Länkstig

Jesper Zackrisson

Doktorand

Juridiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Jesper Zackrisson

Doktorand i civilrätt med inriktning aktiebolags- och aktiemarknadsrätt.

Namnet på mitt avhandlingsprojekt är Aktieemittenters skyldighet att offentliggöra insiderinformation enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och syftar till att klargöra rättsläget avseende offentliggörandeskyldigheten för emittenter av aktier.

Huvudhandledare är Erik Lidman, biträdande handledare är Rolf Skog och Jesper Lau Hansen.