tisdagar, klockan 15.15–17.00

 • Tisdag 24/1  Andrej Slavik, “En prydlig örtagård, en förtjusande vinterträdgård: historier kring Göteborgs första botaniska trädgård, ca 1861–1882, sal C 362.

  Kontakt: mejla Christer Ahlberger eller Göran Malmstedt om du har frågor. 

 

Medeltidskommittén

Program våren 2023

Torsdag 2 februari, Klockan 15.15- 17.00
Medeltidskommittén bjuder in till ett seminarium om illuminerade manuskript bevarade på Nationalmuseum i Stockholm. Sal J309, Humanisten, Renströmsgatan 6.

Torsdag 23 februari, Klockan 15.15- 17.00
Íslendinga saga och författaren Sturla Þórðarson. Professor emeritus Úlfar Bragason föreläser. Sal J309, Humanisten, Renströmsgatan 6.

Mer info om Medeltidskommittén på vår webb.

Kontakt: Mejla Auður Magnúsdóttir om du har frågor. 

Slutseminarium

Tidigmoderna seminariet

Tidigmoderna seminariet är ett mångvetenskapligt och fakultetsgemensamt forum för forskare som på olika sätt studerar perioden från renässans till upplysning, men välkomnar alla som är intresserade av den tid som har kommit att kallas den tidigmoderna (cirka 1400–1800).

Tidigmoderna seminariet administreras från institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, men verksamheten finansieras även av institutionen för historiska studier, och institutionen för språk och litteraturer.