Länkstig

Otto Swedrup

Doktorand

Juridiska
institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Otto Swedrup

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag principen om kommunens yttersta ansvar. I arbetet särskilt belysa förändringar över tid avseende omfattningen och innebörden av kommunernas ansvar att tillhandahålla stöd och hjälp.

Jag har varit engagerad i det internationella forskningsprojektet "The battle against poverty: Specifying and Securing a Social Minimum" (IISL Oñati). Jag har tillsammans med medförfattare bidragit till projektet genom två kapitel "A Social Minimum for Whom? Making a Case for a Normative Pattern of Pragmatic Decency" (m. Sara Stendahl) och Is there Common Ground for Defining a Decent Social Minimum in Europe? (m. Tim Goedemé, Tess Penne, Karel Van den Bosch och Bérénice Storms). Båda kapitlen finns i boken "Specifying and Securing a Social Minimum in the Battle Against Poverty" (Toomas Kotkas, Ingrid Leijten, Frans Pennings eds, Hart Publishing, 2019).

Jag var tidigare engagerad i projektet bEUcitizen (All Rights Reserved? Barriers towards EUropean CITIZENship), ett EU-finansierat komparativt projekt där vi tillsammans med forskare från åtta europeiska länder studerade tillgången till sociala rättigheter för EU-medborgare. Vårt bidrag till projektet presenteras i boken "EU citizenship and Social Rights" (Martin Seeleib-Kaiser & Frans Pennings eds, Edward Elgar Publishing 2018).

Jag är en av initiativtagarna till "Nordisk sosialrettslig netverk" (baserat vid UiO) - ett nätverk för forskare i socialrätt vid olika nordiska universitet.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Offentlig rätt, Socialrätt, Socialt minimum, Sociala rättigheter

Pågående forskning

  • Avhandlingsprojekt: "Principen om kommunens yttersta ansvar - om socialrättens långa linjer". Handledare: Thomas Erhag och Therese Bäckman

Undervisningsområden

  • Rättspraktik, Offentlig rätt, Socialrätt, Migrationsrätt