Göteborgs universitet
Bild
Foto: Unsplash

Mat

Säg vad du äter, och jag ska säga vem du är. I dag har maten och dryck blivit en polariserande fråga. Vad avgör vad vi äter och hur påverkas vår kost av bakomliggande mekanismer? Det är något som forskarna vid Centrum för konsumtionsforskning ständigt undersöker.

Forskning om mat har varit ett framträdande forskningstema ända sedan CFK startade sin verksamhet. Ofta bedrivs arbetet tillsammans med andra institutioner vid Göteborgs universitet, forskare vid Chalmers tekniska högskola, och i samarbete med nordiska och internationella partners. Stora initierade projekt har berört uppfattningar om mat, hälsa, miljö och måltid bland barn, unga, äldre och barnfamiljer.

Frågor som forskarna på CFK söker svar på:
Hur påverkas betydelsen av mat och måltider i takt med att vi åldras?
Har det någon betydelse för barns förståelse av mat, hälsa och miljö om de själva involveras i forskning om sin egen matvardag?
Hur hanterar barnfamiljer vardagens matval utifrån skilda livssituationer?
Hur ser konsumenter på frågor om risk, oro och tillit i relation till mat och matlarm? Hur förhåller de sig till medierapportering, myndighetsråd och utbudet i butiken?
När, var, hur och varför använder nyblivna föräldrar färdigmat till sina bebisar? Hur hanterar de ofta motstridiga diskurser om färdigmat, hälsa och hållbarhet i relation till sina barn?

Stora CFK-initierade projekt har berört uppfattningar om mat, hälsa, miljö och måltid bland barn, unga, äldre och barnfamiljer.

Teoretiskt har forskningen en bred kultur– och samhällsvetenskaplig bas, ofta med inspiration från aktör-nätverksteori.

CFK-forskarna har också utvecklat en tillämpning av begreppet foodscapes som inspirerats av den franska filosofen Gilles Deleuze och som använts i flera projekt och publikationer om barn och ungas matlandskap. En annan inspirationskälla är practice theory som tillämpas i studierna av risk och färdigmat.

Foto: Max Delsid