Video (01:52)
Vad handlar utbildningen om? Lärare och studenter berättar om Embedded Design (ENG)
Bild
Länkstig

Konstnärligt masterprogram i design, inriktning Embedded Design

Program
K2EMD
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-6A50B
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A50A

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om programmet

Masterprogrammet i Embedded Design uppmuntrar dig att kritiskt reflektera över designens roll i olika organisatoriska sammanhang och att möta ett växande krav på hållbar, innovativ och ifrågasättande design. Målet med denna utbildning är att du kunna skapa förändring och ge form åt viktiga utvecklingsprocesser och initiativ inom företag, organisationer och institutioner. Programmet förbereder dig för både konventionella och okonventionella designkarriärer.

Om utbildningen

Företag och organisationer inom både privat, offentlig och ideell sektor efterfrågar alltmer kompetens och kunskap inom de utmaningar som finns inom globalisering, digitalisering och hållbarhet. Som svar på dessa globala utmaningar måste organisationer och samhällen ompröva sina handlingsmodeller och sina nuvarande tillvägagångssätt för värdeskapande. Detta kräver att man går bortom innovation för nyhetens skull för att främja en djupare förståelse för design som skapar förändring i och med organisationer, marknader och ekonomier. 

Masterprogrammet i Embedded Design ger dig färdigheter för att vara en god samarbetspartner, samtidigt som du intar en kritisk – och till och med ifrågasättande – hållning i din roll som designer. Denna hållning, som är programmets kärna, betonar designmässiga handlingar i termer av både materiell formgivning (gestaltning) och re-konceptualisering av system och relationer. Denna re-konceptualisering betonar ett utforskande efter alternativa konfigurationer. Programmet belyser organisationslivets situerade och röriga karaktär och materiella tings roll i att antingen kollapsa eller koppla samman mikronivån av praxis och rutiner med makronivån hos institutionella system. Därför utgör kontextualisering av organisationer ett område för experiment 


Hållbarhetsfokus 

I det här programmet kommer du att få färdigheterna i att använda design inom företag, institutioner, offentliga organisationer och samhälle, vilket ger hållbara och långvariga designlösningar som bland annat involverar artefakter, tjänster, sociala interventioner och organisatoriska förändringar. Designprocessen är baserad på ett tvärvetenskapligt samarbete, där designverktyg fungerar som möjliggörare för att produktivt synliggöra och omformulera utmaningar, samt att förstå och omformulera komplexa problem. Du kommer att utveckla en djupare förståelse för hur design kan användas på organisationsnivå och för social förnyelse, lära dig hur du närmar dig dina projekt med ett kritiskt perspektiv och förståelse för sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsfrågor.


Tvärvetenskaplig lärmiljö

Föreläsningar, seminarier och workshops kommer att påverkas av samarbeten med partnerorganisationer och andra institutioner vid universitetet. Detta tvärvetenskapliga förhållningssätt bidrar till en dynamisk lärmiljö där öppen dialog och lagarbete är en grundläggande aspekt. Vårt mål är att utveckla designområdet och att kritiskt reflektera över en designers roll som samarbetspartner och kritisk konsult. På detta sätt kommer du att lära dig hur du arbetar som ett team och samarbetar med projektpartners, samtidigt som du provocerar status quo genom att använda designfärdigheter och metoder som visualiserings- och kommunikationstekniker, interventioner, formgivning, upplevelsedesign och förslag till förändring. Kombinationen av projekt som ingår i kursarbetet förbereder dig för att framgångsrikt använda dig av en praxis baserad på behov och situation inom organisationer, institutioner, företag, den offentliga sektorn och samhället. Denna balans diskuteras under hela programmet och kan komma att påverka hur du väljer att forma din individuella karriär. 

Detta program och dess positionering som ett designprogram inom Göteborgs universitet, som uppmuntrar sina studenter i kritiskt tänkande driver på utvecklingen av ny kunskap inom designområdet. Universitetet ger också möjlighet till kontaktvägar med andra utbildningar, tvärvetenskaplig forskning, forskare och nätverk. 

Lär känna lärare och övrig personal på enheten för Design.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i design om 180hp eller motsvarande. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 / Engelska B. Därtill krävs godkänt arbetsprov.

Arbetsprov

Här hittar du instruktioner för arbetsprovet till konstnärligt masterprogram i design, inriktning Embedded Design. 

Läs mer om Arbetsprov

Urval

Urvalet baseras på en bedömning av inlämnade arbetsprover.

Efter studierna

Examinerade från programmet kommer att få examen Master of Fine Arts in Design med inriktningen Embedded Design.

Du kommer att ha behörighet för att arbeta inom akademisk forskning såväl som inom fältet för designkonsult, exempelvis med titlar som tjänstedesigner, strategisk designer, designforskare inom både privat och offentlig sektor.

Dessutom kommer du också att få kompetensen att tillämpa dina färdigheter i okonventionella. Vi vill se att du kommer att kunna använda dina färdigheter för att skapa förändring i nya organisatoriska sammanhang, och anpassa dessa för ett mer globalt, hållbart och digitaliserat samhälle.

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet flätar samman teori med praktik, där verkliga projekt ger en grund för reflektion över din framtida roll som designer.

Det första året går från grundläggande kunskap till användning av metoder och verktyg, med särskilt fokus på att fördjupa teoretiska kunskaper om hållbarhet. Andra året kommer du att arbeta med uppdragsgivare i ett längre designprojekt som initierat av dig. Ditt avslutande examensarbete kommer att vara ett fokuserat och djupgående projekt som fortsätter att utveckla kunskapen inom området Embedded Design. 

Ett flertal företag och organisationer kommer att bjudas in för att berika din utbildning genom samarbeten, föreläsningar, workshops och real case-projekt. Volvo Group, Lynk & Co, Afry, Rise, Urban Futures, Act! Sustainable, Arbetsförmedlingen och Göteborgs Stad är bara några av de samarbetspartners som utbildningen har arbetat med den senaste tiden.

Programmet är ett internationellt masterprogram, vilket innebär att undervisningsspråket är engelska.

Lokaler

Utbildningen är belägen i HDK-Valands lokaler på Kristinelundsgatan, vilket ligger mitt i centrala Göteborg i samma byggnadskomplex som Röhsska museet. Detta är en internationell studiemiljö med välutrustade verkstäder och som student har du möjlighet till ett samarbete med andra konstnärliga inriktningar.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Det finns möjlighet för utbytesstudier under programmets tredje termin, i ett urval av ett flertal intressanta universitet runt om i världen som HDK-Valand samarbetar med.