Göteborgs universitet
Bild
Bild på cyklist.
Foto: Unsplash

Mobilitet

Konsumtion genererar mobilitet och vice versa. I temat "mobilitet" är relationen mellan städer, mobilitet/logistik och konsumtionsmönster i fokus. En central frågeställning är hur en ökad förståelse kan generera kunskap om hållbart stadsliv.

Temat mobilitet startade 2010 i ett interdisciplinärt samarbete mellan Göteborgs universitet och Université de Toulouse II i Frankrike, där forskare utvecklat gemensamma utgångspunkter för studier av konsumtions-logistik under det vidare temat mobilitet.

Sociokulturella dimensioner påverkar vardagens konsumtions-logistik och utgör viktiga analytiska perspektiv i förståelsen av hur och varför mobilitets- och konsumtionsmönster ser ut som de gör idag. Samt hur vi eventuellt kan förändra dessa i framtiden.

Sociokulturella dimensioner påverkar vardagens konsumtionslogistik och utgör viktiga analytiska perspektiv

Framtidens konsumtions-logistik utgör en ”fallstudie” i sig i temat mobilitet och fungerar som bollplank för våra forskare att diskutera forskningsresultat med representanter för näringsliv, kommun och politik och därmed fördjupa relationen mellan flervetenskaplig forskning och praktiker inom fältet.

Foto: Ha Doan