Video (02:17)
Vad är utmärkande för vårt kandidatprogram i design?
Bild
Länkstig

Konstnärligt kandidatprogram i design

Program
K1DES
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-7G50A
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om programmet

Vill du vara en viktig del i en hållbar samhällsutveckling? Utbildningarna inom design på HDK-Valand förenar kritiskt tänkande med konstnärlig kompetens.
Kandidatprogrammet i design ger en bred kompetens med möjlighet att skapa en egen väg inom yrkesroller som grafisk designer, inredningsarkitekt, produktdesigner eller industridesigner.

Om utbildningen

I rollen som designer tar du dig an ett uppdrag, planerar och genomför projekt utifrån bestämda mål. HDK-Valands kandidatprogram i design utgår från den grundläggande processen, där varje fas har sina specifika frågor och metoder. Du tränar problemformulering och arbetsprocess, med ökade krav och mer komplexa uppgifter för varje termin.

På HDK-Valand vilar designprocessen, idéarbetet och formgivningen på en konstnärlig grund. Det handlar om problemlösning genom att bryta mönster, se möjligheter i det omöjliga, ifrågasätta och vända upp och ner på det invanda.

Kandidatprogrammet är uppbyggt kring projekt och samarbete. Uppgifter med skiftande förutsättningar och varje students erfarenhet av sitt område skapar inblick i olika designinriktningar och möjlighet att hitta, testa och slipa sin egen profil.

Design är kommunikation och en idé måste kunna förmedlas. Därför är skriftlig, muntlig och visuell presentation en hörnsten i programmet.

Praktik ger en värdefull möjlighet att pröva sina designkunskaper mot yrkeslivets verklighet med kunder, branschspecifika förutsättningar, samverkan mellan olika yrkesgrupper och discipliner, krav på lönsamhet. Inte sällan kan praktiken även öppna dörrar till framtida arbetsgivare.

HDK Valand ingår i ett internationellt nätverk med ett 60−tal olika designskolor. För den som är intresserad av att utveckla en spetskompetens inom sitt område finns möjligheten att studera utomlands en av programmets terminer.

Lär känna lärare och övrig personal på enheten för Design.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Instruktioner för ansökan

Här hittar du ansökningsinstruktioner för konstnärligt kandidatprogram i design.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov och intervju.

Efter studierna

Efter tre års studier ska du ha uppnått tillräcklig kompetens i hur du möter ett designuppdrag, så att du kan fortsätta utvecklas professionellt genom praktik i yrkeslivet. Den breda kompetensen ger dig möjlighet att skapa en egen väg utanför de traditionella yrkesrollerna grafisk designer, inredningsarkitekt, produktdesigner eller industridesigner.

En kandidatexamen i design ger dig också behörighet att söka vidare till masterutbildningar inom design. HDK-Valand har tre masterprogram inom design: Design, Child Culture Design och Embedded Design.

Så är det att plugga

Undervisningen

Första året domineras av introduktioner i verkstäder och verktyg och av grundläggande övningar i skiss, metod, presentation och projektplanering. I ett antal designprojekt får du prova olika arbetssätt och börja hitta din egen profil. Undervisning i designhistoria finns med under hela året.

Andra året erbjuds du kurser med olika temainriktningar och du får lära dig hur ett designarbete kan kommuniceras till en publik. Ett längre designprojekt behandlar etik- och hållbarhetsfrågor. I vissa kurser arbetar ni i grupp och i andra enskilt. Du har nu möjlighet att specialisera dig inom ditt intresseområde och lägga grunden för din profilering.

Tredje året fördjupar du dina studier i gestaltning och metodik ytterligare och vi närmar oss verkliga uppdrag så långt det är möjligt. Under sista terminen genomför du ett examensarbete, som ska visa att du kan formulera och genomföra ett självständigt designprojekt med ett professionellt förhållningssätt.

Lokaler

På HDK-Valand strävar vi efter att tillhandahålla en så komplett miljö som möjligt, men vi samarbetar även med andra institutioner inom universitetet och externa aktörer.

På Kristinelundsgatan 6-8 i Göteborg, där programmet ges,  finns välutrustade verkstäder för bildbehandling, metall, trä, keramik, smyckekonst och textil. 

Läs mer om lokaler