Göteborgs universitet
Bild
ESSENCE word cloud
Länkstig

Sluta med neuropsykiatri?!

Lena Nylanders senaste blogginlägg

[Publicerat 20 juni, 2017 av Lena Nylander]

Vad är egentligen neuropsykiatri, och vad menar vi när vi använder begreppet? Jag började för ganska länge sedan fundera över detta när jag skulle försöka definiera vad som INTE var neuropsykiatri bland de tillstånd vi möter, diagnostiserar och behandlar i vuxenpsykiatrin. Jag kunde då, och kan fortfarande, inte komma på någon psykiatrisk diagnos där inte nervsystemet/hjärnan är inblandad. Oavsett vad som orsakar ett psykiskt lidande eller en psykisk/kognitiv dysfunktion, eller vilka metoder som kan användas för att behandla tillståndet, så handlar det om hjärnan när symtomen är psykiska. Det är svårt att tänka sig att något annat organ skulle vara huvudsaklig symtombärare i dessa fall. Slutsatsen måste vara att all psykiatri är ”neuropsykiatri” och att uttrycket alltså är onödigt. Det är också vilseledande genom att antyda att allt utom ADHD, autism och Tourettes syndrom (ibland men inte alltid också intellektuell funktionsnedsättning, ID) skulle ha med något annat än hjärnan att göra.

Behövs någon särskild beteckning för just ovanstående diagnosområden? Det som är gemensamt för dem är symtomdebuten i barndomen, och då skulle beteckningen i DSM-5, neurodevelopmental disorders/NDD, vara mer adekvat men ändå inte heltäckande eftersom det finns motoriska störningar som också är utvecklingsrelaterade. Dessutom finns det allt fler som hävdar att t ex vissa former av schizofreni är NDD.

ADHD, autism och tics är egentligen inte alls särskilt lika varandra om man ser till symtom/diagnoskriterier, och inte heller när det gäller behandling. Mitt förslag är att använda respektive diagnos när man talar om ADHD, autism etc, och att använda begreppet ESSENCE som samlingsnamn för olika symtom/syndrom med debut i barndomen. I stället för ”neuropsykiatri” borde man, i alla fall i vuxenpsykiatrin, införa ”kognitiv psykiatri”. Kognitiv psykiatri skulle då stå för en psykiatri där man var medveten om och tog hänsyn till utveckling och betydelse av patientens kognitiva funktioner för diagnos och funktion, och för patientens uppfattning och förståelse av sin omvärld.

[Detta är en blogg. Syftet med bloggen är att informera och väcka tankar om angelägna ämnen. Åsikterna är skribentens och inte nödvändigtvis Gillbergcentrums.]