Göteborgs universitet
Bild
Foto: Unsplash

Digitalisering

Vad innebär den digitala omställningen för oss människor och det samhälle vi lever i? Hur påverkas vårt sociala beteende och vår kultur? Det är frågor som forskarna på Centrum för konsumtionsforskning studerar.


Den nya tekniken i form av smartphones, surfplattor, appar och qr-koder möjliggör nya konsumtionsmönster. Knutna till tekniken finns också föreställningar om framtiden samt om hur konsumenter kan lockas att konsumera med hjälp av nya tekniska lösningar. På dessa förändringar följer sedan nya idéer om de människor som förväntas använda tekniken.

Sedan 2013 är digitalisering ett forskningstema som involverar flera forskare vid CFK i samverkan med andra institutioner vid såväl Göteborgs universitet som Handelshögskolan i Stockholm och University of Toulouse II, Frankrike.

Sedan 2013 är digitalisering ett forskningstema som involverar flera forskare vid CFK

Forskningen om digitalisering tar ett samlat grepp kring en syn på ekonomiska, kulturella och tekniska aspekter som sammanflätade. Aktör-nätverksteorier om ”market devices” (marknadsanordningar) är särskilt inspirerande. Metodologiskt är etnografi den starkaste inriktningen.

I det fyra-åriga forskningsprojektet ”Digcon: digitaliseringen av konsumtionskulturen” som fått ett rambidrag om 19,8 miljoner kr från Vetenskapsrådet, studeras de sociala, kulturella och ekonomiska konsekvenserna av konsumtionens digitalisering.

Vi studerar:
• digitala marknadsanordningars utveckling
• genusperspektiv på digital konsumtion
• förhållandet mellan digital teknik och etisk konsumtion
• hur ”serendipity”; möjligheten att bli positivt överraskad, både fungerar som en drivkraft för konsumenter och som ett sätt för marknadsförare att locka desamma.