Länkstig

Audur Magnusdottir

Universitetslektor

Institutionen för historiska
studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J607B
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Audur Magnusdottir

Presentation

Jag disputerade vid Göteborgs universitet i november 2001 på avhandlingen Frillor och fruar. Politik och samlevnad på Island 1120 -1400. Därefter arbetade jag som studievägledare och vikarierande lärare här vid institutionen, men är sedan januari 2006 anställd som universitetslektor. Jag undervisar främst inom ramarna för medeltids- och genushistoria.

Forskning

I min forskning har jag fokuserat på medeltiden och det fornnordiska källmaterialet, där jag främst intresserat för frågor rörande politisk kultur; äktenskap, släktskap. allianser, kvinnors våld och våld mot kvinnor, utanförskap och nu senast känslornas historia. Nu delar dock jag huvudsakligen min tid mellan undervisning och forskning inom projektet Äktenskap och arv i norm och praxis i det medeltida Sverige och Norge.