Göteborgs universitet
Bild
Foto: Shutterstock

Hållbar konsumtion

Konsumtionen påverkar miljön på många olika sätt - något som får allt mer uppmärksamhet. Det är nu allmänt erkänt att det krävs förändringar i våra konsumtionsmönster för att vi ska kunna nå ett samhälle som är långsiktigt hållbart. Det här är något som genomsyrar verksamheten på Centrum för konsumtionsforskning.

Att hantera våra hållbarhetsproblem innebär bland annat att vi måste minska vardagslivets resursintensitet. Detta betyder både förändrad och minskad konsumtion. "Hållbar konsumtion" är ett tema på Centrum för konsumtionsforskning som går ut på att skapa kunskap och förståelse kring hur mer hållbara sätt att konsumera uppstår, utvecklas och stabiliseras.

Centrala frågor är:

- Hur uppstår och stabiliseras hållbara konsumtionspraktiker?
- Hur kan ohållbara konsumtionspraktiker och rutiner förändras?
- Vilken roll kan företag, icke-statliga organisationer och myndigheter spela i att skapa förutsättningar för hållbar konsumtion?
- Vad betyder samhällets digitalisering för hållbar kommunikation och hållbar konsumtion?