Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bild från examensutställning, design master
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Konstnärligt masterprogram i Design

Program
K2DEN
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-6A50H
Ansökan stängd

Kort om programmet

Masterprogrammet i design betraktar design som en utvidgad praktik som undersöker hur design kan bidra till samtidsfrågor relaterade till samhälle, kultur, teknik och politik. I stället för att specialisera oss på ett visst medium är vårt mål att beskriva huvuddragen för viktiga fält, identifiera relevanta frågor och utforska hur designfärdigheter kan bidra på ett meningsfullt sätt. Följaktligen kan ämnen, projekt och metoder utvecklas tvärsöver format, medier, discipliner, diskurser och kontexter.

Om utbildningen

Masterprogrammet i design studerar och placerar designerns roll i vår komplexa och motsägelsefulla tid. Vi tror att robusta och kritiska designpraktiker kan bidra med viktig kunskap på en mängd olika områden. Som en öppen, social och relationell praktik tror vi att design har potential att både skapa och återspegla den värld vi bebor. Genom att erkänna den nuvarande tidens komplexitet och förvecklingar positionerar vi designerns roll som en förmedlare av såväl villkor som möjligheter.

Under de senaste åren har utbildningens studieplan öppet engagerat sig i en mängd olika teman och angelägna frågor. Genom att arbeta med och genom en utvidgad uppsättning designverktyg har studentprojekt engagerat sig i frågor som rör designerns roll i samtida diskurser och praktiker inom posthumanism, antropocen, kritiskt kulturarv, identitetspolitik, urbanism, samtida arbete och tillverkning, lingvistik och publicering.

 En utvidgad designhållning

På HDK-Valand definieras design som ett ämne som i största allmänhet formar våra liv på många sätt. I gengäld positionerar vi design som en utvidgad sociomateriell praktik som kan engagera sig i sociala, politiska och ekologiska konsekvenser. Samtidigt värdesätter vi designens konstnärliga kompetens att med stor omsorg för detaljer visualisera, materialisera och förmedla upplevelser. Vi forskar på nya områden och utvecklar nya metoder och väsentliga praktiker för att engagera oss i viktiga samtidsfrågor. Programmets praktik utgår därför från en utvidgad designhållning för att utforma hur vi lever tillsammans genom artefakter, situationer, metoder och taktiker. Denna utvidgade hållning bör här förstås som forskningsdriven praktik.

 Engagemang för en mångfaldig och hållbar framtid

På grundnivån präglas vårt program av Sveriges framstående traditioner inom demokratisk design såväl som dess långvariga engagemang för social välfärd. Som student kommer du att delta i praktiska projekt som undersöker nya och utmanande idéer om hur designers kan placera sig och arbeta för en socialt hållbar framtid. Denna kontext berikas av en mångfald perspektiv, frågor, kulturer och praktiker, som studenter och lärare med olika nationella och internationella bakgrunder bidrar till. Praktiska projekt, både individuella och i grupp, kommer att vara centrala i dina studier. Programmets syfte och hållning är utforskande och experimentell.

Programstruktur och innehåll

Det första året introducerar dig i viktiga designverktyg och utbildar dig att identifiera och formulera designfrågor, inklusive att utveckla forskningsmetoder och tillvägagångssätt för hur du kan formulera din respons på dessa frågor. Genom praktik och teori kommer du att studera hur designers kan agera och intervenera för progressiv social förändring. Obligatoriska kurser förbereder dig för att påbörja ditt avhandlingsprojekt:

  • Design som forskningspraktik
  • Att visualisera komplexitet
  • Design som förmedlande praktik
  • Design i en sociokulturell kontext
  • Social intervention

Det andra året förbereder dig ytterligare för ditt avhandlingsprojekt med en rad uppdrag där du engagerar dig i och bidrar till designdiskurser samt fördjupar dina kunskaper inom ditt eget intresseområde. Du kommer att identifiera och formulera en mängd olika väsentliga svar på dina identifierade designfrågor, med avsikten att inte bara utveckla enstaka artefakter, föremål eller medier, utan även ett område med designforskning som vägleder dig mot en hållbar praktik.

Lär känna lärare och övrig personal på enheten för Design.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i design om 180 hp eller motsvarande samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B. Därtill krävs godkänt arbetsprov.

Instruktioner för ansökan

Här hittar du ansökningsinstruktioner för konstnärligt masterprogram i Design.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Urvalet baseras på arbetsprover.

Efter studierna

Efter avslutade studier på programmet kan du påbörja en yrkesbana som designer inom de traditionella designområdena – till exempel produktdesign, industridesign, grafisk design och inredningsarkitektur, beroende på vilken intresseinriktning du har fördjupat dig i. En masterexamen i design ger dig också möjlighet att söka vidare till forskarutbildning.

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet är ett internationellt masterprogram, vilket innebär att undervisningsspråket är engelska.

Lokaler

På HDK-Valand strävar vi efter att tillhandahålla en så komplett miljö som möjligt, men vi samarbetar även med andra institutioner inom universitetet och externa aktörer.

På Kristinelundsgatan 6-8 i Göteborg, där programmet ges,  finns välutrustade verkstäder för bildbehandling, metall, trä, keramik, smyckekonst och textil. 

Läs mer om lokaler