Göteborgs universitet
Bild
Brain
Länkstig

Om Rajna Knez

Rajna är överläkare, psykiater och legitimerad psykoterapeut. Hon är specialiserad i barn- och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri med en subspecialitet inom socialpsykiatri. Sedan 2015 arbetar hon på Skaraborgs sjukhus, där hon för närvarande innehar en ledningsfunktion som forsknings-, utvecklings-, utbildnings- och innovationsansvarig på flera områden, såsom barn- och ungdomspsykiatri, psykiatri, barnmedicin och kvinnokliniken. Utöver sitt ansvar på sjukhuset arbetar Rajna på regional nivå som medicinsk rådgivare och regional studierektor för ST-läkarna inom psykiatri i Västra Götaland och Halland. Rajna är adjungerad universitetslektor och docent i barn- och ungdomspsykiatri vid Gillbergcentrum vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hon är även adjungerad lektor i hälsovetenskap vid Högskolan i Skövde, Sverige.

Forskningsintressen

Rajna har en doktorsexamen i biomedicin, området psykiatri, från Medicinsk fakultet vid universitetet i Rijeka, Kroatien. Efter disputation ligger hennes huvudsakliga forskningsfokus på projekt inom området ungas psykiska hälsa, särskilt inom ramen för transkulturell psykiatri. Under de senaste åren har hennes forskning även utökats till att omfatta diagnoser under ESSENCE-paraplyet, samt område hälsa i det digitala samhället, med särskild fokus på mental hälsa. Hon är intresserad av att förstå både utmaningar och möjligheter med digitaliseringen. Detta inkluderar utveckling och implementering av digitala verktyg inom hälso- och sjukvård, samt de psykiska problemen i samband med ett digitaliserat samhälle, såsom problematisk internetanvändning. En annan aspekt av hennes forskningsintressen är användningen av digitala verktyg i utbildningen, inklusive användningen av virtuella patienter.

Financiering

  • FoUI, Skaraborgs sjukhus
  • FoU, Västra Götalandsregionen
  • Fond för rehabilitering och medicinsk forskning
  • Skaraborgs institute

Kontaktinformation