Göteborgs universitet
Bild
Foto: Shutterstock

Hållbar konsumtion

Konsumtionens miljöpåverkan har på senare fått mycket uppmärksamhet. Det är nu allmänt erkänt att det krävs förändringar i våra konsumtionsmönster för att vi ska kunna nå ett samhälle som är långsiktigt hållbart.

Att hantera våra hållbarhetsproblem innebär bland annat att vi måste minska vardagslivets resursintensitet. Detta betyder både förändrad och minskad konsumtion. Det här forskningstemat är ägnat att skapa kunskap och förståelse kring hur mer hållbara sätt att konsumera uppstår, utvecklas och stabiliseras.

Centrala frågor som ställs i forskningstemat Hållbar konsumtion är:

- Hur uppstår och stabiliseras hållbara konsumtionspraktiker?
- Hur kan ohållbara konsumtionspraktiker och rutiner förändras?
- Vilken roll kan företag, icke-statliga organisationer och myndigheter spela i att skapa förutsättningar för hållbar konsumtion?
- Vad betyder samhällets digitalisering för hållbar kommunikation och hållbar konsumtion?