University of Gothenburg
Image
Book shop

Books by our researchers

Comprehensive list of books published by researchers at the Gillberg Neuropsychiatry Centre.

2023

Bourgeron T. Des gènes, des synapses, des autismes: Un voyage vers la diversité des personnes autistes (French Edition). Odile Jacob; 2023.

2022

Allely, C. Autism Spectrum Disorder in the Criminal Justice System: A Guide to Understanding Suspects, Defendants and Offenders with Autism. Oxford & New York : Routledge; 2022.

Gillberg N.  Jag har aldrig märkt att kön har haft någon betydelse. 2nd edition. Lund: Studentlitteratur; 2022.

Nylander L & Jansson M.  I den bästa av världar. Komlitt; 2022.

Westman Andersson G  & Ann-Katrin Swärd (Eds) (Specialpedagogisk verksamhet- för ALLA barn i förskolan. Lund: Studentlitteratur; 2022.

2021

Gillberg C. The ESSENCE of Autism and Other Neurodevelopmental Conditions: Rethinking Co-Morbidities, Assessment, and Intervention. London: Jessica Kingsley Publishers; 2021.

2020

Allely CS. The Psychology of Extreme Violence: A Case Study Approach to Serial Homicide, Mass Shooting, School Shooting and Lone-actor Terrorism. Oxford & New York : Routledge; 2020.

2019

Gillberg N. Påsatt och avskärmad: i en uppkopplad värld. Malmö : Roos & Tegnér; 2019.

2018

Gillberg N.  Jag har aldrig märkt att kön har haft någon betydelse. 1st edition. Lund: Studentlitteratur; 2018.

Gillberg C. ESSENCE: om adhd, autism och andra utvecklingsavvikelser. Stockholm: Natur Kultur Akademisk; 2018. 

2015

Gillberg C, Råstam M & Fernell E. Barn- och ungdomspsykiatri. 3rd edition. Stockholm: Natur & kultur; 2015.

Jansson M & Nylander L. Äldre med autism. Autism- och Aspergerförbundet; 2015.

2014

Gillberg C. ADHD and its Many Associated Problems. New York: Oxford University Press; 2014.  

2013

Gillberg C. Ett barn i varje klass: om ADHD och DAMP.  3rd edition. Lund: Studentlitteratur; 2013.

2012

Coleman M & Gillberg C. The Autisms. New York: Oxford University Press; 2012.  

2011

Gillberg C. Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom: normala, geniala, nördar? Lund : Studentlitteratur; 2011.

2009

Coleman M & Gillberg C. The Biology of the Autistic Syndromes. 4th edition. New York : Oxford University Press; 2009.

2006

Gillberg C, Harrington R & Steinhausen H. (Eds) A clinician's handbook of child and adolescent psychiatry. Cambridge: Cambridge University Press; 2005.

2005

Gillberg C. Ett barn i varje klass: om ADHD och DAMP. 2nd edition. Stockholm: Cura; 2005.

Nordin V & Gillberg C. Autism och autismliknande tillstånd - en översikt. 2nd edition. Stockholm : Riksföreningen Autism; 2005.

2003

Gillberg C. Clinical Child Neuropsychiatry. Cambridge: Cambridge University Press; 2003.

2002

Gillberg C.  Autism: medicinska och pedagogiska aspekter. Stockholm: Cura; 2002.

Gillberg C. A Guide to Asperger Syndrome. Cambridge: Cambridge University Press; 2002.

2001

Gillberg C & Peeters T. Autism - Medicinska och pedagogiska aspekter. Lund: Studentlitteratur; 2001.

2000

Gillberg C & Coleman M. The Biology of the Autistic Syndromes. 3rd edition. Cambridge: Cambridge University Press; 2000.

Gillberg C. projektet KUB and Sverige. Sexuella övergrepp mot barn: expertrapport. Neuropsykiatriska aspekter. Stockholm: Socialstyrelsen. 2000.

Gillberg C. Child and adolescent psychopharmacology. Darmstadt: Darmstadt; 2000.

Gillberg C & Hellgren L. Barn- och ungdomspsykiatri. 3rd edition. Stockholm: Natur och Kultur; 2000.

Gillberg C & O'Brien G. Developmental disability and behaviour. London: Mac Keith; 2000.

1999

Gillberg C. Autism och autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna. Stockholm: Natur och Kultur; 1999.

Gillberg C. Det hoppar och rycker i kroppen och själen: om Tourettesyndromet och andra tillstånd med tics hos barn, ungdomar och vuxna. Stockholm: Stockholm Cura; 1999.

Gillberg C & Peeters T. Autism - Medical and educational aspects. London: Whurr Publishers Ltd; 1999.

Råstam Bergström MRB, Gillberg IC & Gillberg CG. Nervös Spisevägring. Anorexia Nervosa. Köpenhamn: Nordisk Forlag A/S; 1999.

Gillberg C. Tourette syndrom. Stockholm : Bokförlaget Cura; 1999.

1997

Gillberg C. Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom. Normala, geniala, nördar? Stockholm: Cura; 1997.

1996

Gillberg C, Ehlers S, Wahlström, J & Osmar-Sverkersdotter H. Fragil-X-syndromet Fraxa. Stockholm: Riksföreningen Autism; 1996.

Coleman M & Gillberg C. The Schizophrenias: A Biological Approach to the Schizophrenia Spectrum Disorders. New York: Springer Publishing Company; 1996.

Gillberg C. Ett barn i varje klass. Om DAMP/MBD och ADHD. 1st edition. Stockholm: Cura; 1996.

1995

Råstam Bergström M, Gillberg C & Gillberg IC. Anorexia nervosa : bakgrundsfaktorer, utredning och behandling. Stockholm: Liber Utbildning; 1995.

Gillberg C & Gillberg IC. Barn som inte är som andra. Göteborg: Skolhälsovård; Gothia; 1995.

Gillberg C. Clinical Child Neuropsychiatry. Cambridge: Cambridge University Press; 1995.

Gillberg C & Peteers T. Autism: Medical and Educational Aspects. London, England: Whurr Publishers; 1995.

Råstam Bergström MRB, Gillberg CG & Gillberg CG. Anorexia nervosa. Stockholm: Liber Utbildning; 1995.

1994

Gillberg C & Ödman M. Dyslexi - vad är det? Stockholm: Natur och Kultur; 1994.

Gillberg C & Nordin V. Autism och autismliknande tillstånd - en översikt. 1st edition. Stockholm, Sweden: Riksföreningen Autism; 1994.

Ehlers S & Gillberg C. Aspergers syndrom - en översikt. Stockholm: Riksföreningen Autism; 1994.

1992

Gillberg C & Coleman M. The Biology of the Autistic Syndromes. 2nd edition. London: Mac Keith Press; 1992.

Gillberg C. Autism och autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna. Stockholm : Natur och kultur; 1992.

1991

Gillberg C. Barn med DAMP/MBD. Stockholm : Riksförb. för rörelsehindrade barn och ungdomar RBU. 1991.

1990

Gillberg C and Hellgren L. Barn- och ungdomspsykiatri.  1st edition. Stockholm : Natur och kultur. 1990.

1989

Gillberg C. Autism och andra barndomspsykoser. Stockholm: Natur och Kultur; 1989.

Gillberg C. Diagnosis and treatment of autism. New York: Plenum Press; 1989.

Gillberg C. Medicinering vid autism och andra barndomspsykoser. Stockholm: Riksföreningen för psykotiska barn; 1989.

1986

Gillberg C, and Modigh K. Ångest hos barn. Oslo: Universitetsforlaget; 1986.

1985

Gillberg C & Coleman M. The Biology of the Autistic Syndromes. 1st edition. New York : Praeger; 1985.