Göteborgs universitet
Bild
Foto: Unsplash

Mode, genus och design

Hur speglar modet oss som människor? Vad betyder kläder och trender? Hur påverkas våra konsumtionsmönster av händelser som pandemier och konflikter i vår omvärld? Och hur kan mode kombineras med hållbarhet? På Centrum för konsumtionsforskning finns det många områden att studera som på olika sätt handlar om våra kläder.

Det här är ett forskningstema som tar fasta på konsumtionens del i konstruktioner av kön såväl som konsumtionsvarors sätt att såväl upprepa som ifrågasätta kulturella förståelser av maskulint, feminint och unisex.

Föreställningar om att kön är något stabilt och givet har under de senaste åren ifrågasatts starkt i samhället i stort. I flera olika projekt studeras hur denna förändring återspeglas i konsumtionskulturer.

Föreställningar om att kön är något stabilt och givet har under de senaste åren ifrågasatts starkt i samhället i stort.

Forskningstemat spänner över flera discipliner. Mode och design är särskilt framträdande perspektiv och studeras ur flera vinklar. Följande teman undersöks i olika projekt:

– Normkritisk design
– Mode, kropp och hållbarhet
– Digital konsumtionskultur och genus, modebloggar och garderobsappar.
– Massproducerade förpackningar och gestaltning av genus som flytande
– Estetiskt arbete i detaljhandeln