Göteborgs universitet
Bild
Anorexia nervosa concept with mirror
Foto: iLoveCoffeeDesign/Shutterstock.com
Länkstig

Spegel, spegel på väggen där, kan beröring påverka vad jag ser här?

Louise Karjalainens senaste blogginlägg

[Publicerat 10 april, 2019 av Louise Karjalainen]

En störd kroppsuppfattning är ett av kärnsymptomen vid ätstörningar och en av de främsta faktorerna som bidrar till utvecklingen, bibehållandet och eventuellt även återfall av anorexia nervosa (AN). Det är något som påverkar hur man uppfattar storleken på kroppen (i det här fallet överskattar storleken och vikten) och i förlängningen orsakar kroppsmissnöje samt en fixering vid att kontrollera kroppsvikten. Man kan säga att för ätstörningar som AN förekommer förändringar som är både kognitiva och affektiva såväl som perceptuella när det gäller kroppen. Det är alltså en komplex del av sjukdomen som kan kopplas till förändringar i hur hjärnan bearbetar information och signaler både utifrån och inifrån kroppen. Det har föreslagits att det är själva samordningen av alla dessa upplevelser som inte fungerar som det ska vid AN och i sin tur skapar en skev kroppsuppfattning.

Bearbetningen av taktil information (beröring) börjar i huden och leder vidare via nervsystemet till hjärnan och ger oss både information utifrån och inifrån kroppen. Forskning visar att personer med AN har svårigheter att korrekt bedöma avstånd och riktning vid beröring av huden men även att avgöra storleken på kroppen (de överskattar den). Utöver detta har man även sett att personer med AN upplever själva beröringen som mindre behaglig än friska personer utan en ätstörning.

Med hjälp av magnetkameraundersökning har vi nu undersökt vad det är för nervbanor som fungerar annorlunda vid AN och som skulle kunna bidra till denna störda kroppsuppfattning. Det har visat sig att själva den neurala bearbetningen av de affektiva/känslosignalerna på beröring fungerar som den ska. Vad som däremot är annorlunda när man jämför personer med AN och friska personer är att ett område i hjärnan som brukar kopplas till att bearbeta bilder av mänskliga kroppar och själv-representation/självbild inte används i samma utsträckning. Utifrån dessa skillnader verkar det som att även detta område är inblandat och bidrar till den skeva kroppsuppfattningen vid AN.

En störd kroppsuppfattning kan leda till obehag från social beröring och man kan fundera på vilken roll den sociala beröringen spelar för dessa personer. Social beröring är viktigt i många sammanhang, till exempel för att trösta, lindra ångest, minska smärta och underlätta kommunikation. Att denna beröring upplevs som direkt obehaglig är viktig kunskap att ta med sig t ex vid bemötande och behandling av personer med ätstörningar. Det är även viktigt att känna till att självbilden och självkänslan påverkas då det är en del av sjukdomen och också en del av behandlingen.

[Detta är en blogg. Syftet med bloggen är att informera och väcka tankar om angelägna ämnen. Åsikterna är skribentens och inte nödvändigtvis Gillbergcentrums.]