Länkstig

David Jersenius

Doktorand

Juridiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
B612
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om David Jersenius

Doktorand i civilrätt sedan 2022.

Mitt avhandlingsprojekt är inom sjö- och transporträtt och ska behandla möjligheterna att med civilrättsliga medel åstadkomma en hållbarare sjö- och transportnäring. Särskilt fokus kommer att ligga på miljöpåverkan från ankrade fartyg och möjligheterna att med kontrakträttsliga medel minska förekomsten av ankring och därmed dess miljöpåverkan.

Inom ramen för doktorandanställningen undervisar jag vid juridiska institutionen. Tidigare har jag varit anställd som adjunkt i juridik vid Högskolan Väst. Där har jag undervisat samt innehaft ett antal olika uppdrag såsom biträdande avdelningschef, programansvarig, ordförande i programråd och ledamot i institutionsnämnd. Dessförinnan arbetade jag inom försäkringsbranschen med skadereglering, försäkringsjuridik och som företagsskadechef.

Forskningsområden

 • Avtals- och kontraktsrätt
 • Sjö- och transporträtt
 • Hållbarhet
 • Miljörätt

Pågående forskning

 • Avhandlingsprojekt

Undervisningsområden

Vid juridiska institutionen

 • Avtals- och kontraktsrätt

Tidigare inom akademin

 • Avtals- och kontraktsrätt
 • Fastighetsrätt
 • Ersättningsrätt
 • Associationsrätt
 • Miljörätt