Länkstig

Audur Magnusdottir

Universitetslektor

Institutionen för historiska
studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J607B
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Audur Magnusdottir

Presentation

Jag disputerade vid Göteborgs universitet i november 2001 på avhandlingen Frillor och fruar. Politik och samlevnad på Island 1120 -1400. Jag är sedan 2006 anställd som universitetslektor vid Institutionen för historiska studier. Jag har undervisat på samtliga nivåer, från grund- till forskarutbildning, främst inom ramarna för medeltids- och genushistoria, historisk teori och metod.

Forskning

Min forskning rör främst frågor rörande medeltidens politisk kultur med särskild fokus på kvinnors roll och handlingsutrymme. Därav har fokus särskilt olika alliansformer, liksom äktenskap och frilloförhållanden, men även vänskap. Intresset för kvinnors villkor har även lett till forskning om arvsrätt i Norden, kvinnors våld och våld mot kvinnor och barn, samt utanförskap. Under den senaste tiden har ägnat min forskningstid åt att utforska kvinnlig vänskap under nordisk medeltid.