Länkstig

Lovisa Norine Fransson

Doktorand

Juridiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Lovisa Norine Fransson

Doktorand i offentlig rätt sedan 2023.

Mitt avhandlingsprojekt bär arbetsnamnet Rättsliga styrmedel för att främja biologisk mångfald i finansiellt beslutsfattande: en analys av effekterna av EU:s gröna giv och utförs inom ramen för det av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning finansierade forskningsprogrammet Mistra BIOPATH. Avhandlingen bidrar till att identifiera och analysera de möjligheter och utmaningar som finns i finansiella aktörers implementering av EU-lagstiftning till skydd för biologisk mångfald, såsom krav på hållbarhetsredovisning och andra krav om företagsansvar.

Huvudhandledare: Lena Gipperth

Jag undervisar framförallt inom kurserna "tillämpad miljörätt" (ES2610) samt "teoritermin med allmän och speciell förvaltningsrätt samt miljörätt" (HRO301).

Forskningsområden

  • Miljörätt
  • EU-rätt
  • Offentlig rätt

Pågående forskning

  • Rättsliga styrmedel för att främja biologisk mångfald i finansiellt beslutsfattande: en analys av effekterna av EU:s gröna giv

Undervisningsområden

  • Miljörätt