Bild
Bild från examensutställning, design master
Länkstig

Konstnärligt masterprogram i Design

Program
K2DEN
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-6A50B
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om programmet

HDK-Valands masterprogram i design vidgar begreppet design och undersöker hur det kan bidra till samtidsfrågor inom så väl samhälle och kultur som teknik och politik. I stället för specialisera sig på enskilda områden är målet att beskriva huvuddragen inom viktiga designfält, identifiera relevanta frågor och utforska hur designkompetens kan bidra på meningsfulla sätt.
Som student får du möjlighet att låta dina projekt, metoder och ämnen utvecklas genom olika format, discipliner, diskurser och kontexter..

Om utbildningen

Masterprogrammet placerar designerns roll mitt i vår komplexa och motsägelsefulla tid – som en förmedlare av både dess villkor och möjligheter. Vi menar att designpraktik med ett öppet och utforskande perspektiv kan bidra med viktig kunskap inom en mängd olika områden. Genom att förena sociala och materiella frågeställningar har design en förmåga att både spegla och forma vår samtid.

På HDK-Valand värdesätter vi designens konstnärliga kompetens − att med omsorg för detaljer visualisera, materialisera och förmedla upplevelser och att utforma hur vi lever tillsammans med hjälp av artefakter, metoder och strategier.

Hållbarhet och mångfald

Masterprogrammet präglas av en svensk designtradition med engagemang i social välfärd och demokratisk design. Som student kommer du att delta i projekt som undersöker nya och utmanande idéer om designerns roll och arbete för en hållbar framtid.

Arbetsprocessen berikas av en mängd olika perspektiv, frågor, kulturer och förhållningssätt som studenter och lärare med olika nationell och internationell bakgrund tillför.

Struktur och innehåll

Studierna är uppbyggda kring praktiska projekt, både individuella och i grupp. Det första året introduceras viktiga designverktyg, du lär dig att identifiera och formulera designfrågeställningar samt utveckla forskningsmetoder och tillvägagångssätt för att undersöka frågorna. Du förbereds inför det avslutande examensprojekt genom kurser som bland annat Design i en sociokulturell kontext och Att visualisera komplexitet.

Det andra året förbereder dig ytterligare för ditt examensprojekt med en rad uppgifter där du engagerar dig i och bidrar till designdiskurser samt fördjupar dina kunskaper inom ditt eget intresseområde. Du kommer att identifiera och formulera en mängd olika svar på dina identifierade designfrågor. Målet är inte bara att utveckla enstaka artefakter, föremål eller media utan också att definiera ett område som leder dig mot en hållbar designpraktik.

Genom åren har studenter På HDK-Valands masterprogram utforskat en mängd olika teman och frågeställningar. Med hjälp av en utvidgad uppsättning designverktyg har processerna bland annat behandlat frågor som rör designerns roll i samtida diskurser som posthumanism, kritiskt kulturarv, identitetspolitik, urbanism, samtida arbete och tillverkning, lingvistik och publicering.

Lär känna lärare och övrig personal på enheten för Design.

Behörigheter och urval

Behörighet

Kandidatexamen i design om 180 hp eller motsvarande samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B. Därtill krävs godkänt arbetsprov.

Arbetsprov

Här hittar du instruktioner för arbetsprovet till konstnärligt masterprogram i Design.

More information about Arbetsprov

Urval

Urvalet baseras på arbetsprover.

Efter studierna

Efter avslutade studier på programmet kan du påbörja en yrkesbana som designer inom de traditionella designområdena – till exempel produktdesign, industridesign, grafisk design och inredningsarkitektur, beroende på vilken intresseinriktning du har fördjupat dig i. En masterexamen i design ger dig också möjlighet att söka vidare till forskarutbildning.

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet är ett internationellt masterprogram, vilket innebär att undervisningsspråket är engelska.

Lokaler

På HDK-Valand strävar vi efter att tillhandahålla en så komplett miljö som möjligt, men vi samarbetar även med andra institutioner inom universitetet och externa aktörer.

På Kristinelundsgatan 6-8 i Göteborg, där programmet ges,  finns välutrustade verkstäder för bildbehandling, metall, trä, keramik, smyckekonst och textil. 

Läs mer om lokaler