Bild
Länkstig

Masterprogram i folkhälsovetenskap, Hälsoekonomi

Program
M2PHP-MPHH
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A03C
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt område som fokuserar på befolkningens hälsa och samhällsåtgärder som kan förbättra folkhälsan. Masterprogrammet i folkhälsovetenskap erbjuder två unika specialiseringar: hälsoekonomi och jämlik hälsa. Inom den hälsoekonomiska specialiseringen studerar du ekonomisk utveckling och hälsa. Du får kunskap om metoder som används för att utvärdera ekonomiska kostnader och vinster för olika hälsoinsatser. Programmet har internationell antagning och ges i sin helhet på engelska.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Hälsa och ohälsa i en befolkning skapas delvis genom fördelningen av makt, möjligheter och socioekonomiska resurser. Exempel på detta är tillgång till utbildning och hälso- och sjukvård, säkra bostäder och arbetsplatser samt tillgång till rent vatten och mat. Idag är tillgången till socialt stöd, resurser för att tillfredsställa dagliga behov och möjligheten att leva ett liv utan diskriminering ojämnt fördelade mellan och inom länder, vilket i sin tur påverkar förekomsten av hälsa och ohälsa. Genom att identifiera de sociala strukturer och processer som leder till orättvis och ojämlik fördelning av hälsa och ohälsa i befolkningen, är folkhälsovetenskapen nära kopplad till mänskliga rättigheter.

Vi fokuserar på sociala bestämningsfaktorer för hälsa och de övergripande system och processer som bidrar till dessa villkor. Bland annat handlar det om alltifrån ekonomiska strukturer till sociala normer. Vårt program möter dessa komplexa utmaningar genom att involvera lärare från olika professionella bakgrunder, som folkhälsovetenskap, nationalekonomi och epidemiologi.

Om du väljer att specialisera dig inom hälsoekonomi, får du avancerad kunskap om förhållandet mellan ekonomisk utveckling och hälsa, vilket i sin tur ger möjligheter att utforma och utvärdera olika folkhälsoinsatser. Kurserna fokuserar på vilken betydelse samhällets organisering och andra strukturella faktorer (politiska, ekonomiska och kulturella) har för befolkningens hälsa och hur våra gemensamma resurser kan användas för att skapa så god hälsa som möjligt. 

Vem ska söka?

Vill du fördjupa dig i förhållandet mellan ekonomisk utveckling och befolkningens hälsostatus? Är du intresserad av hur produktion, leverans och finansiering av olika hälso- och sjukvårdstjänster är organiserade och det påverkar befolkningens hälsa? Vill du också lära dig mer om teorier och metoder för att bedöma effekten och kostnadseffektiviteten av olika folkhälsoprogram?

Det spelar ingen roll om du är utbildad inom hälso- och sjukvård eller samhällsvetenskap, mänskliga rättigheter eller ekonomi. Om du brinner för att förstå och arbeta med frågor kring hur vi ska använda våra gemensamma resurser för att skapa så god folkhälsa som möjligt, då ska du söka till masterprogrammet i folkhälsovetenskap med inriktning på hälsoekonomi.

Programmets innehåll och struktur  

Den första terminen består av tre obligatoriska kurser som studenter på båda specialiseringarna läser tillsammans. Den andra terminen börjar med en gemensam obligatorisk kurs i epidemiologi och biostatistik och fortsätter sedan med en djupgående kurs inom din specialisering.

Under tredje terminen kan du välja kurser från andra institutioner vid universitetet, studera en termin utomlands eller praktisera inom en organisation. Du kan också välja en avancerad kurs inom din specialisering, eller gemensamma kurser där aspekter av jämlik hälsa tillämpas på temat arbete och migration.

Den sista terminen ägnas åt masteruppsatsen som kan göras i samarbete med en forskargrupp eller inkludera fältstudier, och kommer att resultera i en vetenskaplig artikel.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig att antas till programmet är den som har yrkesexamen/kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom något av områdena hälsovetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, ekonomiska vetenskaper, humaniora eller ingenjörsvetenskap samt betyg Godkänd/E i Engelska B/Engelska 6.

Särskild information om förkunskapskrav

Ansökningarna rangordnas av institutionen för medicin baserat på akademiska meriter, arbetslivserfarenheter och studentens motivation till att söka programmet (beskrivet i vår CV-mall). Endast kompletta ansökningar som har använt vår CV-mall kommer att godtas.

Instruktioner för ansökan

Läs mer om hur du ansöker till masterprogrammet i folkhälsovetenskap via länken nedan.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Ansökningarna rangordnas av institutionen för medicin baserat på den sammanlagda bedömningen utifrån den specifika CV-mallen för Masterprogrammet i folkhälsovetenskap. En verifiering av examen och engelskkunskaper skall laddas upp tillsammans med vår CV-mall. Observera att endast kompletta ansökningar där vår CV-mall har använts kommer att godtas och rangordnas.

Praktik

Under det andra året finns möjligheten att göra en termin praktik. Du kan praktisera på företag, organisationer eller forsknings- och utbildningscentrum. Du ansvarar själv för att hitta en praktikplats som matchar ditt intresse och som diskuteras och godkänns tillsammans med din kurskoordinator. Praktikplatsen bör ha en tydlig koppling till området folkhälsa. Läs mer om hur du söker våra praktikkurser via länken nedan.

Läs mer om Praktik

Efter studierna

Utbildningen leder till en medicine masterexamen med huvudområde folkhälsovetenskap. Folkhälsa innefattar ett brett spektrum av arbetsuppgifter, som speglar de utmaningar som finns inom området.

Du kan exempelvis arbeta med:

  • insamling och analys av befolkningshälsodata
  • utformning av hälsofrämjande policys
  • insatser för att påverka de sociala faktorer som skapar en ojämlik hälsa
  • opinionsbildande kommunikation och social mobilisering för hälsa.  

Du kommer att kunna arbeta i organisationer, myndigheter, icke-statliga organisationer och FN-organ som arbetar med folkhälsa, sociala frågor och förebygger sjukdomar på alltifrån lokal till global nivå. Du kommer även kunna söka vidare till doktorandstudier inom området folkhälsovetenskap.

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet använder ett studentcentrerat lärande med stor tonvikt på social interaktion mellan studenter och lärare. Detta uppnås genom olika undervisningsmetoder såsom föreläsningar, diskussioner, fallstudier, datalaboratorationer, grupparbeten och möjligheter till praktik.
 
Undervisningsaktiviteterna i vårt program fokuserar på att öka de professionella färdigheterna i problemlösning, muntlig och skriftlig presentation och att samarbeta i tvärvetenskapliga team.

Lokaler

Läs mer om våra lokaler på Campus Medicinareberget via länken nedan.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Som student vid masterprogrammet i folkhälsovetenskap har du goda möjligheter att studera utomlands. Under andra året kan du göra en utbytestermin vid något av våra partneruniversitet runt om i världen.

Läs mer om studier utomlands