Bild
Studenter i klassrum
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Konstnärligt masterprogram i Child Culture Design

Program
K2CCD
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-6A50A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Området Child Culture Design (CCD) växer ständigt i kunskap, behov och efterfrågan både nationellt och internationellt. Genom förståelse för barns kultur lär vi oss om människan och om vår roll som designer. Programmet är Sveriges enda designutbildning med fokus på barnperspektiv och den enda i världen i sitt slag.

Masterprogrammet i Child Culture Design är en yrkes- och forskningsförberedande utbildning, som ger dig möjlighet att arbeta som designer med lek, barnkultur och barns perspektiv som specialistkompetens.

Om utbildningen

Undervisningen utgår från ett tvärvetenskapligt lärande och kopplar ihop praktiska och teoretiska kunskaper för, med och av barn. En hörnsten i programmet är att arbeta för att skapa ett hållbart samhälle, inte bara i ekologisk mening utan även när det gäller jämlikhet, jämställdhet, etik, ekonomi och social rättvisa.

Utbildningen betonar särskilt utveckling av praktisk och teoretisk designkunskap och ett professionellt helhetsperspektiv. Programmet belyser även barns och ungas delaktighet i samhället. Utbildningen förenar humanistisk, teknisk och konstnärlig kunskap med aktuell forskning och utvecklingsarbete.

CCD är internationellt program med engelska som undervisningsspråk. Våra studenter kommer från många olika kulturer med olika kompetenser och bidrar till ett brett perspektiv på design och barnkultur.

Målet med utbildningen är att du ska få fördjupade kunskaper i kreativa processer och möjlighet att forma ett tydligt förhållningssätt till designämnet. En stor del av utbildningen handlar om att omsätta kunskap och forskning kring barnkultur i designprojekt.

Utbildningen belyser barns och ungas delaktighet och inflytande i samhället. Vi fokuserar på barns lek, lärande, utveckling, kultur, hälsa och framförallt på lekens redskap.

Lär känna lärare och övrig personal på enheten för Design.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i design om 180 hp eller motsvarande samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B. Därtill krävs godkänt arbetsprov.

Arbetsprov

Här hittar du instruktioner för arbetsprovet till konstnärligt masterprogram i Child Culture Design.

Läs mer om Arbetsprov

Urval

Urvalet baseras på arbetsprover.

Efter studierna

Som designer med specialutbildning i barnkultur blir du unik på arbetsmarknaden. Du kan även välja att arbeta med mer traditionella områden som produkt- och industridesign, inredningsarkitektur eller grafisk design. HDK-Valands gränsöverskridande utbildning ger dig också möjligheten att skapa din egen väg utanför de traditionella yrkesrollerna.

Så är det att plugga

Undervisningen

CCD innehåller ett stort inslag av möten med olika typer av kompetenser. Du kommer att träna dina praktiska och teoretiska kunskaper inom samtliga kurser och projekt. 

Vissa projekt kommer att genomföras med externa samarbetspartners och enskilda projekt kan spänna över områden som exempelvis gestaltning av miljöer där barn vistas, dessa miljöers produkter, leksaker, utelekredskap, barnböcker, nya media, processer och metoder. 

De två åren är uppdelade på fyra terminer. De första tre terminerna är tematiskt uppbyggda och i den fjärde genomför du ett examensarbete:

  • Konstruktionen av barndomen
  • Lek och deltagande
  • Barn och samhälle
  • Examenskurs 

Programmet är ett internationellt masterprogram, vilket innebär att undervisningsspråket är engelska.

Lokaler

På HDK-Valand strävar vi efter att tillhandahålla en så komplett miljö som möjligt, men vi samarbetar även med andra institutioner inom universitetet och externa aktörer.

På Kristinelundsgatan 6-8 i Göteborg, där programmet ges,  finns välutrustade verkstäder för bildbehandling, metall, trä, keramik, smyckekonst och textil. 

Läs mer om lokaler