Bild
Studenter som sitter tillsammans och diskuterar
Foto: Maja Kristin Nylander
Länkstig

En utmaning i kreativ problemlösning för studenterna i Embedded design

Samarbete i skarpt läge och designprocessen som verktyg för hållbar förändring. Det och mycket mer fick studenterna på HDK-Valands masterprogram i Embedded Design möjlighet att testa under en tre dagar lång designsprint hos Lynk & Co.

På fjärde våningen, med utsikt mot Geelygruppens kontorsbyggnader på Lindholmen, befinner sig fyra studenter från HDK-Valands masterprogram i Embedded Design. De har bara gått några månader på utbildningen, men är redan på plats hos Lynk & Co – företaget som hellre ser att kunderna prenumererar på en bil än köper den.

Bild
Studenter i profil framför skisstavla
Studenterna Lisa Kristiansson och Evin Güler skissar på den gemensamma tavlan.
Foto: Maja Kristin Nylander

Studenternas uppgift är att från onsdag till fredag fördjupa sig i ämnet bildelning. De ska komma fram till ett koncept som utifrån ett ägarperspektiv kan göra det mer attraktivt att dela med sig av sin bil under de timmar den ändå står still. En fråga som ligger helt i linje med Lynk & Co:s hållbarhetsmål och som även passar Embedded Designs syfte.
− Det är en win-win. Studenterna tar sig an ett verkligt problem och får ser hur ett företag ser ut på insidan. Vi på Lynk & Co får ta del av deras idéer och lär av studenterna, säger Kristina ”Kitty” Hemkemeier, som är innovationsmanager.
Det är hon som tog initiativ till att bjuda in studenterna. Hon fick själv sin designexamen på HDK-Valand för ungefär fyra år sedan och har jobbat
hos i företaget i ett och ett halvt.

 

Bild
Porträttbild i närbild
Kristina "Kitty" Hemkemeier
Foto: Maja Kristin Nylander

− Vår idé är att göra saker lite annorlunda och plocka in människor utifrån som får vara med i vårt arbete. Något som har varit väldigt enkelt med de här studenterna. De fattar snabbt, har så många verktyg att använda sig av och kan se våra problem från ett annat håll, säger hon.
När Kitty kontaktade Samantha Hookway, utbildningsansvarig för Embedded Design, var det ingen tvekan om att intresset för att samarbeta var ömsesidigt.
− Det var självklart och passade den pågående kursen, ”Designpraktik i en företagskontext”. Att få komma hit ger studenterna ett smakprov på vilken typ av verksamhet de kan komma att jobba med efter utbildningen, säger Samantha Hookway.
Hon säger att det är oerhört värdefullt att de får lösa en riktig uppgift ute i den så kallade verkligheten, inte bara simulera i skolmiljö.
− De har så klart lärt sig massor om bildelning. Men det är inte det som är det viktiga. Det är att de får lära sig hur det är att komma in i ett företag på det här sättet, säger Samantha.

 

Bild
Porträttbild på programansvarig
Samantha Hookway
Foto: Maja Kristin Nylander

Studenterna håller med. Eftersom de arbetar enligt designsprint-metodiken ägnade de första dagen åt att intervjua Lynk & Co:s anställda för att sätta sig in i både uppgiften och företaget. Att de har kunnat göra det inifrån organisationen har underlättat processen.
− Alla är väldigt tillmötesgående och det är lätt att hugga tag i någon på kontoret när vi undrar något, säger Evin Güler, som är en av studenterna på plats.

Bild
Tre personer som anges i bildtext sitter i ett kontorsrum
Kristina “Kitty” Hemkemeier och Samatha Hookway lyssnar uppmärksamt när Evin Güler och hennes studentkollegor pitchar sin idé för sina uppdragsgivare.
Foto: Maja Kristin Nylander

Att de bara haft tre dagar på sig är helt klart en utmaning. Men också en tillgång.
− En av de saker vi verkligen har lärt oss här är att hantera tidspressen. Vi har varit tvungna att jobba på och komma framåt.
De har också fått träna på samarbete, vilket är lite av kärnan i Embedded Design. För att komma ut i en organisation och, som det är tänkt, våga inta ett kritiskt förhållningssätt krävs både mod och förmåga till kommunikation.
Förvisso har studenterna redan börjat lära känna varandra under utbildningens första delkurs – det här är den andra – men samtidigt har de olika utbildningsbakgrunder med sig från början. Två av dem kommer från modevärlden, en är produktdesigner och den fjärde har ingenjörsbakgrund. Lisa Kristiansson, som har läst modedesign, säger att hon är van vid en snabb designprocess.
Medan Evin Güler, som är ingenjör, är mer lösningsorienterad och antar ett användarperspektiv på de flesta problem.
Dessutom är de uppvuxna i fyra olika länder: Sverige, Norge, Polen och Österrike.
− Vi är olika och det kan vara frustrerande, men vi får anpassa oss. Det är också en styrka att vi har olika erfarenheter och kunskaper. Tillsammans är vi ett bra team, säger Evin Güler.


Text: Camilla Adolfsson

Vad är en Designsprint?

En Design Sprint är en hårt tidsbegränsad process som ofta delas in i fem faser. Deltagna använder design tänkande för att försöka svara på affärskritiska frågor. Att jobba i Designsprints handlar om att ”brainstorma” fram snabba och effektiva lösningar och används för att lösa komplexa problem på kort tid. En del av processen är att definiera och sätta sig in i den tilltänka användaren och dennes behov. Därefter definierar man användarens problem och ger förslag på hur man kan lösa dessa problem. En designsprint syftar till att hjälpa ett team att tydligt definiera mål, validera antaganden och besluta om en produktfärdplan innan utvecklingen påbörjas. Detta för att minska riskerna inför en lansering av en ny produkt, tjänst eller funktion.