Göteborgs universitet
Bild
Foto: David Laws

Pressrum

Hitta rätt forskare här.

Magdalena Petersson McIntyre
Konsumtionsforskare/etnolog.
Forskningsområden: Consumption, organization, employment, gender.

Forskningsprojekt: All aboard: Genusmedveten design som potential för tillväxt, Digcon: Digitalisering av konsumtionskulturen, Estetiskt arbete och intersektionalitet i detaljhandeln. 

Mer information om Magdalena Petersson McIntyre. 

Kontakt: magdalena.petersson-mcintyre@cfk.gu.se
Tel: 031-786 56 68/0766-18 56 68

Foto: Isac Lundmark

Emma Björner
Studerar hållbar turism, samt hur platsers och destinationers pluralitet kommuniceras, representeras och upplevs.
Som lektor vid Institutionen för Strategisk Kommunikation vid Lunds universitet undervisar Emma Björner i varumärkeskultur, varumärkeskommunikation och praktik inom strategisk kommunikation. Emma föreläser också om marknadsföring i Kina, platsmarknadsföring och hållbar turism. Som senior expert arbetar hon i EU-projektet URBiNAT, med fokus på invånardialog, deltagandeprocesser, digital kommunikation och policyrekommendationer.

Mer information om Emma Björner

Kontakt: emma.bjorner@gu.se

Foto på Emma Björner
Foto: Hillevi Nagel

Lena Hansson
Lena Hanssons forskningsområden är digitalisering av konsumtion, detaljhandel, tillgänglighet och design. Undervisar kring marknadsföring, konsumtion och konsumentbeteende.

Mer information om Lena Hansson

Kontakt: 031-786 54 92/0766-18 54 92, lena.hansson@cfk.gu.se

Lena Hansson
Foto: Hillevi Nagel

Ulrika Holmberg
Ulrika Holmberg, är universitetslektor i marknadsföring och forskare på Centrum för konsumtionsforskning (CFK). Ulrika studerar konsumtion och handel med fokus på konsumenters upplevelser av butiker, handelns digitalisering, hållbar konsumtion och återvinning samt hushållens konsumtionsmönster över tid. I sin avhandling undersökte Ulrika lojalitet ur ett konsumentperspektiv. Licentiatuppsatsen handlade om konsumenters tillfredsställelse med butiker.

Mer information om Ulrika Holmberg

Kontakt: 031-786 56 06 / 0766-18 56 06, ulrika.holmberg@cfk.gu.se

Ulrika Holmberg
Foto: Hillevi Nagel

Sandra Samuelsson
Sandra Samuelsson studerar hur organisationer möter krav på hållbarhet. Trots att många organisationer har inlett ett internt hållbarhetsarbete, och nya teknologier löpande introduceras för att förenkla en ”grön” övergång, så går det i många fall långsamt. För att undersöka varför studerar Sandra Samuelsson organisering av hållbarhetsarbete, kunskap, beteende, teknologins roll och relaterad infrastruktur. Forskningsområden är organisation, ledarskap, hållbarhet, CSR samt vetenskap, teknik och samhälle.

Mer information om Sandra Samuelsson

Kontakt: 031-786 54 93, sandra.samuelsson@gu.se

Sandra Samuelsson
Foto: Hillevi Nagel

Niklas Sörum
Niklas Sörum (föreståndare för CFK) är filosofie doktor i etnologi och lektor i marknadsföring vid Högskolan i Borås. Han forskar om konsumtionskulturens digitalisering, kollaborativ konsumtion och digital konsumentdata. Niklas nya forskningsprojekt handlar om konsumtion av data-driven marknadsföring. 
Niklas Sörums forskning har publicerats i vetenskapliga journaler som Consumption, Markets & Culture, Journal of Consumer Policy, Journal of Cultural Economy, Journal of Heritage Studies och Culture Unbound. Niklas har publicerat böcker på förlag som Ashgate och Routledge med fokus på konsumtionskultur. 
Forskningsområden: Konsumtionsforskning, digitalisering av konsumtionskultur, etisk och hållbar konsumtion, secondhandmarknader, konsumtion och kultur, kollaborativ konsumtion.

Mer information om Niklas Sörum

Kontakt: niklas.sorum@cfk.gu.se

Anna Post
Anna Post är doktor i Hushållsvetenskap och arbetar som lektor i kostvetenskap. Hon är utbildad kostekonom. År 2011 disputerade hon med avhandlingen "Nordic stakeholders and sustainable catering". Där studerar hon professionella aktörer inom svensk måltidsservice inom ramen för deras hållbarhetsarbete.
Forskningsområden: Hållbar matkonsumtion, hållbar och hälsosam kost, privata/offentliga måltider, matvaror vid e-handel, måltider och kostvanor som en rutin i vardagen, kost och måltider ur ett sociologiskt perspektiv.  

Mer information om Anna Post

Kontakt: 031-786 42 29, anna.post@ped.gu.se

Anna Post
Foto: Privat

Gabriella Wulff
Gabriella Wulff är postdoc stipendiat för Handelsrådet och verksam på Gothenburg Research Institute (GRI), där hon är en del av Centrum för konsumtionsforskning.
Hennes nuvarande projekt handlar om realisationer i klädhandeln. Utöver forskningen undervisar hon i textilt management på Textilhögskolan i Borås.
Hon avlade sin ekonomie doktorsexamen på Handelshögskolan i Göteborg 2019. Hennes avhandling satte ljuset på transparens inom klädindustrin, något hon belyste genom sin studie av Nudie Jeans Co:s arbete med att öka transparensen ut mot kunden och allmänheten. Hon har även studerat skillnader mellan företags CSR-arbete inom internationell handel.
Gabriella Wulff forskar i dag huvudsakligen kring hållbarhetsfrågor inom klädbranschen.

Mer information om Gabriella Wulff

Kontakt: 031-786 14 69, gabriella.wulff@handels.gu.se

Gabriella Wulff
Foto: Hillevi Nagel