Göteborgs universitet
Bild
Hand sticking out of water
Foto: Ayyub Yahaya/Pexels.com
Länkstig

Verkligheten fragmenterad

Christopher Gillbergs senaste blogginlägg

[Publicerat 3 augusti, 2017 av Christopher Gillberg]

Många av oss är frustrerade över de långa väntelistor och väntetider som finns inom verksamheter för barn med utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar/ESSENCE. Dessutom råder en helt otrolig fragmentering av dessa verksamheter, och familjer blir oupphörligen remitterade och runtskickade från den ena ”enheten” till den andra. Nya riktlinjer från landstinget eller kommunen utfärdas gång på gång utan någon idé om något större sammanhang. Personer inom området ägnar enorma mängder tid åt att besluta om vem som hör hemma var; ”detta är inte autism så det är inte någonting för oss”, ”detta är tal- och språkstörning med ADHD, det kan inte vara ett fall för barnpsykiatrin, skulle det istället kunna passa med habiliteringen eller pediatrikavdelningen?”, ”det här barnet uppfyller inte kriterierna för någon diagnos men är extremt funktionsnedsatt, vad gör vi nu?”

Mycket av detta oacceptabla tillstånd kan tillskrivas förekomsten av landstingen. De drivs av människor utan någon klar förståelse av dessa problem, varken deras omfattning eller vad de inbegriper. De vet vanligtvis mycket lite eller rentav ingenting om ESSENCE. De verkar inte ha den blekaste aning om behovet av ett helhetsperspektiv när det gäller stöd och tjänster för barn och familjer drabbade av ESSENCE. De anser att utvärdering och ”terapi” bör hållas isär och till och med höra till olika organisationer.

Första steget mot att sköta saker och ting på rätt sätt och att bygga upp smidigt integrerade ESSENCE-team är att avveckla landstingen. Enorma summor pengar skulle då frigöras och tjänster/verksamheter skulle utvecklas efter behov, inte utifrån någon ekonomichefs outsagda ”teori”. Hur kan det inte vara uppenbart för vem som helst att vi skulle klara oss (mycket) bättre utan landstingen?

Jag har just skrivit en gästkrönika för Göteborgs-posten om detta: ——

Läk ihop vården

Jag vill be er som läser detta att tänka efter riktigt noga kring problemet med landstingen. Ni kan väl berätta för mig om ni lyckas komma på ett enda argument för varför vi bör behålla dem!

[Detta är en blogg. Syftet med bloggen är att informera och väcka tankar om angelägna ämnen. Åsikterna är skribentens och inte nödvändigtvis Gillbergcentrums.]