Länkstig

Göran Malmstedt

Professor

Institutionen för historiska
studier
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J656
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Göran Malmstedt

Född 1956, fil kand i historia 1982, fil dr i samma ämne 1994. Forskarassistent vid Historiska institutionen i Göteborg 1997-2000, därefter universitetslektor och från 2005 professor vid samma institution.

Forskning

Jag har i huvudsak ägnat mig åt forskning om tidigmoderna ämnen med ett kulturhistoriskt perspektiv. Inom detta fält har jag i första hand intresserat mig för frågor som rör mentaliteter, religiösa föreställningar och kultur utifrån ett antropologisk perspektiv. Ett besläktat intresseområde utgör av politisk kultur under den aktuella perioden. De nämnda perspektiven återfinns i min avhandling Helgdagsreduktionen. Övergången från ett medeltida till ett modernt år i Sverige 1500-1800 (1994). Som exempel på artiklar med inriktning mot politisk kultur kan nämnas ”Frihetstidens karismatiska kungar” (2003) medan det mentalitetshistoriska perspektivet är tydligare i exempelvis monografin Bondetro och kyrkoro, Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige (2002) och i artikeln ”Onda drömmar. Om dröm och verklighet i bohuslänska trolldomsmål 1669-1672” (2007). I viss mån har jag också ägnat mig åt känslolivets historia och bl a varit med om att utforma en orienteringskurs inom detta fält. Sedan ett antal år ingår jag dessutom i styrgruppen för det nationella nätverket Religion och samhälle under tidigmodern tid.