Hoppa till huvudinnehåll
Video (01:52)
Vad handlar utbildningen om? Lärare och studenter berättar om Embedded Design (ENG)
Bild
Länkstig

Konstnärligt masterprogram i design, inriktning Embedded Design

Program
K2EMD
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-6A50J

Ansökan stängd

Kort om programmet

Är du intresserad av att arbeta med design i ett vidare perspektiv gentemot organisationer eller inom företag? Vill du arbeta tillsammans med andra kompetenser och utveckla designtjänster utifrån en samverkande och konstnärlig designpraktik? Tror du att design kan användas för att åstadkomma radikala förändringar och vill påverka i globala samhällsmässiga och organisatoriska frågeställningar – då ska du ansöka till det konstnärliga masterprogrammet Embedded Design.

Om utbildningen

Många företag och organisationer står inför den svåra utmaningen att möta kraven på ökad globalisering, digitalisering och hållbarhet. För att kunna svara upp mot dessa globala frågeställningar krävs ett skifte från traditionella beteenden och tänkande kring organisatoriska frågeställningar, marknadsfrågor och affärslogik. Designområdet har, med sitt användarbaserade fokus och sin utforskande arbetsprocess, en inneboende förändringskraft som utmanar, kan belysa problemställningar utifrån nya perspektiv och ge möjlighet att genomföra radikala innovationer. 
I det konstnärliga masterprogrammet Embedded Design utvecklar du som student kunskaper och färdigheter för att kunna använda design integrerat i en organisationsstruktur, oavsett om det gäller privata företag, offentlig sektor eller olika institutioner i samhället.

Kritiska perspektiv och hållbarhet

Designprocessen i masterprogrammet Embedded Design bygger i stor grad på samverkan där designverktyg nyttjas som en drivkraft som lyfter problemställningar och speglar dessa från ett flertal perspektiv. Det ger i sin tur förutsättningar att problematisera, skapa förståelse och omformulera komplexa situationer. Som student kommer du att fördjupa din kunskap i hur design kan användas i organisatoriska sammanhang, hur du kan angripa projekt utifrån ett flertal kritiska perspektiv och hur du förhåller dig till sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekter.
Är du nyfiken på tidigare studenters arbeten? Se 2020 års examensprojekt här. Observera att programmet startade 2020 och därför finns inte examensprojekt från Embedded Design tillgängligt på sidan.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i design om 180hp eller motsvarande. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 / Engelska B. Därtill krävs godkänt arbetsprov.

Instruktioner för ansökan

Här hittar du ansökningsinstruktioner för konstnärligt masterprogram i design, inriktning Embedded Design.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Urvalet baseras på en bedömning av inlämnade arbetsprover.

Efter studierna

Efter avslutade studier kommer du att få en konstnärlig masterexamen i Design med inriktning mot Embedded Design.

Du kommer att kunna arbeta på designbyråer med specifik kompetens kring strategiska och organisatoriska frågeställningar. Du kan också arbeta i mer okonventionella områden som designer integrerad i en organisation, privat eller offentlig, där din kunskap från Embedded Design används för att kunna skapa hållbara förändring från insidan – förändring i organisationskultur, av ett företags affärslogik, av ett företags erbjudande, tjänster eller produkter.

Programmet förbereder dig även till akademisk och konstnärlig forskning.

Så är det att plugga

Undervisningen

En lärandemiljö som bygger på samverkan och samarbete

Programmet bygger i stor grad på samverkan genom hela utbildningen, med andra fakulteter inom universitetet och tillsammans med externa parter. Syftet med det interdisciplinära förhållningssättet är att skapa en dynamisk lärandemiljö där studion på HDK-Valand är noden för programmet och teamwork ligger till grund för öppen dialog och samverkan. 

Embedded Design är ett relativt nytt område där du som student kritiskt måste reflektera över din roll som designer. I en roll som integrerad designer i en organisation balanserar du mellan samverkan och teamarbeten till att vara en kritisk, och även "disruptiv", innovatör. Konstnärliga strategier och metoder skapar en verktygspalett som ger dig en djupare förståelse för den betydelse som design har i organisatoriska sammanhang, i företag, institutioner, i den publika sektorn och i samhället i stort.

Programmet är ett internationellt masterprogram, vilket innebär att undervisningsspråket är engelska.

Lokaler

På HDK-Valand strävar vi efter att tillhandahålla en så komplett miljö som möjligt, men vi samarbetar även med andra institutioner inom universitetet och externa aktörer.

På Kristinelundsgatan 6-8 i Göteborg, där programmet ges,  finns välutrustade verkstäder för bildbehandling, metall, trä, keramik, smyckekonst och textil. 

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Det finns möjlighet för utbytesstudier under programmets tredje termin, i ett urval av ett flertal intressanta universitet runt om i världen som HDK-Valand samarbetar med. Dessutom kommer företag och institutioner från både privat och offentlig sektor kontinuerligt berika programmets diskurs genom samverkan i föreläsningar, workshops och designprojekt.