Bild
Omslag till video om programmet Möbeldesign inriktning trä
Länkstig

Konstnärligt kandidatprogram i möbeldesign med inriktning trä

Program
K1MDT
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Bengtsfors
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-7G50H
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om programmet

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med möbler utifrån ett utforskande och konceptuellt förhållningssätt till material, innovation och hållbar utveckling i såväl små som stora sammanhang.
Under de tre åren som utbildningen omfattar, utvecklar du genom projektbaserade kurser ett eget förhållningssätt till möbeldesign. Grundläggande kunskap i material, teknik och designmetodik lägger grunden för att utveckla ett självständigt arbetssätt och ett kritiskt tänkande inom möbeldesign.

Om utbildningen

Begreppen material, kropp och rum är centrala i utbildningen. På programmet får du möjlighet att undersöka materialet trä, och hur det samspelar med möbeln, rummet och med våra sinnen.

Fokus under utbildningen är att lösa konstnärliga och materialrelaterade problem med hänsyn till omvärld och mänskliga behov. Du har tillgång till trämaterial som växt i regionen och som torkas i avdelningens virkestork.

Det första året är grundläggande och inriktas till stor del på fördjupade kunskaper i teknik, material och designprocesser. Året innefattar bland annat övningsuppgifter som ökar kunskapen i skiss, hantverk och tillverkning. Du får även träna på processen vid produktutveckling – från skiss och skalmodell via mock-ups och cad till färdig produkt på en hög teknisk nivå.

Under andra året betonas medvetenheten om relationen till omvärld, samtid och historia. Du får en orientering i pågående diskussioner inom konsthantverk, design, konst och offentlig gestaltning och tränas i att utveckla produkter eller möbler för speciella miljöer och mot företag.

Under det tredje året fördjupas övningarna i metodik, gestaltning och kommunikation. Vårterminen avslutas med ett examensarbete där du får möjlighet till fördjupning och genomföra ett undersökande designarbete i möbeldesign med inriktning trä.

Kurser i visuell gestaltning och kommunikation samt teori och historia sker tillsammans med studenter på de andra konstnärliga kandidatprogrammen på HDK-Valand Campus Steneby.

Besök Möbeldesign på Instagram!

Lär känna lärare och övrig personal på Enheten för design och konsthantverk Steneby.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Arbetsprov

Här hittar du instruktioner till arbetsprovet för Konstnärligt kandidatprogram i Möbeldesign med inriktning trä.

More information about Arbetsprov

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov och intervju.

Efter studierna

Utbildningen ger dig förutsättningar att arbeta på ett designkontor eller i egen verksamhet. Utbildningen förbereder dig även för fortsatta studier på avancerad nivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

Studieresor och besök på mässor, hos företag i branschen och på designkontor görs också kontinuerligt under utbildningen. Workshops, gästlärare och tematiska projekt ger dig ytterligare inspiration och fördjupade perspektiv.

Programmet är en del av den internationella miljön på HDK-Valand Campus Steneby. Undervisningen sker på engelska, till exempel föreläsningar och handledning. Om du är svenskspråkig får du utföra vissa moment på svenska, om det är möjligt med hänsyn till studiegruppen. Ansökan görs på engelska eller svenska.

Lokaler

HDK-Valands verksamhet på Campus Steneby har verkstäder för metall, möbeldesign och textil.

Vi uppmuntrar dig att tänka nytt, att arbeta med experimentella tekniker och material. I HDK-Valands alla verkstäder arbetar tekniker med lång erfarenhet, som kan ge dig stöd och råd i dina projekt.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Under tredje året har du möjlighet att göra utbyte med en annan skola genom vårt internationella nätverk.