Länkstig

Johanna Gipperth

Projektledare

Havsmiljöinstitutet
Besöksadress
Seminariegatan 1 F
41313 Göteborg
Postadress
Box 260
40530 Göteborg

Om Johanna Gipperth

Doktorand i internationell rätt.

Mitt avhandlingsprojekt har arbetstiteln Green Dealing with Gender Equality. Projektet syftar till att undersöka den rättsliga tolkningen av "gender mainstreaming" i EU:s klimatpolitiska handlingar och beslut i förhållande till tredje länder. Doktorandprojektet är en del av det EU HORIZON-finansierade projektet HRJust och inleddes våren 2023.

Huvudhandledare är Ester Herlin-Karnell.

Jag undervisar primärt på fördjupningskursen "Tillämpad miljörätt" och kursen "Internationell rätt" under juristprogrammets femte termin.