Hoppa till huvudinnehåll
Video (02:42)
Vad är utmärkande för vårt kandidatprogram i design? Kalle Klockars, programansvarig, berättar om utbildningen.
Bild
Länkstig

Konstnärligt kandidatprogram i design

Program
K1DES
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-7G50B
Ansökan stängd

Kort om programmet

Vill du vara en viktig del i en hållbar samhällsutveckling? Utbildningarna inom design på HDK-Valand förenar kritiskt tänkande med konstnärlig kompetens. Efter utbildningen ger den breda kompetensen dig möjlighet att skapa en egen väg, utanför de traditionella yrkesrollerna grafisk designer, inredningsarkitekt, produktdesigner eller industridesigner.

Om utbildningen

Kärnan i designeryrket är processen – hur man tar sig an ett uppdrag, hur man planerar och genomför ett projekt för att uppnå bestämda mål. Varje fas har sina specifika frågor och metoder, och i utbildningen tränar du problemformulering och arbetsprocess genom att uppgifterna för varje termin blir mer komplexa och större krav ställs på genomförande och resultat.

På HDK-Valand vilar den gestaltande delen av designprocessen, idéarbetet och formgivningen, på konstnärlig grund. Det kan handla om att bryta mönster, se möjligheter i det omöjliga, ifrågasätta och vända upp och ner på det invanda.

Kommunikation är alla människor inbegripna i. Därför är det viktigt att förstå och behärska kommunikation på ett djupare plan. Vi lägger vikt vid att träna skriftlig, muntlig och visuell presentation.

Oavsett designområde finns en gemensam kärna i hur man förhåller sig till kreativ problemlösning. I nästan alla kurser arbetar du tillsammans med studenter med annan designinriktning och får inblick i de olika områdenas förutsättningar.

Lär känna lärare och övrig personal på enheten för Design.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Instruktioner för ansökan

Här hittar du ansökningsinstruktioner för konstnärligt kandidatprogram i design.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov och intervju.

Efter studierna

Efter tre års studier ska du ha uppnått tillräcklig kompetens i hur du möter ett designuppdrag, så att du kan fortsätta utvecklas professionellt genom praktik i yrkeslivet. Den breda kompetensen ger dig möjlighet att skapa en egen väg utanför de traditionella yrkesrollerna grafisk designer, inredningsarkitekt, produktdesigner eller industridesigner.

En kandidatexamen i design ger dig också behörighet att söka vidare till masterutbildningar inom design. HDK-Valand har tre masterprogram inom design: Design, Child Culture Design och Embedded Design.

Så är det att plugga

Undervisningen

Första året domineras av introduktioner i verkstäder och verktyg och av grundläggande övningar i skiss, metod, presentation och projektplanering. I ett antal designprojekt får du prova olika arbetssätt och börja hitta din egen profil. Undervisning i designhistoria finns med under hela året.

Andra året erbjuds du kurser med olika temainriktningar och du får lära dig hur ett designarbete kan kommuniceras till en publik. Ett längre designprojekt behandlar etik- och hållbarhetsfrågor. I vissa kurser arbetar ni i grupp och i andra enskilt. Du har nu möjlighet att specialisera dig inom ditt intresseområde och lägga grunden för din profilering.

Tredje året fördjupar du dina studier i gestaltning och metodik ytterligare och vi närmar oss verkliga uppdrag så långt det är möjligt. Under sista terminen genomför du ett examensarbete, som ska visa att du kan formulera och genomföra ett självständigt designprojekt med ett professionellt förhållningssätt.

Lokaler

På HDK-Valand strävar vi efter att tillhandahålla en så komplett miljö som möjligt, men vi samarbetar även med andra institutioner inom universitetet och externa aktörer.

På Kristinelundsgatan 6-8 i Göteborg, där programmet ges,  finns välutrustade verkstäder för bildbehandling, metall, trä, keramik, smyckekonst och textil. 

Läs mer om lokaler