Bild
Kalle Klockars, universitetslektor design
Länkstig

Konstnärligt kandidatprogram i design

Program
K1DES
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-7G50B
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om programmet

Kandidatprogrammet i design är en transdisciplinär utbildning vilket innebär att studenter med olika intressen inom design studerar tillsammans. Det ger dig en bred kompetens och möjlighet att forma din egen väg till den designprofil du vill ha efter utbildningen, t.ex. inom grafisk design, produktdesign, rumsgestaltning, mönsterformgivning eller illustration.

Om utbildningen

På HDK-Valand vilar idéarbete, process och formgivning på en konstnärlig grund, vilket betyder att vi främjar ett kritiskt och utforskande förhållningssätt till design. En viktig del i designarbetet handlar om att bryta invanda mönster, se möjligheter i det omöjliga och skapa mening.

Vi utgår från designprocessen där varje student ska lära sig de grundläggande principerna i dess olika faser. Genom träning i problemformulering och arbetsprocess med mer komplexa uppgifter för varje termin får du fördjupade kunskaper om olika verktyg, begrepp och metoder. 

Undervisningen är uppbyggd kring projekt och samarbeten där de praktiska och teoretiska studierna är integrerade med varandra. Genom att utforma projektbaserade uppgifter med skiftande förutsättningar, i kombination med varje students egna intresseområden, ges studenterna insyn i olika designområden och möjligheter att utforska och forma sin egen profil. 

Vissa projekt genomförs tillsammans med olika aktörer i samhället vilket betyder att studenter tidigt får en förståelse för olika förutsättningar i en designpraktik och samtidigt öva på att kommunicera med samarbetspartners och uppdragsgivare.  

En viktig kompetens inom designrollen är kommunikation och hur du förmedlar dina idéer och arbeten. Därför är skriftliga, muntliga och visuella presentationer viktiga moment i utbildningen.  

HDK-Valand ingår i ett internationellt nätverk med ett stort antal designskolor. För den som är intresserad av att ytterligare fördjupning inom sitt område finns möjligheten att ansöka om utbytesstudier under en av programmets terminer. 

Praktik under utbildningen ger en värdefull möjlighet att pröva sina kunskaper inom design mot yrkeslivets verklighet med kunder, branschspecifika förutsättningar, krav på lönsamhet och samverkan mellan olika yrkesgrupper och discipliner. Inte sällan kan praktiken även öppna dörrar till framtida arbetsgivare 

Programmet är hållbarhetsmärkt vilket innebär att frågor kring social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet i relation till designområdet löper som en röd tråd genom utbildningen. 

Längre ner på sidan hittar du information om hur hur det är att plugga på programmet och vad du kan göra efter studierna.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Arbetsprov

Här hittar du instruktioner för arbetsprovet till konstnärligt kandidatprogram i design.

More information about Arbetsprov

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov.

Efter studierna

Efter tre års studier har du uppnått tillräcklig kompetens i hur du tar dig an ett designuppdrag i ett professionellt yrkesliv, både som anställd designer eller på egen hand som frilans. Den breda kompetensen ger dig möjlighet att verka inom de traditionella yrkesområdena som grafisk design, rumsgestaltning, inredningsarkitektur, produktdesign eller industridesign. Du har även haft möjligheten att bygga upp en bred och transdisciplinär praktik, där du kan röra dig mellan flera olika områden.

En konstnärlig kandidatexamen i design ger dig också behörighet att söka vidare till masterutbildningar inom design. HDK-Valand har tre masterprogram inom design: Design, Child Culture Design och Embedded Design. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Första året domineras av introduktioner i verkstäder, verktyg och grundläggande övningar i skiss, metod, presentation och projektplanering. I ett antal designprojekt får du prova olika arbetssätt och börja hitta din egen profil.

Andra året erbjuds du kurser med olika temainriktningar. Du får lära dig hur ett designarbete kan kommuniceras till en publik och att förhålla dig till hållbarhets- och etikfrågor i ett längre designprojekt. I vissa kurser arbetar du individuellt och i andra i grupp. Du har nu möjlighet att fördjupa dig inom ditt intresseområde och vidareutveckla din profilering. Under år två har du även möjlighet till utbytesstudier. 

Tredje året fördjupar du dina studier i gestaltning och metodik genom att närma dig verkliga uppdrag så långt det är möjligt, det går även att byta ut en kurs mot praktik. Under sista terminen genomför du ett examensarbete, som ska visa att du kan formulera och genomföra ett självständigt designprojekt med ett professionellt förhållningssätt.  

Lokaler

På HDK-Valand strävar vi efter att tillhandahålla en så komplett miljö som möjligt, men vi samarbetar även med andra institutioner inom universitetet och externa aktörer.

På Kristinelundsgatan 6-8 i Göteborg, där programmet ges, finns välutrustade verkstäder för bildbehandling, textil, metall, trä, 3D-modellering.  

Läs mer om lokaler