Göteborgs universitet
Bild
Sun and blue sky
Foto: Image Supply/Shutterstock.com
Länkstig

Solen skiner, inte bränner, på himlen

Christopher Gillbergs senaste blogginlägg

[Publicerat 10 oktober, 2017 av Christopher Gillberg]

När solen skiner, skapas D-vitamin i hudens kapillärer (av metaboliter av kolesterol). D-vitamin är egentligen inte en vitamin alls utan en av de viktigaste steroiderna i människokroppen. Utan D-vitamin kan flera av kroppens celler – inklusive neuroner – inte fungera ordentligt. Otillräckliga nivåer av D-vitamin i kroppsvävnaden orsakar alla möjliga sjukdomar och funktionsnedsättningar (eller förvärrar befintliga sådana). Detta gäller för såväl ben-, hud- och hjärnsjukdomar, men även olika typer av cancer och hjärtsjukdomar, och därtill sannolikt försämrat immunförsvar.

I samarbete med internationella forskningsgrupper i Storbritannien och Australien har vi på GNC studerat D-vitamin inom autism. Vi har funnit att gravida mödrar till barn som så småningom diagnostiseras med autism har låga nivåer av D-vitamin, att nyfödda barn som senare upptäcks ha autism också har mycket låga nivåer, och att barn och vuxna med autism har lägre D-vitamin-nivåer än personer som inte har autism. Vi anser det högst rimligt att rekommendera D-vitamin-tillskott under graviditeten och under barnets första levnadsår, och att blodvärdena för D-vitamin bör mätas hos alla barn och vuxna med autism och relaterade tillstånd, så att de kan få tillskott om så skulle behövas.

Syntetisk D-vitamin är dock inte lika bra för hjärnan som den D-vitamin som produceras av människokroppen i anslutning till solexponering. Den överväldigande majoriteten av världens befolkning (inklusive barn) behöver solexponering. Solsken har alltid varit en av de bästa källorna till ”hälsa” (liksom frisk luft och rent vatten). De flesta av oss har en säker varningssignal (som kallas erytem/lätt rodnad) som visar för oss när vi har fått nog. Vid det laget bör vi söka upp skugga (eller ta på oss täckande kläder). Det är oerhört oroväckande att folk istället får höra att de bör använda solskydd (som innehåller ett antal ämnen som kan ha mycket skadliga effekter, däribland infertilitet och, indirekt, cancer genom extrem överanvändning av kombinationen solskydd och solexponering).

När solen skiner i Japan ser man lika många paraplyer som dagar då regnet öser ner. I Sverige tillåts inte förskolebarnen vistas utomhus någon längre tid, vissa förskolor släpper inte ens ut barnen om solen skiner. Solskydd smetas över hela kroppen på unga människor, till den ständigt växande solskyddsindustrins stora glädje. När ska denna galenskap upphöra?

[Detta är en blogg. Syftet med bloggen är att informera och väcka tankar om angelägna ämnen. Åsikterna är skribentens och inte nödvändigtvis Gillbergcentrums.]