Göteborgs universitet
Bild
Foto: Shutterstock

CFK - forskning som påverkar samhället

Centrum för konsumtionsforskning (CFK) gör världen till en bättre plats - projekt för projekt. I vår forskning tar vi oss an några av dagens stora utmaningar.

För Niklas Sörum, föreståndare för CFK, är det betydelsefullt att lyfta fram de samhällseffekter av forskningen som bedrivs vid CCR:

"Det här är en viktig del av vår forskning och CFK har en lång tradition av att arbeta nära olika aktörer för att bidra med forskningsbaserad kunskap som kan informera organisationer och aktörer utanför den akademiska världen eller forskarsamhället.
Det här ligger i linje med det övergripande målet att CFK ska bedriva mycket  relevant forskning som inte bara observerar eller kommenterar samhället på avstånd utan också verkar för att de förbättringar som våra forskningserfarenheter och resultat kan möjliggöra når ut. Relevant forskning kan naturligtvis betyda många olika saker och som forskare kan man inte alltid veta hur eller för vem ens forskning kan vara av betydelse. Det är därför viktigt att inte begränsa forskarens metoder för att sprida resultat, att inte ange specifika format för kommunikation. Olika forskningsprojekt har olika mål och ambitioner, och som en interdisciplinär forskningsmiljö måste vi erkänna sådana saker."

Här har vi listat en handfull konkreta effekter som härrör från våra forskningsprojekt, samarbeten och engagemang från externa aktörer. Värt att tänka på att det inte är en representativ bild av all forskningsverksamhet som har hög samhällsrelevans vid CFK, och att de inte heller är rangordnade i någon särskild ordning: 

"Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode"

CFK, representerat av Gabriella Wulff, har deltagit i ett projekt som initierats av Västra Götalandsregionen med visionen att skapa: "Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode". Projektet resulterade i en "Strategi för cirkulära textilier och mode Region Västra Götaland, Sverige".

Kritiska perspektiv på hållbar statsutveckling

CFK, representerat av Niklas Sörum och Helene Brembeck, presenterade kritiska perspektiv på hållbar stadsplanering, hållbara alternativa marknader och kulturell planering utifrån sin forskning vid Mistra Urban Futures (2010 - 2020). Dessa projekt var pågående insatser som syftade till och avslutade genomförandet av strategier, politik, praxis och verktyg för en hållbar stad genom samarbeten mellan CFK, Mistra Urban Futures, den lokala kulturförvaltningens kontor i Göteborg samt Göteborgs stad och ett antal aktörer som är involverade i alternativa marknader/konst/ secondhand/kommersiella företag.

Mistra Urban Futures (2010-202).

Drivkrafter och hinder i konsumentbeteende

CFK, representrerat av Magdalena Petersson McIntyre och Elias Mellander, deltog i projektet Hållbara garderober, som syftar till att undersöka och sprida information om drivkrafter och hinder i konsumenternas beteende för att möjliggöra cirkulära modeekonomier. Förutom CFK var projektpartnerna Konsumentverket, Västra Götalandsregionen, Science Park Borås och projektet Re:textile.

Cirkulära affärer = hållbar konsumtion?

CFK, representerat av Gabriella Wulff, presenterade kritiska perspektiv baserade på forskning vid ett forum organiserat av Agenda 2030 i Väst. Temat för evenemanget var om investeringar i cirkulära affärer leder till hållbar konsumtion.

Perspektiv på klädkonsumtion

CFK, representerat av Magdalena Petersson McIntyre och Elias Mellander, presenterade forskning och kritiska perspektiv kring konsumtion av kläder på Textilsmart 2019, en kampanj för att sprida information om hållbara textilier, organiserad av Naturvårdsverket i samarbete med Konsumentverket.

Almedalen

CFK, representerat av Gabriella Wulff, presenterade forskning under Almedalsveckan 2021. Detta resulterade även i ett blogginlägg på forskningomrea.com: "Finns det en koppling mellan försäljning och cirkulär ekonomi?" (publicerad 21.07.08).

Workshops, seminarier och samproduktion

CFK, representerat av Niklas Sörum och Helene Brembeck, har deltagit i ett antal workshops, seminarier och samproduktion av material för beslutsfattande och ledningsinformation om utveckling och genomförande av verktyg för hållbar kulturplanering och kulturstrategier på den lokala kulturförvaltningens kontor i Göteborg. Några av dessa evenemang har baserats på deras forskning vid Mistra Urban Futures (2010-2020).

Mistra Urban Futures (2010-2020)

Delningsekonomier

CFK, representerat av Niklas Sörum, har deltagit i ett antal workshops, seminarier och samproduktion av material för beslutsfattande, praxis, verktyg och ledningsinformation om utveckling och utvärdering av lokala och nationella delningsekonomier som en del av ett strategiskt samarbete mellan CFK, Göteborgs stad och Vinnova (2017 - 2021). Intressenter: Samarbetspartners: Göteborgs stad, Älvstranden Utveckling, RiSE, Göteborgs universitet, Coompanion, Kollaborativ Ekonomi Göteborg, Leksaksbiblioteket, Studiefrämjandet, Elof Hansson fastigheter, Riksbyggen, Klädoteket, Grow, NCC, Stena Fastigheter.

Delaktighet i remissförslag om modeskatt

CFK, representerat av Gabriella Wulff, har bidragit till att lämna synpunkter på ett remissvar från den svenska regeringen om förslaget om skatter på mode (SOU 2020:20). Detta resulterade också i ett blogginlägg på GRI-bloggen: "Förbjud skadliga kemikalier istället för att beskatta modet" (publicerad 20.10.27).

Foto: Charles Deluvio/Unsplash
Foto: Fleur, Unsplash
Foto: Unsplash